สวนเกษตรอินทรีย์
แชร์บน facebook
กล้าหมากเหลือง(ราคา 3 บาท),ขายต้นหมากเหลือง 3 บาท,หมากผู้หมากเมีย
ชื่อสินค้า:

กล้าหมากเหลือง(ราคา 3 บาท)

รหัส:
148696
ราคา:
3.00
ติดต่อ:
คุณดารารัฐ สอนดี
โทรศัพท์:
0851019209
หรือคลิกที่
รายละเอียด
หมากเหลือง

ต้นไม้ควบคุมมลพิษในที่ท างาน
ปลูกในอาคาร
• เป็นไม้ประดับมีผลต่อจิตใจและประสิทธิภาพในการท างาน
• ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ระหว่างการท างาน
• ช่วยลดความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่ท างาน
• ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี
• ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ และประจุลบ

ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในอาคาร
• กรองก๊าซเสียจากมนุษย์
• ลดสารพิษจากวัสดุสังเคราะห์
• ลดจุลินทรีย์ เชื้อโรค บางชนิดในอากาศ
• เพิ่มประจุลบในอากาศ
• เพิ่มความชื้น ปรับสภาพให้สมดุล

ดังนั้นหมากเหลือง จึงเป็นไม้ประดับภายในอาคารที่เป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่ง เพราะมีความสวยงาม มีความทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารและคายความชื้นให้แก่อากาศภายในห้องได้เป็นจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษจากอากาศได้ในปริมาณมาก

ภายใต้สภาพแวดล้อมห้อง หมากเหลืองจะคายน้ำประมาณ 1 ลิตร ทุกๆ 24 ชั่วโมง ในบรรดาไม้ประดับดูดสารพิษด้วยกัน หมากเหลือง เป็นพืชที่ดูดสารพิษจากอากาศได้ในประมาณมากที่สุด
คำสำคัญ: หมากเหลือง
โพสข้อความ
11 พฤศจิกายน 2562 09:51