ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายไส้เดือนดิน 58 ร้าน/สวนจำนวนไส้เดือนดิน 79 รายการ

1

2
รายการ

ไส้เดือนดิน (ขี้ตาแร่)

Klonglarn Project

จำหน่ายไส้เดือนดิน ขี้ตาแร่ ไส้เดือนพันธุ์ไทยแท้ เลี้ยงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ เศษอาหารตามครัวเรือน เศษผักตามตลาดสด และเพิ่มมูลค่าขยะให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี ราคา กก.ละ 550 บาท ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ติดต่อ Klonglarn project 085 725 8567 leo-wi@hotmail.com

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ วิเชียร ทองอร่าม โทร. 0857258567, 0857258567 จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

1
รายการ

ขายตัวไส้เดือน AF วัยเจริญพันธุ์

ฟาร์มไส้เดือนงามดี

กิโลกรัมละ700บาทครับ ความรู้เกี่ยวกับมูลไส้เดือน จัดทำโดย ฟาร์มงามดี 1.มูลไส้เดือนดินคืออะไร มูลไส้เดือนดินคือสิ่งขับถ่ายภายหลังการย่อยอาหารของไส้เดือนดินที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตรวมทั้งสารชีวะเคมีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่มูลไส้เดือนที่ได้จากต่างสิ่งแวดล้อมย่อมมีคุณภาพแตกต่างกันตามองค์ประกอบอาหารที่ไส้เดือนได้รับ เช่น ในที่กันดารปราศจากอาหารที่มีคุณค่าหรือเศษซากพืชที่ดีย่อมให้มูลไส้เดือนดินที่มีคุณภาพต่ำกว่าจากที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศษซากพืชหรือมูลสัตว์ที่ไส้เดือนต้องการ 2.จุลินทรีย์สำหรับดินคืออะไร คือจุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพในดินได้แก่ แบคทีเรีย แอมมีบ้า โปรโตซัว รา นีมาโทด จุลิทรีย์เหล่านี้จะดำรงค์ชีพอยู่ได้ด้วยการย่อยสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเพื่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของมันแต่สิ่งที่เหลือจาการย่อยสลายนั้นคือสารอาหารพร้อมใช้สำหรับรากพืช ในดินที่อุดมสมบูรณ์จะมีจุลินทรีย์ประเภทนี้นับไม่ถ้วนในหนึ่งช้อนชานับเฉพาะแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวจะพบว่ามีแบคทีเรียต่างชนิดกันกว่าแสนชนิด จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมของโลกเรา มันจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นสารสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชต่อไป 3.ทำไมมูลไส้เดือนดินจึงมีประโยชน์เหนือกว่าปุ๋ยชนิดอื่นหรือปุ๋ยหมัก ธรรมดา มูลไส้เดือนดินมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดา นอกจากนั้นเมื่อ ปี พ ศ 2545หรือ ค ศ2002ได้มีรายงานการวิจัยพบสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้แน่ใจได้ว่าในมูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆดังนี้ ฮิวเมท(humates) ออกซิน(auxins) ไคเนติน(kinetins) จิเบอเรลริล(giberellin) และไซโตไคนิน(cytokinin) เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันวิทยาศาสตรเพิ่งเริ่มเข้าใจความสำคัญของสารอินทรีย์เหล่านี้ว่าทำหน้าที่ต่างๆเช่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ทำให้รากรับอาหารไปใช้ การหันหน้าของดอกไม้เข้ารับแสงแดด ควบคุมความยาวของเซลล์และแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว นอกจากนั้นยังค้นพบว่ามีเอนไซม์ไคติเนส (kitinase)ซึ่งสามารถละลายไคตินสารชีวะเคมีชนิดหนึ่งที่ประกอบกันเป็นเปลือกชั้นนอกของแมลงด้วยเหตุนี้มูลไส้เดือนดินจึงมีฤทธิ์ในการขับแมลงด้วย(insect repellent) 4.มูลไส้เดือนดินมีประสิทธิภาพในการระงับโรคและแมลงที่เป็นภัยกับพืชได้หรือไม่ คำตอบคือได้ พืชที่ได้รับสารอาหารหลากหลายชนิดตามธรรมชาติย่อมเจริญเติบโตแข็งแรงทนทานต่อโรคและงามกว่าพืชที่ได้รับสารอาหารจำกัดในรูปสารเคมีเช่นNPK โรคพืชและแมลงจะทำลายเฉพาะพืชที่อ่อนแอหรือ ใกล้ตายมากกว่าพืชที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดังนั้นการใช้สารNPKล้วนๆจึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงร่วมด้วยตลอดเวลา 5.มูลไส้เดือนดินปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่ แน่นอน มูลไส้เดือนดินไม่เป็นภัยต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และดิน มูลไส้เดือนดินเกิดโดยกระบวนการทางธรรมชาติจากการกินสารอิทรีย์ของไส้เดือนดินไม่มีสิ่งที่เป็นสารสังเคราะห์หรือปิโตรเคมีเจือปนแต่อย่างใด ตามความเป็นจริงแล้วได้มีการใช้มูลไส้เดือนในรูปของworm tea หรือชนิดน้ำในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อปุ๋ยน้ำชีวะภาพมูลไส้เดือนดิน ในสหรัฐฯใช้สำหรับปลูกหญ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้นิยมใช้เป็นสารอินทรีย์ขจัดเชื้อราสำหรับพืช จำหน่ายตัวไส้เดือนและมูลไส้เดือน ปลีกและส่ง 0816138606 2 ความรู้เกี่ยวกับมูลไส้เดือน จัดทำโดย ฟาร์มงามดี ปัจจุบันได้มีการใช้สำหรับสนามหญ้าตามบ้านได้ผลดีกว่าการใช้สารเคมี หญ้างามและสมบูรณ์ลดจำนวนหญ้าตายหญ้าแห้งลงได้และดินมีสภาพอุ้มน้ำได้ดีขึ้นเท่ากับเป็นการลดผลร้ายจากการใช้สารเคมีที่มีต่อน้ำผิวดินและน้ำบาดาลซึ่งอาจเป็นผลร้ายต่อทุกชีวิต 6.มูลไส้เดือนดินมีสารอาหารสำหรับพืชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม สูงมากหรือไม่ ไม่สูงมาก เช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปจะมีสารอาหารดังกล่าวในปริมาณที่ทางราชการกำหนดซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช(ไม่มากเกินพอเพราะอาจเป็นปัญหาตกค้างในดินได้ )โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน งามดี 7.ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของมูลไส้เดือนดินคืออะไร ในขณะนี้ได้มีการเขียนหนังสือเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ จากการใช้มูลไส้เดือนดิน(vermicast)และน้ำชีวะภาพมูลไส้เดือนดิน(worm tea)และยังมีการศึกษาค้นคว้าระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของมูลไส้เดือนดินพอจะสรุปได้ดังนี้ 1.ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นโดยทำให้มีการรวมตัวของดินอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติ 2.เป็นสารอินทรีย์ 100% 3.ปลอดสารพิษ และพบว่าปริมาณธาตุโลหะหนักในมูลไส้เดือนดินนั้น ต่ำกว่าที่ทางราชการกำหนดให้มีได้ถึง10เท่า(เป็นการสนับสนุน**ผลงานค้นคว้าเมื่อปี2001โดยคณะนักชีวะวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ พบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดสามารถขจัดความเป็นพิษของธาตุโลหะหนักได้) 4.ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้ใช้ในปริมาณที่มาก 5.ปราศจากกลิ่นและมีฤทธิ์ในการดับกลิ่น 6.ยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เป็นกับพืชและมีฤทธิ์ในการขับแมลง(ด้วยชนิดน้ำตาม เปอร์เซ็นต์ ที่เหมาะสมเท่านั้น) 7.ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้นตามธรรมชาติ 8.หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และสัตรูพืช กรณีผสมดินที่เป็นดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้น และธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ ทำให้ประหยัดปุ๋ยปกป้องดินไม่ให้มีสภาพโครงร้างแน่นเข็งและช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง มูลไส้เดือนดินจะมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ จำหน่ายตัวไส้เดือนและมูลไส้เดือน ปลีกและส่ง 0816138606 คุณสมบัติของการเลี้ยงไส้เดือนที่จะเกิดหลังจากไส้เดือนถ่ายมูลออกมาครับ สอนวิธีเลี้ยงและแนะนำการเลี้ยงฟรีครับ รับส่งที่สถานีรถไฟฟ้าBTS ครับ

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ เจษฎา โทร. 0816138606, 0816138606 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลไส้เดือนดิน 100% ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ตรา

บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

จำหน่าย: ปลีก-ส่ง ติดต่อ: คุณเปิ้ล เวปไซต์: www.papamami.com <-- ดูรายละเอียดสินค้าที่นี่ โทร: 081-9111285, 093-7411169 ไลน์ ไอดี: @papamami อีเมล์: papamami899@gmail.com แผนที่ร้าน: http://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539360476 พิกัดGPSของร้าน: N13o54' 12.3" E100o24' 27.8"

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร. 0819111285, 0819111285 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไส้เดือน(ไข่ ตัวอ่อน พ่อ แม่พันธุ์)(แบบกะละมัง)

มินิ ออร์แกร์นัท ฟาร์ม

ไส้เดือนพร้อมเบดดิ้ง แบบกะละมัง ขายยกเซ็ต มีไข่ ตัวอ่อน พ่อ แม่พันธุ์

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ คุณนัฐนันท์ ทะหา โทร. 0800897839, 0800897839 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


5

1
รายการ

พันธุ์ไส้เดือน African Night Crawler

Vermi คืนชีวิตให้สวนสวย

African Night Crawler ยูดริลลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) ชื่อสามัญ : African Night Crawler ลักษณะ : ขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ ขนาด 130-250 x 5-8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดงปนเทา สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ขยายพันธุ์เร็ว กินเก่ง - สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศจับคู่ ผสมพันธุ์ใต้ดิน - สร้างถุงไข่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 162-188 ถุง/ตัว/ปี - ใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ 13-27 วัน โดยเฉลี่ยฟัก 2 ตัว/ถุงไข่ ใช้เวลาเติบโตเต็มวัย 6-10 เดือน มีอายุยืนยาว 4-5 ปี การเลี้ยง อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน กินเศษซากวัตถุอินทรีย์ที่เน่าสลายเป็นอาหาร เป็นไส้เดือนดินสายพันธุ์ในเขตร้ิอน ซึ่งจะชอบอุณหภูมิค่อนข้างร้อน โดยจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส และจะตายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส การใช้ประโยชน์ ในต่างประเทศมีการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้กันอย่างกว้างขวาง ไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มีความเหมาะสมมากในการนำมาผลิตเป็นโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ เพราะมีขนาดใหญ่และแพร่พันธุ์เร็ว สำหรับในด้านการนำมาใช้กำจัดขยะ พบว่าไส้เดือนดินสายพันธุ์นี้มีความสามารถในการย่อยสลายขยะในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ วิจิตร วารินทร์ศิริกุล โทร. 0840020023, 0840020023 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


6

1
รายการ

สายพันธุ์ไส้เดือน Af

ฟาร์มลุงรีย์

(สั่งจองล่วงหน้า1 เดือน) 1กิโลกร้ม / 3, 000 บาท (ไส้เดือนตัวละประมาณ1 กรัม. เฉลี่ยตัวละ 3บาท) *ไม่รับจัดส่ง ขายหน้าฟาร์มเท่านั้น Farm : 19/29 ซ.เพรชเกษม46 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 (ซอยศาลเจ้าพ่อเสือ)

ราคา 3.00 บาท ติดต่อ ชารีย์ บุญญวินิจ โทร. 0832360006, 0832360006 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


7

1
รายการ

ไส้เดือนดิน

บ้านสวนภูเร

จำหน่ายตัวไส้เดือนดิน พันธุ์ AF กิโลกรัมละ 700บาท ประกอบด้วย - ไส้เดือนตัวเต็มวัย 1 กิโลกรัม - bedding 3 กิโลกรัม - วัสดุบรรจุ เป็นกล่องโฟม - วิธีเพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีชีวิต จึงไม่สามารถส่งขนส่งหรือไปรษณีย์ได้ แนะนำให้มารับเอง ที่สวนจังหวัดนครนายก หรือที่กรุงเทพ บางแค และ ปทุมวัน

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ ศิริชัย โทร. 0816438830, จังหวัดนครนายก

ติดต่อสั่งซื้อไส้เดือน อเมริกันไนท์ครอเลอร์

วรรณาดินเผา

ไส้เดือน พันธ์อเมริกันไนท์ครอเลอร์ AF.กิโลกรัมละ600บ. กะละมังทดลองเลี้ยงกะละมังละ250บ.ปุ๋ยมูลไส้เดือนกิโลกรัมละ50บ.ไม่รวมค่าจัดส่งครับ สนใจสอบถาม 080-4851261

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ วัชระ วรรณา โทร. 0804851261, 0804851261 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไส้เดือนพันธ์ AF กิโลละ 1,000 บ.

เลิฟ กรีน

ไส้เดือนพันธุ์African เลี้ยงง่ายตายยาก เหมาะสำหรับทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ แนะนำวิธีเลี้ยงให้ได้ หรือ ต้องการจะขายส่งบ่อตกปลาก็ได้ ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเหมาะเป็นอาหารหลักหรือเสริม สำหรับเลี้ยง ปลาทุกชนิด ปลาตู้ ปลาสวยงามหรือไก่ ไก่ชน กบ และเขียด ไส้เดือน AF ที่นำมาจำหน่าย เป็นพ่อแม่พันธุ์ เหมาะสำหรับผสมได้เลย ไส้เดือนเลี้ยงด้วยพืชผักสด ตัวไส้เดือนจึงสะอาด ไม่มีกลิ่นคาว จึงมั่นใจ ได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านได้รับอาหารที่มีคุณค่าในการเจริญเติบโต ช่วยให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตเร็วขึ้น *** กรุณาสั่งล่วงหน้า เพื่อมีเวลาจับไส้เดือน *** สั่งจำนวน 5 กิโลขึ้นไป จำหน่ายเพียง กิโลละ 800 บาท

ราคา 1,000.00 บาท ติดต่อ ลภัสรดา หาญกิตติกุล โทร. 0813504556, 0813504556 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลไส้เดือน

สวนฉัตรรดา

**ฟาร์มไส้เดือนอยู่ปทุมธานี*** จำหน่าย - ตัวไส้เดือนพันธุ์ AF ราคา กก.ละ 450 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) - ปุ๋ยมูลไส้เดือนพร้อมใช้ กก.ละ 18 บาท *** สนใจโทร. 092-2451562, 091-8132472 *** Line Id. cda_ra

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ ฉัตรรดา โทร. 0619805426, 0619805426 จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


12

1
รายการ

ไส้เดือน

ฟาร์มไส้เดือนบ้านวัง

รบกวนมารับสินค้าที่ฟาร์มครับ

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ ชาคริต พิพิธกุุล โทร. , 0890457413 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ขายไส้เดือนพันธุ์ต่างๆ

winyuchon farm

ขายไส้เดือนพันธุ์ af , tiger, blue เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลา หรือหรือเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้ ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีเป็นกิโลกรัม และเป็น ตันค่ะสนใจติดต่อ 065-3053314

ติดต่อ สุชาฏา โทร. 0653053314, 0653053314 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


14

1
รายการ

ไส้เดือนดินพันธุ์ AF

ไอดูฟาร์ม

ไส้เดือนดินพันธุ์ AFและขึ้ตาแร่ เครื่องจักรตัวน้อยที่ใช้ในการผลิตมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน อันอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก N P K, ธาตุอาหารรอง, ฮอร์โมนพืช, ฮิวมัส และจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ช่วยปรับโครงสร้างดิน, เร่งดอก, เร่งราก และการแตกยอดอ่อนของพืช * รับที่หน้าฟาร์มตัวละ 2 บาท ขั้นต่ำ 500 ตัว * จัดส่งถึงบ้านตัวละ 3 บาท ขั้นต่ำ 500 ตัว (ฟรีค่าจัดส่ง) สั่งซื้อได้ที่ 061-649-4632 (line id) หรือ fb.com/idofarm.s หรือ http://idofarm.lnwshop.com/

ราคา 3.00 บาท ติดต่อ เล็ก โทร. 0616494632, 0616494632 จังหวัดลพบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลไส้เดือนดิน 100%

ฮิมดอยฟาร์ม

มูลไส้เดือนแท้ๆ 100% เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากซึ่งสารเคมีและยังเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมโลก 1 ถุง : 1 กก. ราคา 35 บาท (รับในเชียงใหม่ฟรี) ส่งลงทะเบียน 80 บาท (ทั่วไทย) 3 ถุง ราคา 100 บาท (รับในเชียงใหม่ฟรี) ส่งลงทะเบียน 200 บาท (ทั่วไทย)

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ วัชรีภรณ์ คุณเลิศ โทร. 0826352020, 0612718875 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


16

1
รายการ

ไเดือนพันธุ์ Af และ ไทเกอร์

linlar farm

ขายใส้เดือนพันธุ์ Af กก.ละ 500 ไทเกอร์ กก.ละ 700 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) สนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะ 087-1887208

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ ชลินทรา โทร. , 0871887208 จังหวัดลำพูน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


17

1
รายการ

ไส้เดือนพันธุ์ AF จ.นนทบุรี

ฟาร์มอาจารย์อู๊ด

1. จำหน่ายตัวไส้เดือนพันธุ์ AF นำไปเลี้ยง เพื่อทำมูลใช้เอง หรือ เชิงพาณิชย์ ในราคาถูก 2. ชุดเพราะเลี้ยงพร้อมตัวไส้เดือนทั้งชุด สามารถนำไปเลี้ยงเองได้เลย พร้องให้คำแนะนำ การเลี้ยง สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-4198000 Line.ID. FARMAUD จ.นนทบุรี https://www.facebook.com/Nonthaburi.Farmaud/

ติดต่อ อาจารย์อู๊ด โทร. 0844198000, 0844198000 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พันธุ์ไส้เดือน

เดือนเพื่อนดิน เวอร์มิเซนเตอร์

ตัวไส้เดือน .ไส้เดือนพันธุ์ AF (African night crawler ) .ราคาขายดังนี็้ 1-2 กก.ราคา กก.ละ 600 บาท 3-10 กก.ราคา กก.ละ 500 บาท >10 กก.ราคา กก.ละ 400 บาท โปรดสั่งซื้อล่วงหน้า

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ เดือน เพื่อนดิน โทร. 034351831, 0818488815 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ตัวไส้เดือนเอเอฟล้วน ชั่งนำหนักเต็ม ไม่ปนดิน ภาคใต้

รัตนชัยฟาร์มไส้เดือน

ตัวไส้เดือนเอเอฟล้วน นำหนักเต็ม ไม่ปนดิน จัดส่งภาคใต้ ฟาร์มอยู่จังหวัดสตูล สนใจติดต่อเยี่ยมชมฟาร์ม สาธิตวิธีการเลี้ยง เพื่อทำปุ๋ย หรือเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ ไพฑูรย์ ไชยรักษ์ โทร. 0935807643, 0808693042 จังหวัดสตูล

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์, ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้

บ้านสวนอิ่มสุข

ไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ ราคา กก. ละ 450 บาท, ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100% กก.ละ 25 บาท ติดต่อบ้านสวนอิ่มสุข โทร 090-9941118 ID Line: mas_arthisty

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ มาศ โทร. 0909941118, 0909941118 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พันธุ์ไส้เดือน AF

บ้านสวนสองเรา

จำหน่ายพันธุ์ไส้เดือน AF รับเองหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 300 บาท สนใจเลี้ยงไว้ผลิตมูลไส้เดือน หรือ เลี้ยงไว้เป็นอาหารปลาสวยงามและกุ้งก้ามแดง สอบถามได้ครับ ชุดทดลองเลี้ยงไส้เดือน AF กะละมังละ 200 บาท ชุดทดลองเลี้ยงไส้เดือน Blue กะละมังละ 300 บาท ฟาร์มอยู่ บ้านดอนดู่ หมู่ 8 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ใกล้ สนง.ขนส่ง จ.นครสวรรค์แห่งที่ 2 (ที่สอบใบขับขี่) เลยโฮมโปรมาทางพิษณุโลกประมาณ 5 กิโลเมตร ติดต่อสอบถาม รุช 086-7779133 Line id : 0867779133

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ นิรุช บุญส่ง โทร. 0867779133, จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อสั่งซื้อ


พันธุ์ไส้เดือน AF กก.ละ 250 บาท

TK-ฟาร์มไส้เดือน

>>> พันธุ์ไสเดือน AF รับหน้าฟาร์ม กก.ละ 250 บาท มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ราคา กก.ละ 450 บาท รวมส่ง สนใจติดต่อ คุณวิษณุ โทร 092-448-9900

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ วิษณุ ทองคำ โทร. , 0924489900 จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


23

6
รายการ

ตัวไส้เดือน AF

ฟาร์มไส้เดือน อมตะ

ทางเราไส้เดือน อมตะฟาร์ม เป็นฟาร์มที่เลี้ยงไส้เดือน AF แบบพอเพียง ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ติดนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ไส้เดือนสะอาด ตัวโตๆ โดยทางเราขาย ตัวไส้เดือนในราคากิโลละ 400 บาท ชุดอาหารกุ้งพร้อมกะละมัง2ขีดในราคา 100บาท ชุดกล่องตกปลา1ขีด 50บาท มูลไส้เดือนกิโลกรัมละ 20บาท มูล20กิโลกรัม 300 บาท และทางเรายินดีให้คำแนะนำวิธีในการเลี้ยงแบบหมดเปลือก บริการหลังการขายตลอด24ชั่วโมง.. สามารถติดต่อได้ที่ Tle:0804021434, 0844009842 หรือช่องทางเพจเฟรชบุค: ไส้เดือน อมตะ

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ นายราชศักดิ์ ศรีวงษ์รักษ์ โทร. 0804021434, 0804021434 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไส้เดือนพันธ์ AF กิโลละ 680 บ.(ร้านไส้เดือนทอง)

ร้านไส้เดือนทอง

ไส้เดือนพันธ์ AF กิโลละ 6500 บ.(ร้านไส้เดือนทอง) ไส้เดือนพันธุ์African ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเหมาะเป็นอาหารหลักหรือเสริม สำหรับเลี้ยง ปลาทุกชนิด ปลาตู้ ปลาสวยงามหรือไก่ ไก่ชน กบ และเขียด ไส้เดือน AF ที่นำมาจำหน่าย เป็นพ่อแม่พันธุ์ เหมาะสำหรับผสมได้เลย ไส้เดือนเลี้ยงด้วยพืชผักสด ตัวไส้เดือนจึงสะอาด ไม่มีกลิ่นคาว จึงมั่นใจ ได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านได้รับอาหารที่มีคุณค่าในการเจริญเติบโต ช่วยให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตเร็วขึ้น ** กรุณาสั่งล่วงหน้า ** สั่งจำนวน 5 กิโลขึ้นไป จำหน่ายเพียง กิโลละ 600 บาท บทบาท ของไส้เดือนดินจะ ถูกมองว่ามีประโยชน์มากกว่า มีโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการชอนไชทำให้ดินร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น ไส้เดือนดินสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้ และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืชในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบ โตของพืชด้วย สามารถบอกถึงการปนเปื้อนสารเคมีในดิน ด้วยการดูจำนวนของไส้เดือนในดิน ถึงปริมาณความหนาแน่นของประชากรไส้เดือน ติดต่อ หนุ่ย โทร 0958692766, 0922978060 (ติดต่อได้ทุกเวลา) บริการประทับใจ ได้รับของตรงเวลา และปลอดภัยครับ

ราคา 650.00 บาท ติดต่อ นายจักราวุธ ทิศกระโทก โทร. 0958692766, 0958692766 จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที
27

1
รายการ

ไส้เดือนพันธุ์ AF และขี้ตาแร่

บ้านปันแสง

จำหน่ายไส้เดือนดิน Buffet 1) ไส้เดือนดินพันธุ์ AF เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงต่อหรือเป็นอาหารกุ้ง เพราะขยายตัวเร็ว /ไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่ เหมาะสำหรับการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน เพราะมีความสามารถในการย่อยเศษผักผลไม้สูงมาก ราคาพร้อมค่าส่ง EMS 650 บาท มารับเองที่บ้านปันแสง ราคา 500 บาท 3) กะละมังดำเจาะรูใบละพร้อมสแลนดำ 30 บาท 4) Beddingพร้อมใช้งาน 10 กก. 50 บาท สนใจติดต่อบ้านปันแสง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ห่างจาก ม.แม่โจ้ 4 กม. ถ.สันทราย ป่าเหมือด เข้าซอยวัดแม่แก้ดน้อยและโรงเรียนแม่แก้ดน้อย ติดต่อ 0632451549 Line:punsaeng FB: Punsaeng House

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ วีรากานต์ เก่งกาจ โทร. 0632451549, 0632451549 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


28

1
รายการ

ไส้เดือน

ไส้เดือนดีฟาร์ม

ขายไส้เดือนพันธุ์ AF ฟาร์มไส้เดือนดี - ขายตัวไส้เดือนพันธุ์ AF เฉพาะตัวกิโลกรัมละ 500 บาท สนใจติดต่อ คุณชัย กดเพื่อดูเบอร์โทร 0928034482 ติดตามได้ที่ Facebook : ไส้เดือนดีฟาร์ม

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ คุณชัย โทร. 0928034482, 0928034482 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไส้เดือนพันธุ์ AF

ไส้เดือน ฟาร์มบุญถึง

จำหน่ายไส้เดือนคุณภาพพันธุ์AF กิโลละ700บาทประกอบด้วย ไส้เดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คุณภาพ 1กิโล พร้อมbedding 2กิโล นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยมูลไส้เดือนพร้อมจำหน่ายถุงละ35บาท 3ถุง100อีกด้วย จัดส่งทั่วประเทศ โทร090-9424363 ID -amp2-

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ จันจิรา โทร. 0909424363, 0909424363 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยไส้เดือน "ธรรมฟาร์ม"

ธรรมฟาร์ม

จำหน่ายบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโล และ 10 กิโล สั่ง 40 กิโลขึ้นไป ส่งฟรี ถึงหน้าบ้าน (เฉพาะอำเภอในเขตสุพรรณบุรี) จังหวัดใกล้เคียง กรุณาติดต่อสอบถาม 089-6654495 หรือ พูดคุย ผ่านทาง Line id = mon-999

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ม่อน โทร. 0896654495, 0896654495 จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที