baandinorchids
แชร์บน facebook
หญ้าหวาน,สมุนไพร พืชผัก หญ้าหวาน Stevia Stevia rebaudiana ทางเลือกคนชอบหวาน ขายต้นหญ้าหวาน,หญ้าหวาน
ชื่อสินค้า:

หญ้าหวาน

รหัส:
215493
ราคา:
100.00
ติดต่อ:
คุณสมพร คามเพช็ร
โทรศัพท์:
0801244223
หรือคลิกที่
รายละเอียด
หญ้าหวาน พืชที่ให้สารทดแทนความหวาน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็เป็นพืชที่ให้ทั้งคุณและโทษ การใช้ อย่าใช้นานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เพราะทำให้เกิดโทษได้ การเลี้ยงดูแล ชอบแดดจัดและดินระบายน้ำดี ไม่ชอบดินแน่นและน้ำท่วมขัง การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดและการปักชำ การให้ปุ๋ย เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้กิน ปุ๋ยที่เหมาะที่สุด ก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยมูลสัตว์ทั่วไป ใส่ทุกๆ 15วัน
โพสข้อความ
18 มิถุนายน 2559 11:07