ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

วัคซีนป้องกันศัตรูพืช

ผู้ขายวัคซีนป้องกันศัตรูพืช 24 ร้าน/สวน จำนวนวัคซีนป้องกันศัตรูพืช 29 รายการ

maitakdad shop | กรุงเทพมหานคร
วัคซีนพืช เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ พืชสวน นาข้าว เพาะเห็ด รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2014 ขนาด 1 ลิตร มีคุณสมบัติเด่น : วัคซีนพืช Big ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช วัคซีนพืช Big ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว วัคซีนพืช Big เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน วัคซีนพืช Big ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์ ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น วัคซีนพืช Big ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง “ …แม้เราจะยกย่องตัวเองว่าคนไทยเก่งเรื่องการเกษตร .แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรายังคงปลูกพืชผักแบบใช้ยาผีบอก วิธีไหนใครว่าดีมักเฮโลทำตามกัน เลยตกเป็นเหยื่อ ให้พ่อค้าหลอกขายเคมีภัณฑ์ ถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่เพียงต้นทุนสูง ยังมีสารตกค้าง ปลูกไปก็แค่ให้คนไทยกิน แต่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้” หลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานาน น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เลยได้แนวคิด หาวิธีทำ วัคซีนป้องกันโรคให้พืช ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด ในเมื่อคน สัตว์ มีวัคซีนได้ พืชก็ต้องมีวัคซีนพืชเช่นกัน ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน เพราะการรักษานั้นแพงกว่าการป้องกัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิดนี้ทันที.. “ เคยวิจัยหาสารกระตุ้นภูมิในสัตว์ เพื่อทำวัคซีนสร้างภูมิต้านทานมาก่อน เลยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด และจากการศึกษาวิจัยเราพบว่า ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มโรคในตัวเองอยู่แล้ว แต่เหตุที่พืชป่วยเป็นโรคระบาดง่าย เนื่องจาก ภูมิคุ้มกันในพืชแต่ละชนิดมีน้อยเกินไป ไม่สามารถสู้โรคได้ เราเลยคิดหาสารที่จะมาช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น พบว่าสารที่ช่วยกระตุ้นได้ดีจะมีอยู่ในแครอท สาหร่ายและในพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีก 40 ชนิด รวมทั้งหินภูเขาไฟ กระดองปู เปลือกกุ้ง ” น.สพ.กษิดิ์เดช บอกถึงวิธี การนำวัตถุเหล่านี้มาทำเป็นวัคซีน ว่าต้องนำมาสกัดด้วย ไคโตเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สารไคโตโอลิโกแซคคอไรด์ (COS) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไคติน และไคโตซาน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นพืชเร่งสร้างภูมิต้านทานโรค แมลงเมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดี ไม่เจ็บป่วย รากจะหาอาหารในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก…เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่าได้ผลแค่ไหน ทีมวิจัยจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) นำ วัคซีนพืชไปทดลองในพื้นที่ 50 จังหวัด กับพืช 40 ชนิด ยกตัวอย่าง นาข้าวในภาคกลางใช้ วัคซีนพืช ตั้งแต่หลังไถกลบดิน โดยนำวัคซีน 40 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อปรับโครงสร้างดิน และไปแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวข้ามคืน ( 12 ชม. ) ก่อนนำไปปลูก ส่วนน้ำที่เหลือฉีดพ่นดินซ้ำ และเมื่อข้าวแตกใบ ให้ฉีดพ่นทุกเดือน… ปรากฏว่า ข้าวแตกกอดี ใบแข็งไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน รวงข้าวมีน้ำหนัก วัคซีนพืช Big มี คุณสมบัติเด่น: วัคซีนพืช Big ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช วัคซีนพืช Big ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว วัคซีนพืช Big เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน วัคซีนพืช Big ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์ ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น วัคซีนพืช Big ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง เพลี้ยแป้ง ในลองกอง วัคซีนพืช แก้ปัญหา เพลี้ยแป้ง ลองกองฉีดพ่นวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG การกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG ไม่ใช่เป็นการฆ่า เพลี้ยแป้ง แต่เป็นการ กระตุ้นให้พืชที่ได้รับการฉีดพ่น วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG สร้างสารชนิดหนึ่งเข้าสู่น้ำเลี้ยงของพืช ซึ่งเพลี้ยแป้งไม่ชอบ ทำให้เพลี้ยแป้งไม่อยากดูดกินน้ำเลี้ยง จำนวนเพลี้ยแป้งก็จะค่อย ๆ ลดลง และหายไปในที่สุด ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG เกินคุ้มจริง ๆ เพลี้ยแป้งในทุเรียน ทุเรียนฉีดพ่นวัคซีนพืช BIG ถ้าฉีดวัคซีนพืช BIG ตามโปรแกรมไม่เกิน 1 เดือน (ประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง) เพลี้ยแป้งจะอพยพหายไปเกือบหมด โดยที่ท่านก็ปลอดภัย ฉีดพ่นอย่างสบายอารมณ์ ไม่ต้องทนเหม็น ปวดแสบปวดร้อน คัน แถมยังเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีก วิธีการใช้ก็ให้ ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG เกินคุ้มจริง ๆ สำหรับท่านที่มีพรรคพวกทำ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ลองแนะนำให้เอาท่อนพันธุ์แช่คู่มหัศจรรย์ก่อนปลูก แล้วฉีดพ่นต่อเนื่องดูซิครับ รับรองเพลี้ยแป้งไม่มีเหลืออย่างแน่นอน รีบไปหาซื้อ วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG ได้ ที่นี่ ครับ สำหรับท่านที่มีความสนใจ ที่จะทำการเกษตร เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง เราคิดว่า Big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 1,290.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

เกษตรนนทรี | นครสวรรค์
ลาราเป็นวัคซีน ป้องกันกำจัดโรคพืช (Sodium-CaO Propionateหรือสารป้องกันรา แบคทีเรีย ที่มีประสิทธิภาพ+ MgO 1.5%) ป้องกันโรคพืช โรคเมล็ดด่าง โรคใบใหม้ โรคเน่าคอรวง โรคใบจุดเมลาโนส โรคแอนแทรกโนส และโรคราน้ำค้าง ได้ผลดี ป้องกัน โรคพืชต่างๆได้ผลดี ในทุกชนิดของพืช ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง -โรคเมล็ดด่าง -โรคใบใหม้ -โรคใบจุดเมลาโนส -โรคแอนแทรกโนส -โรค ราน้ำค้าง มีธาตุอาหารรอง MgO 1.5% เสริมส้างความสมบูรณ์ของใบและการเจริญเติบโตของพืช การใช้ ใช่ อัตรา 200-300ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอย ทั่วทั้งต้นพืชทุกๆ 7-10วัน

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรมบาง โทร. 0621692564, 0621692564

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

G-1 organic | สุราษฎร์ธานี
ช่วยลดเชื้อราบนยางแผ่นได้กว่า 80 % โดยผสมยางใสแก้ว 1 ขวดต่อน้ำส้ม 4 ขวด แล้วใช้งานตามปรกติ สามารถทำแผ่นได้กว่า 400-450 แผ่น ช่วยให้ยางใสขึ้น สวยขึ้น เชื้อราลดลง ขายได้ราคาดี

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ สมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ โทร. 0898662514, 0898662514

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น | นนทบุรี
ทีไบโอ สารกระตุ้นพืชผลทางการเกษตรชีวภาพ ป็นสารสกัดชีวภาพเข้มข้น จากการนำวัตถุดิบที่คัดสรรจากธรรมชาติ ผ่านขบวนการพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์ทำงานในทางสร้างสรรค์ และมีความปลอดภัย ประโยชน์ ช่วยให้พืชทุกชนิดเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ต้านทานโรคพืชได้ดี ช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น และปราศจากสารพิษตกค้าง ช่วยตัดวงจรของแมลงศัตรูพืช หนอน เพลี้ย ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น จากคอก และฟาร์ม ช่วยกำจัดเห็บไร หมัด ในคอก และฟาร์ม ช่วยให้สัตว์เติบโต แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้บำบัดน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำลำคลอง หรือชุมชน ขจัดลูกยุงได้ดี อัตราการใช้ 20-40 ซีซี/ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ทำความสะอาดเช็ดถูพื้น และสุขภัณฑ์ต่างๆ (5 ซีซี / 1 ลิตร) บรรจุ 1 ลิตร ราคา 300 ราคาสมาชิก 250 คะแนน 20 pv

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ wichai thinprasat โทร. 021721078, 0892083459

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

กรีน มิราเคิล | สระบุรี
อิมมูน สารกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช คุณสมบัติ เป็นสารซาลิไซลิค แอซิด กรดอะมิโน โปรตีน ธาตุอาหาร สารสกัดสมุนไพร สารสกัดเห็ด และฮอร์โมนธรรมชาติที่ ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทาน และป้องกันโรคพืชได้ เช่น ใบด่างไวรัส ยอดหงิก แอนแทรกโนส ใบจุด ผลเน่า ดอกเน่าใบไหม้ เมล็ดลาย ราน้ำค้าง ราสนิม โรคกุ้งแห้ง โรคตากบตาเสือ และรากเน่า โคนเน่า เป็นต้น อัตราและวิธีการใช้ - โรคไวรัส ใบด่าง ยอดหงิก ในมะละกอ พริก มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝรั่ง บวบ มะระ ฉีดป้องกัน 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15วันในช่วงก่อนออกผล และฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน ในช่วงติดผล และควรฉีดสารป้องกันแมลงปากดูดซึ่งเป็นแมลงพาหะโรคติดต่อด้วย - โรคแอนแทรคโนส ใบจุด ใบไหม้ เมล็ดลายและอื่นๆ ฉีดป้องกัน 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน ถ้าเป็นแล้วควรฉีดทุก 5-7 วัน และควรฉีดร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชนั้นๆ ด้วย - โรครากเน่าโคนเน่า เปลือกแตกยางไหล ฉีดพ่นอัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 15 วัน และทาหรือฉีดแผล เปลือกแตก ยางไหลทุก 7-10 วัน จนแผลแห้ง และควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ป้องกันโรคเช่นไตรโคเดอร์ม่า หรือบาซิลัส หรือฟอสฟอริค แอซิค หมายเหตุ : - สารนี้ควรฉีดก่อนที่พืชเป็นโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรคพืช - ในการป้องกันไวรัสนั้น ควรฉีดสารเคมี หรืออินทรีย์ที่สามารถป้องกันกำจัดแมลงพาหะของเชื้อไวรัสด้วย (แมลงพาหะได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว )

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช | พิษณุโลก
Product Name ลารา Registry รส.408/2557(กรมวิชาการเกษตร) Declarity MgO…….1.5% Value added ธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริม Objective สารป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา พลัส เฟอร์ทิไลเซอร์ Product Value ป้องกันรักษาโรคเมล็ดด่าง โรคเน่าคอรวง โรคใบจุด โรคเมลาโนส ในข้าว ป้องกันรักษาโรคแอนแทรคโนส ในพริก ผลเน่าในผลไม ผักต่างๆ ป้องกันรักษา โรคราน้ำคาง ในพืชผัก แตง และถั่วๆ รักษาผลไม้ผิวสวย(ทุเรียน มังคุด มะม่วง) ขัดสีในผลลำใย ช่วยให้ผักสวย ใบสะอาด ต้นและใบสมบูรณ์ ให้ปุ๋ยแก่พืช ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรอง ไปพร้อมกัน พืชจะงามสมบูรณ์ ออกดอกติดผลได้ดี Product useage ใช้ 20-30 ซีซี/น้ำ 20L ฉีดพ่นใส่ต้น ใบ ดอก ของพืช ใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้ผสมกับตัวยาชนิดต่างๆได้ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี โดยไม่ตกตะกอน ไม่เป็นอันตรายต่อดอก ปลอดภัยสูง Observations ++ข้าวที่ฉีดพ่นด้วย ลารา เม็ดเต่งใสสะอาดสมบูรณ์ได้น้ำหนัก คอและรวงข้าวแข็งแรง ++พืชผัก ไม้ผลที่ได้รับลารา จะเขียว สมบูรณ์ เจริญเติบโตออกดอก ติดผลได้เต็มที่เพราะได้ธาตุอาหารเสริม-อาหารรองโดยตรง ไม่เกิดอาการขาดธาตุอาหาร ++ไม่เป็นอันตรายต่อดอก (หรือฉีดผ่าดอกได้) ป้องกันเชื้อราที่ช่อดอก ผลและเมล็ดได้ดี ++ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เนื่องจากเป็นปุ๋ย และ แปลงโครงสร้างทางเคมีให้มีอนุภาคเล็กที่สุดจนมีผลต่อแมลงโดยตรง Caution ++ห้ามใช้ เกินอัตราที่กำหนด ติดต่อ ไพโรจน์ พรมบาง โทร 0621692564 Line id: pirode45

ราคา 370.00 บาท ติดต่อ ไพโรจน์ พรหมบาง โทร. 0621692564, 0621692564

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ | กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาต้นไม้ ราคาต่อหน่วย: 100 บาท ค่าขนส่ง: 80 บาท รายละเอียด: สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีให้ได้ไคโตชาน ชนิดโพลิเมอร์สายโซ่ยาว สามารถนำไปเคลือบพื้นผิวเป็นแผ่นเยื่อ แผ่นบางๆ เพื่อ รักษาควาวมสดของพืชผัก เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้าไม้ เคลือบผิวปกป้องเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้เป็นสารเหนียวคลุกเคล้าอาหารสำหรับ เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อไม่ให้เม็ดอาหารแตกตัวเร็วในน้ำ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 029861680, 0845554205

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

เจ้าพระยาการเกษตร | ชัยนาท
เป็นสารชีวภาพ สกัดจากสมุนไพรร้อยกว่าชนิด เห็ดพิษสิบกว่าสายพันธุ์ หมักกลั่นด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ได้สมุนไพร ที่มีความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพสูง ใช้หลักการพิษวิทยา นำสรพิษ จากธรรมชาติมาทำลายหนอน แมลง เชื้อรา ให้ป้องกันและกำจัดหนอน แมลง เพลี้ย และ เชื้อราต่างๆโดยไม่ทำ อันตรายต่อสัตว์เลือกอุ่นที่มีกระดูกสันหลัง มีสารจับใบในตัว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผุ้ใช้และผุ้บริโภค ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ประโยชน์เฮิร์บ ไร้สารพิษตกค้าง ลดมลภาวะจากการใช้สารเคมี การสะสมสารพิษของเกษตรกร ไม่มีแมลงเข้ามมรบกวนพืชที่ปลูก เป็นสารจับใบในตัว มีผลผลิตคุณภาพดี ผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด ได้ผลดีโดยเฉพาะพวกแมลง หนอนที่ดื้อยาฆ่าจากสารเคมี ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว โดยเฉพาะพืชปลูกใหม่และพืชที่ระบบรากไม่ดี ป้องกันและทำลายหนอน เพลี้ย แมลง และ เชื้อรา ได้ดีมากโดยไม่เป็นอันตรายต่อวัตว์เลือดอุ่นที่มีกระดูกสันหลัง รายละเอียดข้างขวด ส่วนประกอบที่สำคัญ : เป็นยาป้องกันแมลงและหนอน สกัดจากสมุนไพร 109 ชนิด จากเครื่องสกัดที่ทันสมัย จนได้สารบริสุทธิ์ จากสมุนไพรครบถ้วน สมุนไพรที่นำมาสกัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม - กลุ่มที่ 1 ประเภทที่มียอดอ่อนและใบสีแดง ซึ่งอุดมไปด้วยสารพิษในด้านของพิษวิทยา ที่ทำลายแมลง แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลืดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนม - กลุ่มที่ 2 ประเภทมียาง ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนด์ ซึ่งในกระบวนการผลิตไกเทำปฎิกิริยากับเอทานอล จะได้เอสเทอร์จะทำลายระบบ การย่อยอาหาร (เมตาโบลิซึ่ม) ของแมลงทั้งประเภทปากกัดและปากดูด - กลุ่มที่ 3 ประเภทมีกลิ่นหอม ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหย น้ำมันที่ได้นำมาทำปฎิกิริยากับโซเดียม ลอลีเลตซัลเฟตจะเกิดอิมัลชั่น ทำให้ได้ สารจับใบและไล่แมลง รวมทั้งป้องกันเชื้อราโรคพืชเป็นอย่างดี

ราคา 440.00 บาท ติดต่อ วิมลวรรณ ขาวจุ้ย โทร. 056461756, 0878457327

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

ร้านนันทน์มนต์ | นนทบุรี
โอแบค คือ สมุนไพรบดละเอียดจากฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน และตะไคร้หอม สำหรับฉีดพ่น เพื่อป้องกันหนอน แมลง ผีเสื้อกลางคืนฯลฯ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ร้าน

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ คุณต๊ะ โทร. 0983649296, 0983649296

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
นาตากริ บีไอ ไม่มีสารพิษ สารควบคุมแมลงศตรูพืช และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช สามารถอุดรูหายใจ ของหนอน ทำให้หนอนตาย ทำให้ไข่แมลงฝ่อ ใช้ในการกำจัดแมลงศตรูพืช เช่นหนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยแป้ง โดยทำหน้าที่เป็นตัวนำและเคลือบทำลายผิวแมลง โดยไปอุดรูหายใจตายในที่สุด และทำให้ไข่ฝ่อไม่ฟักเป็นตัว สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีและใช้ร่วมกับยาปราบศตรูพืชอื่นๆ ได้ พืชที่แนะนำได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ ไม้ผลทุกชนิด เช่น ทุเรียนเงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ลองกอง ส้ม สตอบอรี่ พุทรา มะยงชิด ไม้ดอกทุกชนิด เช่นดาวเรือง กลวยไม้ กุหลาบ มะลิ เบญจมาศ และ อื่นๆ ไม้ล้มลุก ได้แก่ผักทุกชนิด พืชเลื้อยเถา เช่น แตง ถั่ว ฟักทอง แตงโม มะระ วิธีการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต่้น ตั้งแต่พืชยังอ่อน จนผลิดอก ออกผล ฉีด ได้ทุกระยะ 7-10 วัน ต่อครั้ง ต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน ทางร้านมี ยาและสารเคมีเฉพาะ มากมายหลายชนิด สามารถจัดให้ตาม อาการ และความต้องการลูกค้า 044-311182 0949102710 LINE id : @TJonline

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182, 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร | ปราจีนบุรี
คุณสมบัติ ใช้ป้องกัน กำจัดหนอนศัตรูพืช เช่น หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ หนอนกระทู้ หนอนหนังเหนียว หนอนกอ หนอนชอนใบ หนอนเจาะลำต้น และในเห็ด ใช้กำจัดหนอนแมลงหวี่เห็ด ที่มักชอบทำลายก้อนเห็ดด้วยการชอนไซ และกัดกินเส้นใยเห็ด อัตราการใช้และข้อควรรู้จัก - ใช้เชื้อบีทีอัตรา 100 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ความถี่ในการฉีดพ่นทุกๆ3-5วัน - เชื้อบีทีเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตขนาดเล็ก จึงไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับสารเคมีใน คราวเดียวกัน - เชื้อบีทีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทำลายโดยรังสี UV จากแสงแดด จึงควรฉีดพ่นช่วงแดดอ่อนๆ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 300 บาท/ 1ลิตร (ไม่รวมค่าจัดส่ง) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ วิธีการชำระเงิน มีดังนี้ 1. เลือกรายการสินค้าและแจ้งการโอนเงินเพื่อทางร้านจะได้ยืนยันการจัดส่งสินค้าให้ทางลูกค้าได้ถูกต้องครับ 2. ชื่อบัญชี นายพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 967-217089-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ พลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก โทร. 0879284877, 0814379542

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
วัคซีนสำหรับพืช ต่อต้านป้องกันโรคพืชและเพิ่มผลผลิต ขนาด 100 ซีซี ขวดละ 390 บาท ขนาด 500 CC ราคา 990 บาท ขนาด 1000 ซีซีหรือ 1 ลิตรราคา 1 890 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 1,890.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ฟลอร์แบค (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส aizawai) สารชีวภาพ... ประโยชน์ - ใช้ป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกระหล่ำปลี วิธีใช้ - ใช้อัตรา 60-80 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนใยผัก และพ่นซ้ำทุกๆ 4 วัน พ่นช่วงเช้า หรือเย็นในขณะที่แปลงมีความชื้น ขนาดบรรจุ 500 ซีซี, 1000 ซีซี สนใจติดต่อ ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร 088-6844708 http://www.nanagarden.com/7949

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ปักธงชัยพันธุ์มะนาว | นครราชสีมา
ขนาด 500 g 320 บาท ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท ลงทะเบียน = 35 บาท รักษาโรค ลำต้นเน่าเน่าเข้าไส้ หรือเน่าดำ เน่าคอดิน Phytophthora palmivora (Butl.) Butl และโรคที่เกิดจาดเชื้อรา ชนิดต่างๆ ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นายวิชา กายพรมราช เลขที่ 664-2-18892-3

ราคา 320.00 บาท ติดต่อ วิชา กายพรมราช โทร. 0819065330, 0819065330

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

สมโภชน์ชีวภัณฑ์ | เพชรบูรณ์
หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ ชนิดผง ขนาดบรรจุ 20 กรัม ราคาขวดละ 100 บาทส่งทั่วประเทศไทย ส่งไปรษณีย์ ems ติดต่อได้ทุกวัน (จำนวนน้อยหรือมากยินดีบริการส่งให้ท่าน) สนใจโทร 0940077035สมโภชน์ ไลน์ terk_kk (Trichoderma harzianum) ได้ถูกคัดเลือกแล้วว่าดีที่สุดสำหรับโรคพืชที่เกิดในประเทศไทย เป็นเชื้อราชั้นสูง จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน (เน่าคอดิน)ของกล้าพืช และโรคเหี่ยว นอกจากจะยับยั้งแล้วยังใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่น เชื้อราพิเทียม (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า) เชื้อราฟิวซาเรียม (โรคเหี่ยว) เชื้อราสเคลอโรเทียม (โรคโคนเน่า เหี่ยว) เชื้อราไรซอคโทเนีย (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า) เชื้อราคอลเรโตตริคัม (โรคใบจุด ใบไหม้ ผลเน่า แอนแทรคโนส ) เชื้อราโฟมอพซิส (โรคใบจุด ลำต้นไหม้ ) เชื้อราอัลเทอร์นาเรีย (โรคใบจุด ใบไหม้)

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ สมโภชน์ โทร. 0940077035, 0940077035

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

จุลินทรีย์ชีวภาพ100% | พระนครศรีอยุธยา
Bio บิวเวอร์เรีย Plus ประกอบด้วย เชื้อราเมธาไรเซียม และ เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด เป็นวิธีการกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เมื่อเชื้อราสัมผัสหรือติดไปกับตัวแมลง และสภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อจะเจริญเข้าไปในตัวแมลงและเพิ่มปริมาณ เชื้อราจะสร้างสปอร์หรือเส้นใยเพื่อย่อยสลายและทำลายระบบอวัยวะภายในของแมลง เริ่มกินเนื้อเยื่อภายในตัวแมลง ทำให้แมลงเคลื่อนไหวช้าลง ไม่กินอาหาร และสร้างเส้นใยทะลุผ่านลำตัวแมลงออกมาคลุมตัวแมลงเอาไว้ และตายในที่สุด แล้วกระจายสปอร์เชื้อราไปยังแมลงตัวอื่นๆ ซึ่งเชื้อรา Bio บิวเวอร์เรีย plus สามารถเข้าทำลายแมลงได้ทุกระยะ แมลงที่ตายลำตัวจะแข็งและมีเชื้อราสีขาวกับสีเขียวขึ้นตามตัว เห็นได้ชัดเจน ลักษณะรูปร่าง เชื้อ Bio บิวเวอร์เรีย Plus เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก "เชื้อราปรสิตกำจัดแมลง" โดยสามารถทำลายแมลงได้หลากหลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว(Whitefly), เพลี้ยไฟ (Thrips), ไรแดง (Red spider mite), เพลี้ยอ่อน (Aphids), เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asiatic cirus psyllid), หนอนศัตรูพืช, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, ฯลฯ เชื้อ Bio บิวเวอร์เรีย Plus เป็นเชื้อราที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมและกำจัดแมลงโดยไม่ต้องการพึ่งสารเคมี คุณสมบัติของเชื้อ Bio บิวเวอร์เรีย Plus ในการใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช 1.ใช้ได้ง่าย เพราะเข้าทำลายแมลงโดยตรงผ่านผิวหนังของแมลง 2.แพร่กระจายได้ 3.มีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้ดีในระดับหนึ่ง สามารถทำให้เกิดโรคกับแมลงในกลุ่มน้อย จนถึงการระบาดในกลุ่มประชากรแมลงที่หนาแน่นได้ 4.เป็นสปอร์เชื้อราบริสุทธิ์ 100%

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ วุฒิพงษ์ มั่นคงกิจการุญ โทร. 0919966099, 0889900878

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

TheSun Farm Marketing | กรุงเทพมหานคร
สารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง เชื้อโรคพืช วัชพืช เร่งการดูดซึม แพร่กระจาย บริษัทยังผลิตสารจับใบเกรดซิลิโคน ไม่เกิด Toxic กับพืช อีกหลายประเภท

ติดต่อ ราวินซ์ อินทรวิรัตน์ โทร. 0831777575, 0831777575

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

เทวพรการเกษตร | ปทุมธานี
วัคซีนพืช ตรานารีพิฆาต ป้องกันรักษาโรคพืช บำรุงรักษาฟื้นฟูพืช เสริมภูมิต้านทานโรคพืชและป้องกันแมลงศัตรูพืช สกัดจากพืชธรรมชาติ 100%

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ อภัยพร แสนประสิทธิ์ โทร. 028328770, 0854852208

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

ร้านเกษตรยักษ์ | เชียงใหม่
ย่อยสลายฟางข้าว

ติดต่อ ยักษ์ โทร. 0895692413, 0895692413

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

เอส.ซีอะโกรเทค | กรุงเทพมหานคร
speed-plus:(nonionic surfactant)สารประกอบที่สําคัญ:กรดไขมันอิสระ80%สารประกอบอื่น20%เร่งการดูดซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็วภายใน60วินาที เป็นสูตรเย็นที่ไม่ทําลายใบพืช ฉีดผ่าดอกพืชได้ ช่วยเสริมและเคลือบไข่อ่อนแมลง ยับยั้งการฟักไข่ การลอกคราบของไข่หนอน ไข่เพลี้ย ดูดซึมตัวยาเข้าสู่ตัวแมลงได้รวดเร็ว ลดการระบาดของแมลงและศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสารเสริมประสิทธิภาพเคมีและจุลินทรีย์เกรดพิเศษใช้เพียง2-3cc/นํ้า20-25ลิตรช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยยาและเคมีได้50-80%สนใจติดต่อสอบถามได้ที่:061-0983541, 088-7265643

ติดต่อ chayuth โทร. 0610983541, 0954647966

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

รักการเกษตร | นครราชสีมา
ช่วยต้นไม้ป่วยให้แข็งแรงเร็ว ลดแมลง ลดวัชพืชไปในตัว ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยา แต่เป็นอาหารเสริม ที่ช่วยให้ต้นไม้แข้งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคได้และเร่งการเจริญเติบโต ใช้ได้ทุกช่วงระยะและใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปริมาณจะแตกต่างกันเท่านั้นเอง ใช้เองแล้วทึ่งตั้งแต่อาทิตยืแรก 15วันชัดเจนค่ะ 0945416241 รัก

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ คุณลัคกี้ โทร. 0945416241, 0945416241

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

กม.๔เกษตรพันธุ์ | นครศรีธรรมราช
ลดการสูญเสียจากการปลิวของละอองยา เสริมประสิทธิภาพสารเคมีต่างๆที่ฉีดพ่นพืช ให้ทนต่อการชะล้างของน้ำฝน หรือการรดน้ำ เร่งการดูดซึมปุ๋ยยา ฮอร์โมนเข้าสู่ต้นพืช หรือผนังลำตัวแมลง หนอนให้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้สารเคมีที่ฉีดพ่นติดทนยาวนานมากขึ้น อัตราการใช้ 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740, 0862823215 ไอดีไลน์ ekk0875193740

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ไบโอกรีน ตรายากูซ่า | กรุงเทพมหานคร
ช่วยต้านทานเชื้อรา สร้างภูมิต้านทานแก่พืช คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ 1. ช่วยให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด 2. ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง ลดการหลุดร่วงของดอก และต้านการกัดกินของแมลง 3. สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี ที่ใช้กำจัดเชื้อรา ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ใช้งานง่าย เพราะเป็นสารประเภทน้ำมัน ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต >>> บริการจัดส่งฟรี !! >>>สามารถโอนชำระเงินได้ตามเลขที่บัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัทไบโอกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 032-8-54796-1 ต้องการสินค้ามากกว่า 2 ชิ้นขึ้นไป พร้อมรับส่วนลด 10 % กรุณาโทร. 081-9334499

ราคา 600.00 บาท ติดต่อ กฤติมา ปุญพจน์ โทร. 025099988, 0830166895

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

SReich Company | กรุงเทพมหานคร
เอส ไรคส์ จำหน่าย Dosing Pump ยี่ห้อ EMEC ปั๊มอิตาลี สำหรับเติมสารละลาย โดสสารปรุงแต่ง ปั๊มสารเคมี Metering Pump ปั๊มอัตโนมัติ ตั้งค่าเติมเคมีได้ Metering pump EMEC ปั๊มสำหรับเติมสารเคมี ที่มีแรงอัด 8 บาร์ และสามารถเติมสารได้ 8 ลิตรต่อชั่วโมง EMEC metering pump or dosing pump for dose chlorine, feed acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, sodium carbonate, sulphuric acid, etc. ปั๊มจ่ายสารละลายในน้ำ Dosing pump EMEC ปั๊มจ่ายเคมีในระบบบำบัดน้ำ ระบบการผลิต และระบบอื่นๆ โทร 023223188 , 0917741198(ฝ่ายการตลาด) ไลน์ไอดี sreich Email : mkt2@sreichcompany.com http://www.sreichcompany.com/th/index.php

ราคา 8,888.00 บาท ติดต่อ Mkt Pae โทร. 023223188, 0917741198

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ