ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายเครื่องตัดข้าวดีด 3 ร้าน/สวนจำนวนเครื่องตัดข้าวดีด 3 รายการ

อียุ่ย, น้ำยาหมัยย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด, ย่อยตอซัง

เกษตรนนทรี

อียุ่ย, น้ำยาสูตรเข้มข้น ใชสำหรับหมักตอซังในแปลงนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประโยชน์: 1. ย่อยสลายตอซังและวัชพืช ไม่ต้องเผาตอซัง สลายได้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารประโยชน์ต่อพืช 2. ย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช ทำให้แปลงนาสะอาด ปลอดข้าวดีดที่จะเป็นปัญหาต่อการทำนาข้าวในรุ่นต่อๆ มา 3. เตรียมแปลงได้ง่ายดินดี สมบูรณ์ โครงสร้างดี ลดการใช้ปุ๋ย การใช้ : - อียุ่ย 1ลิตร ผสมน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นได้ 2ไร่ พ่นฉีดบนตอซัง และเศษซากวัชพืช ในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ทั่วแปลง 2. เอาน้ำเข้าขังท่วมตอซัง ทิ้งไว้1-2วัน 3. ไถและตีเทือกคลุกเคล้าให้ทั่วถึงทั้งเศษข้าว ตอซัง เศษวัชพืช เมล็ดข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชตกค้างในดิน 4.หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตอซังย่อยสลาย พร้อมที่จะเตรียมแปลงปลูกข้าวได้ ต่อไป

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรมบาง โทร. 0621692564, 0621692564 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

อียุ่ย, น้ำยาเข้มข้นกำจัดเมล็ดข้าวดีด

ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช

อียุ่ย, น้ำยาสูตรเข้มข้น ใชสำหรับหมักตอซังในแปลงนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประโยชน์: 1. ย่อยสลายตอซังและวัชพืช ไม่ต้องเผาตอซัง สลายได้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารประโยชน์ต่อพืช 2. ย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช ทำให้แปลงนาสะอาด ปลอดข้าวดีดที่จะเป็นปัญหาต่อการทำนาข้าวในรุ่นต่อๆ มา 3. เตรียมแปลงได้ง่ายดินดี สมบูรณ์ โครงสร้างดี ลดการใช้ปุ๋ย การใช้ : - อียุ่ย 1ลิตร ผสมน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นได้ 2ไร่ (หรือ 1แกลลอน(5L)/10ไร่) พ่นฉีดบนตอซัง และเศษซากวัชพืช ในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ทั่วแปลง 2. เอาน้ำเข้าขังท่วมตอซัง ทิ้งไว้1-2วัน 3. ไถและตีเทือกคลุกเคล้าให้ทั่วถึงทั้งเศษข้าว ตอซัง เศษวัชพืช เมล็ดข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชตกค้างในดิน 4.หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตอซังย่อยสลาย พร้อมที่จะเตรียมแปลงปลูกข้าวได้ ต่อไป

ราคา 1,450.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรหมบาง โทร. 0621692564, 0621692564 จังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เครื่องตัดข้าวดีด

ร้านทรัพยเจริญ

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด กำลังนิยมตอนนี้ต้อง เครื่องตัดข้าวดีดหน้ากว้าง และเครื่องตัดข้าวดีดมอเตอร์

ติดต่อ ภาพร ตั้งิจรศรัทธา โทร. 035542366, 0809991598 จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที