กม.๔เกษตรพันธุ์
แชร์บน facebook
เฟร์ส-วัน ยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ในดิน,,สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ชื่อสินค้า:

เฟร์ส-วัน ยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ในดิน

รหัส:
312356
ราคา:
450.00
ติดต่อ:
คุณเอกรินทร์ ช่วยชู
โทรศัพท์:
0875193740
หรือคลิกที่
รายละเอียด
เฟร์ส-วัน
(Trichoderma harzianum. +Gliocladium spp. +Bacillus subtilis spp. +Streptomyces spp.)

เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ใช้ป้องกันกำจัดและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ในดินได้ดี เช่น เชื้อราฟิวซาเรียม เชื้อพิเทียม เชื้อราไฟทอปทอร่า เชื้อราสเคอโรเทียม เชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส เชื้อแบคทีเรียเออวิเนีย

- โรครากเน่าโคนเน่า
- แคงเกอร์(ขี้กลาก)
- ใบจุด ใบไหม้ ใบแห้ง ตากบ
- ราน้ำค้าง ราสนิม
- โรคแอนแทรคโนส
- โรคผลเน่า
- ไส้เดือนฝอยสาเหตุรากปม

การใช้อย่างถูกวิธี
1.เตรียมแปลงปลูก/แปลงเพาะกล้า ลดปริมาณเชื้อโรค (แบคทีเรีย พิเทียม ฟิวซาเรียม สเคอโรคเทียม ไฟทอปทอร่า) 50กรัม/น้ำ 20ลิตร(100-300ลิตร/ไร่) ฉีดพ่น/ราดรดลงดินก่อนปลูก หรือผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปรับสภาพดิน
2.ผัก(ทุกชนิด) ช่วยควบคุมโรคเน่าจากแบคทีเรีย โรคเหี่ยว โรคโคนเน่า โรคใบไหม้ 50กรัม/น้ำ 20ลิตร (60ลิตร/ไร่) ฉีดพ่นทุกๆ 15วัน
3.ส้ม มะนาว ส้มโอ มะปราง ทุเรียน ขนุน องุ่น ยางพารา ช่วยควบคุมโรคโคนเน่าจากฟัยท็อปเทอร่า 50กรัม/น้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15-20วัน แต่สำหรับหน้าฝนให้ฉีดพ่นทุกๆ 10วันครั้ง
4.ข้าว ช่วยควบคุมโรคกาบใบแห้ง ใบขีดเมล็ดลีบ 50กรัม/น้ำ 20ลิตร(100ลิตร/ไร่) ฉีดพ่น/ราดรดหลังหว่านไถนา/ทำเทือก หรือเดือนละครั้ง
5.อ้อย ข้าวโพด ช่วยป้องกันโรคโคนเน่า โรคไส้แดง 50กรัม/น้ำ 30ลิตร ฉีดพ่นทั่วแปลง(60ลิตร/ไร่)
6.เผือก ช่วยควบคุมโรคตากบตาเสือ หรือโรคที่เกิดจากเชื้อฟัยท็อปเทอร่า 50กรัม/น้ำ 30ลิตร(100ลิตร/ไร่) ฉีดพ่น/ราดรดหลังไถ หรือเดือนละครั้ง
7.ยางพารา ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า รากแดง รากขาว หน้ายางแห้งตาย 250กรัม ผสมน้ำ 5ลิตร ทาหน้ายางทุก 15วัน หรือ 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่น/ราดรดลงดินก่อนปลูก หรือทุก 1-3เดือน
8.หม่อน ยาสูบ ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยวเขียว โรคเหี่ยวเหลือง 50กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นก่อนเตรียมแปลงปลูก หรือพักแปลง ทุก 15วัน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.ควรฉีดพ่นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ และมีความชื้นเพื่อให้เชื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควรใส่สารจับใบเพื่อการกระจายตัวของเชื้อและการยึดเกาะได้ดีขึ้น
3.สามารถใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลงได้
4.ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดโรคพืช เพราะจะทำให้เชื้อยับยั้งได้

ขนาดบรรจุ 500กรัม
โพสข้อความ