สวนนรา
แชร์บน facebook
Day break,แมกโนเลีย,แมกโนเลีย
ชื่อสินค้า:

Day break

รหัส:
121869
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณคุณติ๋ม
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
Common Name: Magnolia, Hybrid
Botanical Name: Magnolia
Cultivar Name: ‘Daybreak’
Plant Type: Deciduous Tree
Description: Magnolia ‘Daybreak’ is an outstanding addition to the Gold Medal Magnolia collection. The medium-green foliage is clean and attractive. It blooms in May, far past any chance of frost damage, with unsurpassed fragrance. The large deep-pink flowers open to 9” to 10” in diameter. Its upright growth habit and pollution tolerance make ‘Daybreak’ an excellent specimen and urban tree. Plant in sun in well-drained soil. It reaches 25’ H x 15’ W. Hardy in zones 5 to 8.
Hardiness Zones: 5 to 8
Sun/Shade Preference: Sun
Soil Condition Preference: Moist
Special Attributes: Urban Tolerant

Plant Height: 20-35 feet
Bloom Time: Spring
Flower Color: Pink
Foliage Color: Green
Fall Color: Yellow
Plant Uses: Specimen
Urban Street
Urban Park
Border

คำสำคัญ: แมกโนเลีย
โพสข้อความ
05 พฤศจิกายน 2553 02:34