laddagarden
แชร์บน facebook
โพลงก้านเหลี่ยม,โพลงก้านเหลี่ยม "ผักตบแอฟริกัน"  Monochoria elata Ridl. var.quardrata ,พรรณไม้น้ำ
ชื่อสินค้า:

โพลงก้านเหลี่ยม

รหัส:
186316
ราคา:
120.00
ติดต่อ:
คุณชนะ เหลือรักษ์
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
โพลงก้านเหลี่ยม โพลงก้านเหลี่ยม", "ผักตบแอฟริกัน"

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Monochoria elata Ridl. var.quardrata
ชื่อวงศ์ :PONTEDERIACEAE
ลักษณะทั่วไป :เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุข้ามฤดู ชอบขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มในน้ำที่ท่วมขังตื้น ๆ เช่นในนาข้าว คูน้ำข้างถนน แต่พบไม่มากนัก มีรากหยั่งดิน ก้านใบผอมเรียวยาวเป็นเหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบแคบเรียวยาวคล้ายหัวลูกศร ฐานใบเว้าลึก มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับก้านใบ ดอกออกเป็นช่อสีม่วงที่ก้านใบ มีกาบหุ้มคล้ายดอกผักตบไทย แต่มีก้านช่อดอกยาวกว่าผักตบไทย
โพสข้อความ
16 ตุลาคม 2558 10:24