ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เครื่องตัดข้าวดีด

สินค้าและผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวกับ "เครื่องตัดข้าวดีด" มีหลายร้านให้เลือกซื้อ
ผู้ขายเครื่องตัดข้าวดีด 3 ร้าน/สวน จำนวนเครื่องตัดข้าวดีด 3 รายการ

เกษตรนนทรี | นครสวรรค์
อียุ่ย, น้ำยาสูตรเข้มข้น ใชสำหรับหมักตอซังในแปลงนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประโยชน์: 1. ย่อยสลายตอซังและวัชพืช ไม่ต้องเผาตอซัง สลายได้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารประโยชน์ต่อพืช 2. ย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช ทำให้แปลงนาสะอาด ปลอดข้าวดีดที่จะเป็นปัญหาต่อการทำนาข้าวในรุ่นต่อๆ มา 3. เตรียมแปลงได้ง่ายดินดี สมบูรณ์ โครงสร้างดี ลดการใช้ปุ๋ย การใช้ : - อียุ่ย 1ลิตร ผสมน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นได้ 2ไร่ พ่นฉีดบนตอซัง และเศษซากวัชพืช ในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ทั่วแปลง 2. เอาน้ำเข้าขังท่วมตอซัง ทิ้งไว้1-2วัน 3. ไถและตีเทือกคลุกเคล้าให้ทั่วถึงทั้งเศษข้าว ตอซัง เศษวัชพืช เมล็ดข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชตกค้างในดิน 4.หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตอซังย่อยสลาย พร้อมที่จะเตรียมแปลงปลูกข้าวได้ ต่อไป

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรมบาง โทร. 0621692564, 0621692564

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช | พิษณุโลก
อียุ่ย, น้ำยาสูตรเข้มข้น ใชสำหรับหมักตอซังในแปลงนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประโยชน์: 1. ย่อยสลายตอซังและวัชพืช ไม่ต้องเผาตอซัง สลายได้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารประโยชน์ต่อพืช 2. ย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช ทำให้แปลงนาสะอาด ปลอดข้าวดีดที่จะเป็นปัญหาต่อการทำนาข้าวในรุ่นต่อๆ มา 3. เตรียมแปลงได้ง่ายดินดี สมบูรณ์ โครงสร้างดี ลดการใช้ปุ๋ย การใช้ : - อียุ่ย 1ลิตร ผสมน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นได้ 2ไร่ (หรือ 1แกลลอน(5L)/10ไร่) พ่นฉีดบนตอซัง และเศษซากวัชพืช ในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ทั่วแปลง 2. เอาน้ำเข้าขังท่วมตอซัง ทิ้งไว้1-2วัน 3. ไถและตีเทือกคลุกเคล้าให้ทั่วถึงทั้งเศษข้าว ตอซัง เศษวัชพืช เมล็ดข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชตกค้างในดิน 4.หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตอซังย่อยสลาย พร้อมที่จะเตรียมแปลงปลูกข้าวได้ ต่อไป

ราคา 1,450.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรหมบาง โทร. 0621692564, 0621692564

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

ร้านทรัพยเจริญ | สุพรรณบุรี
จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด กำลังนิยมตอนนี้ต้อง เครื่องตัดข้าวดีดหน้ากว้าง และเครื่องตัดข้าวดีดมอเตอร์

ติดต่อ ภาพร ตั้งิจรศรัทธา โทร. 035542366, 0809991598

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ