ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

ขจร

ขายต้นขจร ราคาถูก การปลูกขจร วิธีดูแล และการขยายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะขจร ดอกและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ขจร

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 43 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
ราชบุรี
1
สุพรรณบุรี
1
ปทุมธานี
1
เชียงใหม่
1
ปราจีนบุรี
1
กรุงเทพมหานคร
1
สมุทรปราการ
1
เชียงใหม่
1

ขจรในชุมชนสีเขียว

ขจรในจังหวัด