ร้านใบไม้1973
ใน ร้านใบไม้1973
แชร์บน facebook

ขายส่งวาสนาไหล (เบอร์กันดี เรด กรีน )

ร้านใบไม้1973

ขายส่งวาสนาไหล (เบอร์กันดี เรด กรีน ) ชื่อเดิมก้ามปูหลุด คุณลักษณะเลี้อย ดูแลง่ายมาก ๆ ไม่โทรมง่าย ตอนนี้นิยมมาปลูกในกระถางประดับในอาคาร ร้านอาหารชื่อใหม่เพราะเป็นมงคลมาก ถุง 15 บาท กระถาง 6 " 35 บาท กระถาง 11 " 150 บาท แขวน 8 " 70 บาท ติดต่อใบไม้ 1973 โทร 099 4951546

ติดต่อ ใบไม้ โทร. 0994951546, 0933734154 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที