สวนนรา
แชร์บน facebook
Elizabeth,แมกโนเลีย,แมกโนเลีย
ชื่อสินค้า:

Elizabeth

รหัส:
121877
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณคุณติ๋ม
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
Botanical Name: Magnolia 'Elizabeth'
mag-NO-lee-ahCommon Name: Magnolia
Genus: Magnolia Few species can match the elegant drama of this specimen in full bloom. It has luminous, pale yellow, cup-shaped flowers to 6 inches across that seem to glow on the bare branches in late spring.
Care: Grow in moist, well-drained, preferably acidic to neutral soil in sun or partial shade; magnolias do not tolerate wet feet. Magnolia flowerbuds are susceptible to late-season frosts; shelter large-leaved species from windy locations. Prune trees and deciduous shrubs in late winter or late summer to prevent bleeding of sap; prune minimally to maintain a healthy framework.
Propagation: Sow seeds in autumn or stratify to hasten germination. Root softwood cuttings in early summer. Magnolias can be layered in early spring, grafted in winter, and propagated by bud in summer.
Problems: Bacterial leaf spot, spot anthracnose, canker, dieback, butt rot, powdery mildew, anthracnose, fungal spots, weevils, snails, scale insects, thrips, planthoppers.
คำสำคัญ: แมกโนเลีย
โพสข้อความ
05 พฤศจิกายน 2553 02:47