ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายพลับ 20 ร้าน/สวนจำนวนพลับ 29 รายการ

1

2
รายการ

พลับหวาน (เสียบยอด)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospiros scaki การขยายพันธุ์ : เสียบยอด พลับหวานพันธุ์นี้ไม่มีรสฝาด สามารถเก็บผลสดทานได้ทันที

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ ปฏิพัทธ์พฤกษาลำปาง line id: ans160 โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement

2

1
รายการ

ต้นกล้าลูกพลับพันธุ์เต้าซื่อ*ใช้ทำต้นตอ

สวนแม่มุ

การศึกษาผลของต้นตอเต้าซื่อที่อายุ 1 ปี และ 2 ปีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์อั้งใส พันธุ์หงเหม่ย และพันธุ์ซิชู ดำเนินงานที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 พบว่ากิ่งพันธุ์ดีทั้ง 3 พันธุ์ที่เปลี่ยนยอดบนต้นตออายุ 2 ปีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์หงเหม่ยมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด และเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 27 เดือนหลังเปลี่ยนยอดเมื่อใช้ต้นตออายุ 1 ปี แต่ถ้าใช้ต้นตออายุ 2 ปีจะเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้อยกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์ซิชูบนต้นตออายุ 2 ปีเริ่มมีผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พันธุ์อั้งใสยังไม่มีผลผลิต กิ่งพันธุ์ดีบนต้นตออายุ 1 ปีต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด จึงจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นใกล้เคียงกับการใช้ต้นตออายุ 2 ปีที่อายุ 3 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พลับ ( persimmon : Diospyros kaki ) เป็นไม้ผลเขตหนาวชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงของประเทศไทย พลับเหมือนไม้ผลทั่วไปคือ เมื่อขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดโอกาสที่จะได้พืชตรงตามพันธุ์มีน้อย ดังนั้นจึงมักทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตาหรือต่อกิ่งบนต้นตอ เหตุผลหลัก 2 ประการของการใช้ต้นตอก็คือ 1. พันธุ์ไม้ผลที่ปลูกทั่วไปเกิดรากได้ยากเมื่อขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำหรือตอน 2. เพื่อให้ได้ประโยชน์จากต้นตอในด้านความทนทานต่อสภาพดินที่ไม่เหมาะสม เชื้อโรคต่าง ๆ ในดิน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพการจัดการด้านการเลี้ยงดู ต้นตอพลับมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือต้นตอเต้าซื่อ ( Diospyros lotus ) ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่งเมล็ดแก่และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน (โอฬาร, 2544) สามารถนำมาเพาะได้ทันที เมล็ดมีความงอกค่อนข้างดี มีรากแก้วและรากขนาดใหญ่ในปริมาณไม่มากนัก แต่มีรากฝอยและรากแขนงในสัดส่วนที่มากกว่าประมาณ 3 เท่า ซึ่งรากจำพวกหลังนี้โดยเฉพาะรากฝอยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (กฤษณาและสานิตย์, 2543) โดยทั่วไปต้นตอสามารถใช้เปลี่ยนยอดได้เมื่อลำต้นส่วนที่อยู่สูงจากผิวดินมีขนาดเท่าแท่งดินสอดำ ซึ่งอาจจะมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับต้นตอเต้าซื่ออาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่พอสำหรับเปลี่ยนยอดภายในเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่าในสภาพการเลี้ยงดูที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเปลี่ยนยอดพลับจะทำในระยะที่พลับพักตัวคือในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม กิ่งพันธุ์ที่ใช้ได้จากต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์และมีอายุประมาณ 1 ฤดู หลังจากเปลี่ยนยอด พลับจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนยอดเร็วก็จะได้ผลผลิตเร็ว มีระยะเวลาลงทุนน้อยลง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าการปลูกพลับแต่ละพันธุ์ในประเทศไทยควรเปลี่ยนยอดเมื่อต้นตอมีอายุเท่าใด อายุของต้นตอมีผลต่อยอดพันธุ์ดีเหมือนกันทุกพันธุ์หรือไม่ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์บนต้นตออายุต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการปลูกพลับในประเทศไทยต่อไป

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ ปัญญา เดชณ์ธาวงษ์ โทร. 0938542785, 0938542785 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

2
รายการ

ขายต้นมะริด/พลับอินเดีย ไม้ป่าหายาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายต้นมะริด/พลับอินเดีย ไม้ป่าหายาก ต้นกล้าเพาะจากเมล็ด(เน้นระบบรากแข็งแรง) ต้นสูงประมาณ1คืบ มีใบ2-3ชุด(ไม้โตช้า) ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบให้ร่มเงาดีมาก ต้นใบผลสวยงาม เนื้อผลทานได้ออกมันหวาน(เนื้อสีขาว) ออกดอกติดผลทั้งปี แต่ติดเมล็ดน้อย ต้นกล้ามีจำนวนจำกัดประมาณไม่เกิน100ต้น

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พลับพลึง(แคระ)

สวนเกษตรอินทรีย์

พลับพลึงแคระ งดงามได้ไม่แพ้พลับพลึงใหญ่แม้กระทั่งความหอมก็ไม่ได้แพ้กันเลยเหมาะแก่ผู้ที่รักพลับพลึงแต่ไม่มีพื้นที่

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


5

1
รายการ

พลับเขา

นิสิตพันธุ์ไม้

สามารถนัดรับสินค้าได้ที่ คลอง 3 ลำลูกกา (ไม่ได้เปิดร้านขายครับ) สินค้านี้มีบริการส่งทางไปรษณีย์ ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ (เฉพาะที่มีระบุไว้ว่ามีบริการส่งทางไปรษณีย์) 1 ต้น 40 บาท (EMS 87 บาท) 2-3 ต้น 55 บาท (EMS 117 บาท) 4-6 ต้น 70 บาท (EMS 157 บาท) ปรกติจะส่งให้ในวันจันทร์ โอนเงิน ชื่อบัญชี นิสิต เจตะวัฒนะ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัส ปากช่อง เลขที่บัญชี 759-0-17213-1 ติดต่อ nisitpanmai@yahoo.com หรือโทร 080-5915382 นิสิตพันธุ์ไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ นิสิต โทร. 0805915382, 0805915382 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที7

1
รายการ

พลับฟูยู่

ธนพรฟลาวเวอร์

เป็นไม้เสียบยอดแข็งแรงให้ผลผลิตเร็วพลับกินสดอร่อยหวานกรอบปลูกได้ทุกภาค

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ ธนพร ใจเร็ว โทร. 0830019696, 0830019696 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


8

1
รายการ

พลับช็อคโกแลต

exoticgarden

พลับช็อคโกแลต/Diospyros digyna กระถาง 6 นิ้วต้นละ 250 บาท ไม้ผลขนาดกลางจากอเมริกาใต้ รสชาติคล้ายช็อคโกแลตพุดดิ้ง มีวิตามินซีสูง ปลูกในอากาศร้อนได้ ต้นเพาะเมล็ดเริ่มออกลูกประมาณปีที่ 5 สนใจติดต่อ Line ID:exoticgarden Facebook:Exotic Garden ต้นไม้ของนายช่าง

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ บรรณยุทธ ศรีสุโข โทร. , 0819178317 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


9

1
รายการ

ขายต้นลูกพลับหวานพันธุ์ญี่ปุ่น fuyu

สวนโชติกา เชียงใหม่

ต้นลูกพลับหวานเสียบยอด ความสูง 50-60cm. ราคา350฿ ค่าEMS คิดตามจริงค่ะ สนใจติดต่อ 061-7915493 Line ID:yuiic พลับใช้รับประทานสด และนำไปแปรรูปเป็นพลับแห้ง แยม พลับเชื่อมและน้ำลูกพลับ ผลแห้งใช้เป็นยาบรรเทาอาการร้อนใน เจ็บคอ ผลสด แก้ไอ แก้พิษสุรา ท้องเดิน พลับ (อังกฤษ: Persimmon) เป็นพืชในสกุล Diospyros ซึ่งมีอยู่หลายสปีชีส์ด้วยกัน สปีชีส์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมากที่สุดคือ D.kaki ญี่ปุ่นเรียกว่าคาขิ ถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคเหนือของจีน มีการรับประทานพลับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า ต่อมาได้กระจายพันธุ์เข้าไปในญี่ปุ่น และกลายเป็นผลไม้ยอดนิยม พลับพันธุ์ที่นิยมปลูกในยุโรปเป็นสปีชีส์ D. virginia ซึ่งนำพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกา

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ โชติกา ฉิมแย้ม โทร. 0617915493, 0617915493 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


10

1
รายการ

พลับ

อะปาเช่ การ์เด้นท์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบสีเขียวคล้ายรูปหัวใจ มีดอกสีเหลืองทรงคล้ายระฆัง ลักษณะของผลลูกพลับจะมีอยู่หลายรูปทรง ทั้งแบบกลม แบบกรวย กลมแบน ส่วนผลอ่อนของลูกพลับจะเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง เนื้อแข็ง เป็นสีส้มภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ 8 เมล็ด

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ อนุชิต โทร. 0870596777, จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


11

1
รายการ

อะบิว

ไม้หอม

อะบิว เป็นไม้ผลรสคาราเมล ผสมรสนม หวานนุ่ม เป็นผลไม้นำเข้า

ติดต่อ จิม โทร. 0886876334, 0886876334 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


12

1
รายการ

ต้นพลับ

เอไม้ประดับ

ต้นพลับพันธุ์ลูกใหญ่จากโครงการหลวง ฟร์อมสวยๆๆมีหลายขนาดให้เลือก ติดลูกแล้วทุกต้น สนจัยติดต่อสอบถามได้ค่ะ 0846242624, 0892300319

ติดต่อ ฉันท์ชนก (เอ) โทร. 0846242624, 0892300319 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


13

1
รายการ

พลับ

สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้

ต้นพลับ, เพาะเมล็ด

ติดต่อ สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้ โทร. 0896338667, 0815682296 จังหวัดนครนายก

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที15

2
รายการ

ลูกพีช เนื้อฉ่ำหวานอร่อยมีกลิ่นหอม นำเข้าจากญี่ปุ่น ฮิคาวะ

Drenglish Garden มหาสารคาม

ลูกพีช เนื้อฉ่ำหวานอร่อยมีกลิ่นหอม นำเข้าจากญี่ปุ่น ฮิคาวะฮาคุโฮ Hikawahakuho Peach การเก็บรักษาควรนำลูกพีชห่อด้วยกระดาษ แล้วนำใส่ในถุงพลาสติกแช่ไว้ในที่เก็บผัก ควรทานภายใน 3-5 วัน เพื่อรสชาติที่ดี บรรจุในกล่องสวยงาม กล่องละ 6 ลูก ราคากล่องละ 2, 690 บาท

ราคา 2,690.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0894821130, 0894821130 จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


16

2
รายการ

ต้นพลับเต้าซื่อ ราคาส่ง ต้นพลับป่า ต้นพลับกล้วยฤาษีเพาะเมล็ด

วันเดอร์กรีน

#ต้นตอพลับเต้าซื่อ 300ต้น ต้นปีที่แล้วค่ะ สูง50เซน ***กรุณาอ่านข้อความก่อนจะสั่งนะค่ะ ขายส่งตั้งแต่ 20ต้นขึ้นไป ราคา 60฿ 50ต้นขึ้นไป ราคา 55฿ 100ต้นขึ้นไป ราคา50฿ #จัดส่งแค่ส่งพัสดุ ไม่นัดรับไม่สะดวกเวลาทำงานค่ะ ค่าส่ง20ต้น400-500฿ ถ้าลง กทม-ภาคกลางปริมณฑล ส่งทางนิ่มซีเส็งได้ รถทัวร์ รถไฟ บางพื้นที่ บางจัดหวัด แอด Line wondergeers โทร 0914164553 ในเวลา 08.00-18.00น. ขอบคุณค่ะ มีสินค้าช่วง ต้นตุลา 62

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ภัญกร โทร. 0914164553, 0914164553 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


17

1
รายการ

#ลูกพลัมพันธุ์กัลฟรูบี้( Gulf Ruby Plum ) กล้าละ 550บาท

สายทองพืชสมุนไพร

#ลูกพลัมพันธุ์กัลฟรูบี้( Gulf Ruby Plum ) #จำหน่ายกล้าละ 550บาท # กล้าสูงประมาณ 30 ซม. #มาจากการเสียบยอด โดยใช้แอปริคอทป่าเป็นต้นตอ กล้าพร้อมส่งจร้า ปลูกง่าย โตไว รสชาติหวานอร่อย ชอบแดด ให้ผลผลิต3ปีขึ้นไปจ้าาา

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0984938856, 0984047556 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


18

1
รายการ

พลับซ๊อคโกแลต

บ้านสวนพันธุ์ไม้

#จำหน่ายต้นพลับช็อคโกแลต (Chocolate Persimmon, Diospyros digyna) ..... ถิ่นกำเนิดเม็กซิโกและกัวเตมาลา ลำต้นสูง 15-25 ฟุต ลูกพลับช็อคโกแลตมีลักษณะคล้ายมะเขือเทศสีเขียว เนื้อผลมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ผลลูกพลับช็อคโกแลตจะต้องเก็บเมื่อมีขนาดโตเต็มที่ แต่ไม่สุก และปล่อยให้สุกในอุณหภูมิปกติ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 วัน #เนื้อละเอียด นุ่ม #มีรสชาติค่อนข้างจืดชืด นิยมใช้ทำขนมพายและขนมอบอื่น ๆ หรือไอศรีม #ต้นเพาะเมล็ด25-30ซม. #ต้นละ450บาท #ค่าส่งเคอรี่1-2ต้น100บาท #มี6ต้น

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ พงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล โทร. 0926543835, จังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อสั่งซื้อ


19

1
รายการ

ต้นพลับช็อกโกแลต Black Sapote

สวนหมากคนเมือง

ต้นพลับช็อกโกแลต Black Sapote ต้นเสียบยอดสายพันธ์ดีไม่ใช่ต้นเพาะเมล็ดนะคะ รสชาติคล้ายช็อกโกแลตพุดดิ้ง ปลูกออกลูกได้ทั่วประเทศไทย เพราะเป็นไม้เมืองร้อน ไม่ใช่ตระกูลพลับ แต่เรียกพลับเพราะหน้าตาคล้ายลูกพลับค่ะ ยินดีจัดส่งทั่วประเทศ ท่านใดอยู่ขอนแก่นชมต้นหรือผลได้ค่ะ^___^ โทร0637893549

ติดต่อ สวนหมากคนเมือง โทร. 0637893549, 0637893549 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


20

1
รายการ

ต้นพลับหวาน ฟูยู วาเซ่

อมยิ้มฟาร์ม

ต้นกล้าพลับหวาน "ฟูยู วาเซ่" ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด ทำให้ได้ต้อนกล้าที่แข็งแรง มีระบบรากแก้วและมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ "ฟูยู่ วาเซ่" เป็นพลับหวานสายพันธุ์ญี่ปุ่น ทานสดได้โดยไม่ต้องบ่ม ไม่มีรสฟาด สามารถทานได้ทั้งแบบสดและทำแห้ง กล้าพันธุ์ความสูงประมาณ 30-40เซนติเมตร สามารถออกดอกและติดผลในประเทศไทย

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ไอศวรรย์ ศรีคร้าม โทร. 0614529959, 0954892852 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที