baandinorchids
แชร์บน facebook
มะดันทาบกิ่ง,ไม้ผล ไม้ยืนต้น มะดัน Madan Tree Garcinia schomburgkiana ส้มมะดัน   Garcinia schomburgkiana  Pierre.  Clusiacea,มะดัน
ชื่อสินค้า:

มะดันทาบกิ่ง

รหัส:
205652
ราคา:
250.00
ติดต่อ:
คุณสมพร คามเพช็ร
โทรศัพท์:
0801244223
หรือคลิกที่
รายละเอียด
มะดัน เป็นไม้ผลที่ให้รสที่เปรี้ยวมากๆ อย่างชนิดที่ว่า ใช้แทนมะนาว ได้อย่างสบาย ชึ่งเรื่องนี้ ใครๆก็รู้ แต่ว่า มีอีกเรื่องหนึ่ง ที่หลายคนอาจจะรู้ และหลายๆคน อาจจะไม่รู้ นั่นก็คือ มะดัน เป็นไม้แยกเพศ ในหนึ่งต้น อาจจะเป็นได้ สองอย่างคือ ตัวผู้ ชึ่งมีแต่ดอก แต่ไม่ติดลูก และต้นสมบูรณ์เพศ มีทั้งดอกและลูก ในการที่จะแยกว่าต้นไหน คือตัวผู้ ตัวเมีย นอกจากว่า จะรู้เมื่อออกดอก แต่ทีนี้ ถ้าเราปลูก ต้นเพาะเม็ด กว่าจะรู้อะไรเป็นอะไร ก็ 5-6 ปี โน้น บางคน ถ้าโชคดี ก็ได้ต้นสมบูรณ์เพศไป แต่ถ้าโชคร้าย ก็ได้ดูแต่ดอก
มะดันที่ผมขาย อาจจะราคาสูง เมื่อเทียบกับ ราคาไม้เพาะเม็ด แต่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นต้นที่ทาบกิ่งจากต้นที่ออกดอกติดผล นอกจากไม่มีความเสี่ยงแล้ว ราคานี้ ก็เป็นการชื้อเวลา ได้ตั้งหลายปี ต้นทาบกิ่งนี้ สามารถ ออกดอกและให้ผลได้ แม้แต่ในขณะนี้ นั่นก็หมายความว่า ปีหน้า ก็ได้กินลูกแล้วครับ
โพสข้อความ
09 กุมภาพันธ์ 2561 02:07