ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายลูกพลับ 12 ร้าน/สวนจำนวนลูกพลับ 17 รายการ

1

1
รายการ

พลับหวาน พันธุ์ Fuyu

สวนมิตร

พลับหวาน พันธุ์ฟูยู เป็นพลับที่ไม่มีรสฝาด ผลสุกสามารถทานได้เลย ไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้น รสชาตหวานกรอบ ต้นที่จำหน่ายเสียบยอดแล้ว สูงประมาณ 30 ซม. ต้นละ 160 บาท บริการจัดส่งต้นไม้ถึงบ้านทั่วไทยโดย แฟลซ เอ็กเพรส /หรือมารับได้ด้วยตนเอง โทร.085-7179658, 086-1187773 Line : 0857179658

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ มิตร โทร. 0861187773, 0857179658 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

1
รายการ

ต้นกล้าลูกพลับพันธุ์เต้าซื่อ*ใช้ทำต้นตอ

สวนแม่มุ

การศึกษาผลของต้นตอเต้าซื่อที่อายุ 1 ปี และ 2 ปีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์อั้งใส พันธุ์หงเหม่ย และพันธุ์ซิชู ดำเนินงานที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 พบว่ากิ่งพันธุ์ดีทั้ง 3 พันธุ์ที่เปลี่ยนยอดบนต้นตออายุ 2 ปีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์หงเหม่ยมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด และเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 27 เดือนหลังเปลี่ยนยอดเมื่อใช้ต้นตออายุ 1 ปี แต่ถ้าใช้ต้นตออายุ 2 ปีจะเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้อยกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์ซิชูบนต้นตออายุ 2 ปีเริ่มมีผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พันธุ์อั้งใสยังไม่มีผลผลิต กิ่งพันธุ์ดีบนต้นตออายุ 1 ปีต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด จึงจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นใกล้เคียงกับการใช้ต้นตออายุ 2 ปีที่อายุ 3 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พลับ ( persimmon : Diospyros kaki ) เป็นไม้ผลเขตหนาวชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงของประเทศไทย พลับเหมือนไม้ผลทั่วไปคือ เมื่อขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดโอกาสที่จะได้พืชตรงตามพันธุ์มีน้อย ดังนั้นจึงมักทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตาหรือต่อกิ่งบนต้นตอ เหตุผลหลัก 2 ประการของการใช้ต้นตอก็คือ 1. พันธุ์ไม้ผลที่ปลูกทั่วไปเกิดรากได้ยากเมื่อขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำหรือตอน 2. เพื่อให้ได้ประโยชน์จากต้นตอในด้านความทนทานต่อสภาพดินที่ไม่เหมาะสม เชื้อโรคต่าง ๆ ในดิน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพการจัดการด้านการเลี้ยงดู ต้นตอพลับมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือต้นตอเต้าซื่อ ( Diospyros lotus ) ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่งเมล็ดแก่และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน (โอฬาร, 2544) สามารถนำมาเพาะได้ทันที เมล็ดมีความงอกค่อนข้างดี มีรากแก้วและรากขนาดใหญ่ในปริมาณไม่มากนัก แต่มีรากฝอยและรากแขนงในสัดส่วนที่มากกว่าประมาณ 3 เท่า ซึ่งรากจำพวกหลังนี้โดยเฉพาะรากฝอยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (กฤษณาและสานิตย์, 2543) โดยทั่วไปต้นตอสามารถใช้เปลี่ยนยอดได้เมื่อลำต้นส่วนที่อยู่สูงจากผิวดินมีขนาดเท่าแท่งดินสอดำ ซึ่งอาจจะมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับต้นตอเต้าซื่ออาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่พอสำหรับเปลี่ยนยอดภายในเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่าในสภาพการเลี้ยงดูที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเปลี่ยนยอดพลับจะทำในระยะที่พลับพักตัวคือในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม กิ่งพันธุ์ที่ใช้ได้จากต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์และมีอายุประมาณ 1 ฤดู หลังจากเปลี่ยนยอด พลับจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนยอดเร็วก็จะได้ผลผลิตเร็ว มีระยะเวลาลงทุนน้อยลง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าการปลูกพลับแต่ละพันธุ์ในประเทศไทยควรเปลี่ยนยอดเมื่อต้นตอมีอายุเท่าใด อายุของต้นตอมีผลต่อยอดพันธุ์ดีเหมือนกันทุกพันธุ์หรือไม่ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์บนต้นตออายุต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการปลูกพลับในประเทศไทยต่อไป

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ ปัญญา เดชณ์ธาวงษ์ โทร. 0938542785, 0938542785 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

2
รายการ

ลูกไหน

เชษฐ ตลาดโชคเจริญ เชียงราย

ลูกไหน

ติดต่อ วรเชษฐ โทร. 0877866102, 0840408804 จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


4

1
รายการ

พลับสด

สวนวรรณเลิศ

ลูกพลับสดลูกโตโต จากเชียงใหม่

ติดต่อ คุณจิน โทร. 0810220262, จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ


5

1
รายการ

จำหน่ายลูกพลับ ปลอดสารเจือปน 100 % ทั้งซื้อและขาย ติดต่อ นภัทร 0831536588...

นภัทรสวนผลไม้

จำหน่ายลูกพลับ ปลอดสารเจือปน 100 % ทั้งซื้อและขาย ติดต่อ นภัทร 0831536588...

ติดต่อ นภัทร โทร. 0831536588, 0831536588 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ลูกพลับแห้ง

สวนแสงสว่าง

ลูกพลับแห้ง จำหน่ายที่ร้านป้าแก้วสายพิณ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ tel: 0819505825 คุณสายพิณ

ติดต่อ สายพิณ โทร. 0819505825, จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ


7

2
รายการ

ขายต้นพลับญี่ปุ่น

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายต้นพลับญี่ปุ่น ต้นละ450กิ่งทาบ70-80เซ็นจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร0876069955?ไอดีไลน์aungsara09.#ประโยชน์ของพลับ ลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีแคลอรีและไขมันต่ำ ทั้งยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร จึงเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก ลูกพลับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ซึ่งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ หากนำลูกพลับมาหมักให้เปรี้ยว 1 ปีขึ้นไปจะมีสรรพคุณทางยาสูงขึ้น ช่วยบำรุงร่างกาย แก้อาการเหนื่อยล้า ช่วยบำรุงและรักษาสายตา ป้องกันต้อกระจก ตาฟาง ช่วยบำรุงลำไส้ บำรุงปอดและม้าม ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ช่วยแก้หืดหอบ (ผลแห้ง) ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยบรรเทาอาการของโรคหัวใจและปอดได้ ช่วยแก้โรคปอดและกระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดจากการสร้างพลังงานของปอดที่ลดลง ทำให้มีอาการไอ หายใจติดขัด เส้นผมหลุดร่วงหยาบกระด้าง หากเป็นติดต่อกันนาน ๆ ชีพจร กล้ามเนื้อและกระดูกจะสร้างสารผิดปกติในผนังกระเพาะอาหารได้ ใช้เป็นยาบรรเทาอาการร้อนใน (ผลแห้ง) ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ (ผลแห้ง) ส่วนกลีบเลี้ยงหรือก้านของผลลูกพลับสามารถนำมาทำเป็นยาเพื่อใช้แก้อาการสะอึกได้ ช่วยบรรเทาอาการไข้เพ้อหรือไข้ที่เกิดจากอาการโกรธสุดขีด ช่วยแก้ไอ (ผลสด, ผลแห้ง) ช่วยขับเสมหะ (ผลแห้ง) ช่วยแก้พิษสุรา (ผลสด) ช่วยแก้อาการท้องเดิน (ผลสด) ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารและลำไส้ (ผลแห้ง) ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องซึ่งมีสาเหตุมาจากความเย็น เช่น ประจำเดือน ปวดบิด เป็นต้น ช่วยแก้อาการบิดในเด็กที่ถ่ายเป็นมูกเลือด ช่วยแก้อาการถ่ายเป็นเลือด ช่วยในการขับถ่าย แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยแก้และบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร (ผลแห้ง) ช่วยแก้อาการปัสสาวะเป็นเลือด (ผลแห้ง) ช่วยแก้ต่อมไทรอยด์บวม (ผลดิบ) ผลสดมีสรรพคุณเป็นยาห้ามเลือด (ผลสด) ช่วยลดผื่นจากไข้ หรือผื่นที่เกิดจากความร้อน ช่วยแก้พิษจากเหล้า ช่วยทำให้หายจากการอาเจียนเป็นเลือด มีส่วนช่วยลดฝ้า กระ บนใบหน้า ประโยชน์ของพลับ นอกจากจะใช้รับประทานเป็นผลไม้สดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นลูกพลับแห้ง พลับเชื่อม น้ำลูกพลับ แยมลูกพลับ ฯลฯ ใบสามารถนำมาทำเป็นชาไว้ชงดื่มได้ ด้วยการใช้ใบตากแห้งต้มกับน้ำเดือด ก็จะช่วยลดอาการแข็งตัวของหลอดเลือด แก้เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน ลดความดัน ช่วยระบาย แก้อาการนอนไม่หลับ เป็นต้น เนื้อไม้สามารถนำมาใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ สำหรับชาวจีนแล้วผลไม้อย่างลูกพลับเป็นที่นิยมรับประทานอย่างมาก และถือว่าลูกพลับเป็นผลไม้มงคลที่แสดงถึงความมั่งมีศรีสุข เนื่องจากเปลือกของลูกพลับเมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองทองราวกับทองคำ จึงเปรียบได้ดั่งผลไม้จากสรวงสวรรค์นั่นเอง และลูกพลับยังเป็นที่นิยมนำมาเป็นของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้การรับประทานลูกพลับวันละ 1 ผลจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0967942776 จังหวัดระยอง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


8

2
รายการ

#พลับ มาแล้วจ้าพลับต้นฤดู สดใหม่ ไม่มีสารเคมี เป็นพลับอินทรี

Drenglish Garden มหาสารคาม

#พลับ มาแล้วจ้าพลับต้นฤดู สดใหม่ ไม่มีสารเคมี เป็นพลับอินทรีย์ค่ะ หวานกรอบอร่อย ไม่ฝาด ราคากิโลกรัมละ 100 บาทขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม สนใจสอบถามได้นะคะ สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0894821130, 0894821130 จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


9

2
รายการ

ต้นพลับเต้าซื่อ ราคาส่ง ต้นพลับป่า ต้นพลับกล้วยฤาษีเพาะเมล็ด

วันเดอร์กรีน

#ต้นตอพลับเต้าซื่อ 300ต้น ต้นปีที่แล้วค่ะ สูง50เซน ***กรุณาอ่านข้อความก่อนจะสั่งนะค่ะ ขายส่งตั้งแต่ 20ต้นขึ้นไป ราคา 60฿ 50ต้นขึ้นไป ราคา 55฿ 100ต้นขึ้นไป ราคา50฿ #จัดส่งแค่ส่งพัสดุ ไม่นัดรับไม่สะดวกเวลาทำงานค่ะ ค่าส่ง20ต้น400-500฿ ถ้าลง กทม-ภาคกลางปริมณฑล ส่งทางนิ่มซีเส็งได้ รถทัวร์ รถไฟ บางพื้นที่ บางจัดหวัด แอด Line wondergeers โทร 0914164553 ในเวลา 08.00-18.00น. ขอบคุณค่ะ มีสินค้าช่วง ต้นตุลา 62

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ภัญกร โทร. 0914164553, 0914164553 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


10

2
รายการ

จำหน่ายกล้า : ลูกพลับหวาน พันธุ์ ฟูยู่

สายทองพืชสมุนไพร

จำหน่ายกล้า : ลูกพลับหวาน พันธุ์ ฟูยู่ ( Fuyu Persimmons ) #จำหน่าย กล้าละ 550บาท ( กล้าสูง 30 ซม. / มาจากการเสียบยอด โดยใช้พลับป่าเป็นตอ ) ...ฟูยู่ เป็นลูกพลับหวานชนิดที่ไม่ต้องอบ ผลดิบก็หวาน สามารถเด็ดทานคาต้นได้เลย ผลโต รสชาติหวาน กรอบ อร่อยจร้า ...ปลูกง่าย ในประเทศจะให้ผลผลิตก่อนทางซีกโลกเหนืออย่างจีน , ญี่ปุ่น , เกาหลี ซึ่งจะให้ผลผลิตช่วงหน้าหนาว แต่ของไทยจะให้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวช่วงหน้าฝนของทุกปี ปลูกง่าย โตไว ได้ในทุกสภาพดิน หมั่นพรวนดินและใช้ปุ๋ยคอกธรรมดา จร้า

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ


11

1
รายการ

พลับญี่ปุ่น

ร้านบ้านสวนตาไพร

#พลับญี่ปุ่น พลับหวานฟูยู่ เสียบยอด ราคาต้นละ 250บาท สนใจสินค้าหรือสอบถามทักแชทอินบล็อค ไอดีไลน์ nong_bebe. โทร 065-0546107 จัดส่งเคอรี่ทั่วประเทศค่ะ #บ้านสวนตาไพร พลับหวานชนิดนี้สีของเนื้อคงที่ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ลักษณะผลกลมแต่ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ พลับ เป็นคำที่มีความพ้องเสียงกับคำที่เป็นมงคลในภาษาจีน ชาวจีนจึงถือเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ประโยชน์ ผลพลับ ใช้รับประทานเป็นผลไม้สดที่มีรสหอมหวานชื่นใจ หรือจะนำไปแปรรูปเป็นลูกพลับแห้งก็ได้ ในผลลูกพลับจะประกอบไปด้วยคุณค่าของสารอาหารมากมาย ช่วยในการบำรุงร่างกายให้เกิดพลังงาน ช่วยบำรุงสายตา ทำให้ผิวแข็งแรง ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานเป็นปกติ ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ แต่ในขณะที่ท้องว่างไม่ควรรับประทานผลพลับสด เนื่องจากอาจทำให้รู้สึกแน่นท้องและคลื่นไส้ได้ค่ะ

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ชุติมา ไพฑูรย์ โทร. 0650546107, 0650546107 จังหวัดพังงา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พลับพลา กล้าต้นพลับพลา ส่งเก็บเงินปลายทาง

วรรณพันธุ์ไม้

บริการส่ง เก็บเงินปลายทาง ID. Line. 0815399323จำหน่ายพันธุ์ผักพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน ผลไม้ป่า กล้าพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เช่นพันธุ์ ต้นพลับพลา ลูกพลา พันธุ์ผักปลัง พันธุ์มะเดื่อฉิ่ง พันธุ์ เต่าร้าง กล้วยมูสัง มันปู พันธุ์ผักกูด ผักกูดแดง(ลำเพ็ง) ต้นพันธุ์ผักกูดช้าง ต้นพันธุ์ผักหนาม ต้นพันธุ์เพชรสังฆาต 5บาท ต้นพันธุ์ดีปลีเชือก ต้นพันธุ์กล้วยมูสัง นมแมว กลอย เหง้ามันเลือด พุทธรักษากินหัว เหง้าสาคูจีน เหง้าผักทูน เหง้าผักคูน เหง้าอ้อดิบ เหง้าอ้อดิบสีม่วง เหง้ากำลังควายถึก พันธุ์หอยโข่งสายพันธุ์ภาคไต้ หอยโข่งนา หอยข้าว หอยขมและพันธุ์ผักพื้นบ้าน อธิเช่น กระทือ สลอด หมากหลอด มะม่วงเบา มะม่วงสามฤดู ชะมวง เล็บครุฑ มะเดื่ออุทุมพร ลูกฉิ่ง ข่าป่า มันสำปะหลังหวานปุย มันสำปะหลัง5นาที ผักหวานบ้าน หวายป่า เตยป่า เต่าร้าง เม็ดเต่าร้าง มักเม่า กล้วยป่า ไผ่ป่า นมควายแคนา จิกนา จิกน้ำ เตยทะเล โกงกาง ผักบุ้งทะเลมะม่วงหิมพานต์ มุ่ย กุ่ม พันธุ์กล้วยป่า เล็บมือนางหอมทอง ไข่ นำ้ว้า ตานี นางพญา งาช้าง กล้าไม้ยางนา สักทอง อินทนิล พยุง ตะเคียน ประดู่แดง ประดู่ป่า มะค่าโมง กันเกรา หลุมพอและอื่นๆนานาชนิดบริการส่งkerryเก็บเงินปลายทาง

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ วรรณ พันธุ์ไม้ โทร. 0815399323, 0815399323 จังหวัดตรัง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที