เนเจอร์กรีน ฟู้ด
แชร์บน facebook
ต้นโกโก้,ขายโกโก้,ขายต้นโกโก้,ขายผลโกโก้,ต้นโกโก้,ผลโกโก้,ต้นโกโก้
ชื่อสินค้า:

ต้นโกโก้

รหัส:
243505
ราคา:
40.00
ติดต่อ:
คุณปุ้ม
โทรศัพท์:
0954794642 ,095-6145142
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ราคาต้นละ 40 บาท

ต้นโกโก้ ส่งเสริมและประกันราคารับซื้อ ขั้นต่ำ 60 บาท (ราคาปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
รายละเอียด เพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
095-479-4642
การปลูกโกโก้

ลักษะทั่วไป : ของโกโก้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนผลผลิตใช้ประโยชน์ทางการบริโภค มีคุณค่าทางอาหารสูงโกโก้เป็นไม้ยืนต้นมีอายุเฉลี่ยนานประมาณ 60 ปี ความสูงของต้น 8-10 เมตรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มเงาดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้แก่ดินร่วนมีหน้าดินลึก ระบายน้ำได้สะดวก

วิธีการปลูก :

1. โดยการขุดหลุมกว้าง 1-2 ฟุต ลึก 1 ฟุตแล้วกลบหลุมด้วยส่วนผสมของดินกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกให้เข้ากันแล้ว

2. นำต้นโกโก้ลงปลูกใช้ไม้ไผ่เป็นหลักยึด

3. รดน้ำให้ชุ่ม

4. ใช้ปลูกระยะห่างระหว่างต้น 3x3 เมตร

5. การใส่ปุ๋ยต้นโกโก้ก่อนให้ผลผลิตโดยใช้สูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3-4 เดือน/ครั้ง

6. เมื่อต้นโกโก้ให้ผลผลิตแล้วจะใช้ปุ๋ยสูตร 12-12-17 โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

7. ในการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งควรให้น้ำเป็นครั้งคราว

8. ในช่วงฤดูฝนควรระวังอย่าให้น้ำเอ่อเข้าท่วมขังในบริเวณโคน

9. การเก็บผลผลิตให้ทำการเก็บผลสุก(มีสีเหลืองหรือสีส้ม)มาทำการผ่าเอาแต่เมล็ดจากนั้นนำมาตากแดดให้แห้ง

การดูแลรักษาต้นโกโก้ :

1. ควรตัดแต่งกิ่งที่หักหรือกิ่งที่ถูกแมลงทำลายและกิ่งที่แห้ง

2. จากนั้นทารอยตัดด้วยยากันรา เช่น ปูนขาวหรือปูนแดง

3. นอกนั้นอาจแต่งกิ่งเพื่อรักษารูปทรงของต้น

4. โรคผลเน่าเก็บผลเน่าที่แห้งคัดทิ้งแต่งโคนต้นให้โปร่ง

5. โรคกิ่งแห้งตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกทำลายโดยเผาทิ้ง

6. โรคไหม้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคแล้วเผาทิ้งแล้วใช้ปูนแดงทาแผล
คำสำคัญ: ต้นโกโก้
โพสข้อความ