laddagarden
แชร์บน facebook
สาหร่ายหางกระรอก hydrilla ผักขี้เต่า,สาหร่ายหางกระรอก hydrilla ผักขี้เต่า บำบัดน้ำ,พรรณไม้น้ำ
ชื่อสินค้า:

สาหร่ายหางกระรอก hydrilla ผักขี้เต่า

รหัส:
200956
ราคา:
200.00
ติดต่อ:
คุณชนะ เหลือรักษ์
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ปัจจุบันสาหร่ายหางกระรอก hydrilla ผักขี้เต่า หาอยากมากขึ้นทุกที เกิดจากขยายตัวของเมืองจึงทำให้พื้นที่บ่อ บึง ลำคลองไม่มีอีกแล้ว ทางลัดดา ได้ทำการเตรียมสาหร่ายหางกระรอกไว้กว่า 17 ไร่ ประโยชน์ของส่าหร่ายคือบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุด ตกแต่งสระน้ำ
และบ่อให้สวยงามสร้างความสมดุลของน้ำ และปลา เป็นอาหาร นี้คือสาเหตุที่ทำให้สาหร่ายหางกระรอกมีค่าเพราะหายาก ทางเราจำหน่ายกิโลกรัมละ 200 บาท สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-3224827
ประโยชน์ที่แท้จริง
จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอก มวล 500 กรัม ต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเลี้ยงปลา ปริมาตร 80 ลิตรพบว่าสาหร่ายหางกระรอกมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเลี้ยงปลาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยในช่วงเวลากลางวัน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีปริมาณสูงกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกวันทดลองซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเลี้ยงปลากับกลุ่มทดลองต่าง ๆ พบว่า กลุ่มทดลองการเลี้ยงปลาในน้ำที่ปลูกสาหร่ายหางกระรอก มีปริมาณออกซิเจนในน้ำสูงกว่ากลุ่มทดลองเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามเครื่องปั้มอากาศก็ยังให้ผลดีกว่าสาหร่ายหางกระรอก แต่การเลี้ยงปลากัดซึ่งไม่จำเป็นต้องปั้มอากาศอาจใช้ทางเลือกของสาหร่ายหางกระรอก
เพื่อให้ปลากัดของท่านเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพน้ำเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาครับ หากท่านไม่มีเวลาเปลี่ยนน้ำหรือดูดขี้ปลาออกทุกวันๆ สาหร่ายหากกระรอกจึงเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียว เพราะสาหร่ายหางกระรอกนั้นจะช่วยจับขี้ปลาให้ติดอยู่กับต้นของสาหร่ายหางกระรอก และทำให้น้ำเน่าเสียช้ากว่าปกติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับเหลี่ยมปลาของท่านอีกด้วย
โพสข้อความ
16 ตุลาคม 2558 10:18