เนเจอร์กรีน ฟู้ด
ในร้าน เนเจอร์กรีน ฟู้ด
แชร์บน facebook

ต้นโกโก้

เนเจอร์กรีน ฟู้ด

ราคาต้นละ 15- 40 บาท ต้นโกโก้ ส่งเสริมปลูกและประกันราคารับซื้อ (ราคาปรับขึ้นลงตามราคาตลาด?) ปลูกได้ทุกพื้นที่ รายละเอียด เพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก? สนใจดูรายละเอียด www.smartfarm-organic.com โทร./Line : 095-479-4642

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ ปุ้ม โทร. 0954794642, 0954794642 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นโกโก้

เนเจอร์กรีน ฟู้ด

ราคาต้นละ 40 บาท ต้นโกโก้ ส่งเสริมและประกันราคารับซื้อ ขั้นต่ำ 60 บาท (ราคาปรับขึ้นลงตามราคาตลาด รายละเอียด เพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก 095-479-4642 การปลูกโกโก้ ลักษะทั่วไป : ของโกโก้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนผลผลิตใช้ประโยชน์ทางการบริโภค มีคุณค่าทางอาหารสูงโกโก้เป็นไม้ยืนต้นมีอายุเฉลี่ยนานประมาณ 60 ปี ความสูงของต้น 8-10 เมตรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มเงาดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้แก่ดินร่วนมีหน้าดินลึก ระบายน้ำได้สะดวก วิธีการปลูก : 1. โดยการขุดหลุมกว้าง 1-2 ฟุต ลึก 1 ฟุตแล้วกลบหลุมด้วยส่วนผสมของดินกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกให้เข้ากันแล้ว 2. นำต้นโกโก้ลงปลูกใช้ไม้ไผ่เป็นหลักยึด 3. รดน้ำให้ชุ่ม 4. ใช้ปลูกระยะห่างระหว่างต้น 3x3 เมตร 5. การใส่ปุ๋ยต้นโกโก้ก่อนให้ผลผลิตโดยใช้สูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3-4 เดือน/ครั้ง 6. เมื่อต้นโกโก้ให้ผลผลิตแล้วจะใช้ปุ๋ยสูตร 12-12-17 โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 7. ในการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งควรให้น้ำเป็นครั้งคราว 8. ในช่วงฤดูฝนควรระวังอย่าให้น้ำเอ่อเข้าท่วมขังในบริเวณโคน 9. การเก็บผลผลิตให้ทำการเก็บผลสุก(มีสีเหลืองหรือสีส้ม)มาทำการผ่าเอาแต่เมล็ดจากนั้นนำมาตากแดดให้แห้ง การดูแลรักษาต้นโกโก้ : 1. ควรตัดแต่งกิ่งที่หักหรือกิ่งที่ถูกแมลงทำลายและกิ่งที่แห้ง 2. จากนั้นทารอยตัดด้วยยากันรา เช่น ปูนขาวหรือปูนแดง 3. นอกนั้นอาจแต่งกิ่งเพื่อรักษารูปทรงของต้น 4. โรคผลเน่าเก็บผลเน่าที่แห้งคัดทิ้งแต่งโคนต้นให้โปร่ง 5. โรคกิ่งแห้งตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกทำลายโดยเผาทิ้ง 6. โรคไหม้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคแล้วเผาทิ้งแล้วใช้ปูนแดงทาแผล

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ ปุ้ม โทร. 0954794642, 0954794642 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที