ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

พลับ

พลับ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ผลเป็นผลเดี่ยว มีรูปทรงได้หลายแบบ ทั้งทรงกรวย ทรงกลม ทรงกลมแบน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เนื้อสีส้ม เนื้อแน่นฉ่ำน้ำ รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม เมล็ดทรงรีเล็กๆ มีสีน้ำตาลเข้ม ชอบอากาศหนาวเย็น นิยมรับประทานสด และนำไปแปรรูปเป็นพลับแห้ง แยม พลับเชื่อมและน้ำลูกพลับ
ผู้ขายพลับ 20 ร้าน/สวน จำนวนพลับ 37 รายการ

ปฏิพัทธ์พฤกษา | ลำปาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospiros scaki การขยายพันธุ์ : เสียบยอด พลับหวานพันธุ์นี้ไม่มีรสฝาด สามารถเก็บผลสดทานได้ทันที

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , ไอดีไลน์ ans160

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 1 เดือน

อีเมล ไลน์

สวนแม่มุ | เชียงใหม่
การศึกษาผลของต้นตอเต้าซื่อที่อายุ 1 ปี และ 2 ปีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์อั้งใส พันธุ์หงเหม่ย และพันธุ์ซิชู ดำเนินงานที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 พบว่ากิ่งพันธุ์ดีทั้ง 3 พันธุ์ที่เปลี่ยนยอดบนต้นตออายุ 2 ปีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์หงเหม่ยมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด และเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 27 เดือนหลังเปลี่ยนยอดเมื่อใช้ต้นตออายุ 1 ปี แต่ถ้าใช้ต้นตออายุ 2 ปีจะเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้อยกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์ซิชูบนต้นตออายุ 2 ปีเริ่มมีผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พันธุ์อั้งใสยังไม่มีผลผลิต กิ่งพันธุ์ดีบนต้นตออายุ 1 ปีต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด จึงจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นใกล้เคียงกับการใช้ต้นตออายุ 2 ปีที่อายุ 3 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พลับ ( persimmon : Diospyros kaki ) เป็นไม้ผลเขตหนาวชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงของประเทศไทย พลับเหมือนไม้ผลทั่วไปคือ เมื่อขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดโอกาสที่จะได้พืชตรงตามพันธุ์มีน้อย ดังนั้นจึงมักทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตาหรือต่อกิ่งบนต้นตอ เหตุผลหลัก 2 ประการของการใช้ต้นตอก็คือ 1. พันธุ์ไม้ผลที่ปลูกทั่วไปเกิดรากได้ยากเมื่อขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำหรือตอน 2. เพื่อให้ได้ประโยชน์จากต้นตอในด้านความทนทานต่อสภาพดินที่ไม่เหมาะสม เชื้อโรคต่าง ๆ ในดิน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพการจัดการด้านการเลี้ยงดู ต้นตอพลับมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือต้นตอเต้าซื่อ ( Diospyros lotus ) ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่งเมล็ดแก่และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน (โอฬาร, 2544) สามารถนำมาเพาะได้ทันที เมล็ดมีความงอกค่อนข้างดี มีรากแก้วและรากขนาดใหญ่ในปริมาณไม่มากนัก แต่มีรากฝอยและรากแขนงในสัดส่วนที่มากกว่าประมาณ 3 เท่า ซึ่งรากจำพวกหลังนี้โดยเฉพาะรากฝอยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (กฤษณาและสานิตย์, 2543) โดยทั่วไปต้นตอสามารถใช้เปลี่ยนยอดได้เมื่อลำต้นส่วนที่อยู่สูงจากผิวดินมีขนาดเท่าแท่งดินสอดำ ซึ่งอาจจะมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับต้นตอเต้าซื่ออาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่พอสำหรับเปลี่ยนยอดภายในเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่าในสภาพการเลี้ยงดูที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเปลี่ยนยอดพลับจะทำในระยะที่พลับพักตัวคือในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม กิ่งพันธุ์ที่ใช้ได้จากต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์และมีอายุประมาณ 1 ฤดู หลังจากเปลี่ยนยอด พลับจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนยอดเร็วก็จะได้ผลผลิตเร็ว มีระยะเวลาลงทุนน้อยลง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าการปลูกพลับแต่ละพันธุ์ในประเทศไทยควรเปลี่ยนยอดเมื่อต้นตอมีอายุเท่าใด อายุของต้นตอมีผลต่อยอดพันธุ์ดีเหมือนกันทุกพันธุ์หรือไม่ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์บนต้นตออายุต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการปลูกพลับในประเทศไทยต่อไป

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ ปัญญา เดชณ์ธาวงษ์ โทร. 0938542785, 0938542785

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรอินทรีย์ | ชลบุรี
พลับพลึงแคระ งดงามได้ไม่แพ้พลับพลึงใหญ่แม้กระทั่งความหอมก็ไม่ได้แพ้กันเลยเหมาะแก่ผู้ที่รักพลับพลึงแต่ไม่มีพื้นที่

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร

นิสิตพันธุ์ไม้ | นครราชสีมา
สูงประมาณ 30 ซม สามารถนัดรับสินค้าได้ที่ คลอง 3 ลำลูกกา (ไม่ได้เปิดร้านขายครับ) สินค้านี้มีบริการส่งทางไปรษณีย์ ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ (เฉพาะที่มีระบุไว้ว่ามีบริการส่งทางไปรษณีย์) 1 ต้น 40 บาท (EMS 87 บาท) 2-3 ต้น 55 บาท (EMS 117 บาท) 4-6 ต้น 70 บาท (EMS 152 บาท) ปรกติจะส่งให้ในวันจันทร์ โอนเงิน ชื่อบัญชี นิสิต เจตะวัฒนะ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัส ปากช่อง เลขที่บัญชี 759-0-17213-1 ติดต่อ nisitpanmai@yahoo.com หรือโทร 080-5915382 นิสิตพันธุ์ไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ นิสิต โทร. 0805915382, 0805915382

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

พันธุ์ดาหลา | เชียงใหม่
พลับพลึงแคระ จัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000, 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

ธนพรฟลาวเวอร์ | นครราชสีมา
เป็นไม้เสียบยอดแข็งแรงให้ผลผลิตเร็วพลับกินสดอร่อยหวานกรอบปลูกได้ทุกภาค

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ ธนพร ใจเร็ว โทร. 0830019696, 0830019696

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

exoticgarden | กรุงเทพมหานคร
พลับช็อคโกแลต/Diospyros digyna กระถาง 6 นิ้วต้นละ 250 บาท ไม้ผลขนาดกลางจากอเมริกาใต้ รสชาติคล้ายช็อคโกแลตพุดดิ้ง มีวิตามินซีสูง ปลูกในอากาศร้อนได้ ต้นเพาะเมล็ดเริ่มออกลูกประมาณปีที่ 5 สนใจติดต่อ Line ID:exoticgarden Facebook:Exotic Garden ต้นไม้ของนายช่าง

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ บรรณยุทธ ศรีสุโข โทร. , 0819178317

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

อะปาเช่ การ์เด้นท์ | สระบุรี
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบสีเขียวคล้ายรูปหัวใจ มีดอกสีเหลืองทรงคล้ายระฆัง ลักษณะของผลลูกพลับจะมีอยู่หลายรูปทรง ทั้งแบบกลม แบบกรวย กลมแบน ส่วนผลอ่อนของลูกพลับจะเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง เนื้อแข็ง เป็นสีส้มภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ 8 เมล็ด

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ อนุชิต โทร. 0870596777,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน

อีเมล

สวน วิชาญ | พระนครศรีอยุธยา
ต้นพลับช็อกโกแลต กิ่งตอน สูง25-30ซม. ติดต่อ0922567490

ราคา 1,000.00 บาท ติดต่อ ชัชชล ใยสำลี โทร. 0922567490,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

อีเมล

เอไม้ประดับ | เชียงใหม่
ต้นพลับพันธุ์ลูกใหญ่จากโครงการหลวง ฟร์อมสวยๆๆมีหลายขนาดให้เลือก ติดลูกแล้วทุกต้น สนจัยติดต่อสอบถามได้ค่ะ 0846242624, 0974565628

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ ฉันท์ชนก (เอ) โทร. 0846242624, 0974565628 ไอดีไลน์ Khai.1199

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้ | นครนายก
ต้นพลับ, เพาะเมล็ด

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้ โทร. 0896338667, 0815682296

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรกันเอง | สระบุรี
รวมค่าจัดส่ง

ราคา 990.00 บาท ติดต่อ สุพัฒนา นิรังกูล โทร. 0806618899,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 1 เดือน

อีเมล

Drenglish Garden มหาสารคาม | มหาสารคาม
ลูกพีช เนื้อฉ่ำหวานอร่อยมีกลิ่นหอม นำเข้าจากญี่ปุ่น ฮิคาวะฮาคุโฮ Hikawahakuho Peach การเก็บรักษาควรนำลูกพีชห่อด้วยกระดาษ แล้วนำใส่ในถุงพลาสติกแช่ไว้ในที่เก็บผัก ควรทานภายใน 3-5 วัน เพื่อรสชาติที่ดี บรรจุในกล่องสวยงาม กล่องละ 6 ลูก ราคากล่องละ 2, 690 บาท

ราคา 2,690.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307, 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

วันเดอร์กรีน | เชียงใหม่
#ต้นตอพลับเต้าซื่อ 300ต้น ต้นปีที่แล้วค่ะ สูง50เซน ***กรุณาอ่านข้อความก่อนจะสั่งนะค่ะ ขายส่งตั้งแต่ 20ต้นขึ้นไป ราคา 60฿ 50ต้นขึ้นไป ราคา 55฿ 100ต้นขึ้นไป ราคา50฿ #จัดส่งแค่ส่งพัสดุ ไม่นัดรับไม่สะดวกเวลาทำงานค่ะ ค่าส่ง20ต้น400-500฿ ถ้าลง กทม-ภาคกลางปริมณฑล ส่งทางนิ่มซีเส็งได้ รถทัวร์ รถไฟ บางพื้นที่ บางจัดหวัด แอด Line wondergeers โทร 0914164553 ในเวลา 08.00-18.00น. ขอบคุณค่ะ มีสินค้าช่วง ต้นตุลา 62

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ภัญกร โทร. 0914164553, 0914164553

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร

สายทองพืชสมุนไพร | สมุทรปราการ
พลับไข่ ต้นเสียบยอด 390 บาท ขนาด 100-120 ซม พลับรูปทรงรี กลม ขนาดไม่ใหญ่มาก พันธุ์นี้กินสุก เนื้อฉ่ำหวานมาก ปลูกง่าย ออกลูกดก ทนร้อนได้ดี ชอบน้ำปานกลาง พันธุ์นี้ปลูกง่าย ติดง่าย ดูแลง่ายมากๆคะ ทางจีนจะพบเห็นขึ้นเองตามข้างทางทั่วไป เคยซื้อผลมารองชิมอร่อยมากๆคะ เลยสั่งต้นมาจำหน่าย พลับแต่ละต้นจะแตกใบช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะ อันนี้เป็นชุดเก่า ชุดเดียวกับที่ขายรอบแรก เพิ่งเริ่มแตกใบที่หลัง ค่อยๆทะยอยคัดส่งไปเลือยๆนะคะ ที่แตกใบหมดแล้วก็จะปิดการขายก่อน หากมีเพิ่มก็จะเปิดใหม่ แต่เป็นชุดเดียวกัน บางต้นก็นานเกือบครึ่งปีกว่าจะแตกใบก็มี

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, 0992935651 ไอดีไลน์ @saithong99

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

บ้านสวนพันธุ์ไม้ | หนองบัวลำภู
#จำหน่ายต้นพลับช็อคโกแลต (Chocolate Persimmon, Diospyros digyna) ..... ถิ่นกำเนิดเม็กซิโกและกัวเตมาลา ลำต้นสูง 15-25 ฟุต ลูกพลับช็อคโกแลตมีลักษณะคล้ายมะเขือเทศสีเขียว เนื้อผลมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ผลลูกพลับช็อคโกแลตจะต้องเก็บเมื่อมีขนาดโตเต็มที่ แต่ไม่สุก และปล่อยให้สุกในอุณหภูมิปกติ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 วัน #เนื้อละเอียด นุ่ม #มีรสชาติค่อนข้างจืดชืด นิยมใช้ทำขนมพายและขนมอบอื่น ๆ หรือไอศรีม #ต้นเพาะเมล็ด25-30ซม. #ต้นละ450บาท #ค่าส่งเคอรี่1-2ต้น100บาท #มี6ต้น

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ พงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล โทร. 0926543835,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน

อีเมล

สวนหมากคนเมือง | ขอนแก่น
ต้นพลับช็อกโกแลต Black Sapote ต้นเสียบยอดสายพันธ์ดีไม่ใช่ต้นเพาะเมล็ดนะคะ รสชาติคล้ายช็อกโกแลตพุดดิ้ง ปลูกออกลูกได้ทั่วประเทศไทย เพราะเป็นไม้เมืองร้อน ไม่ใช่ตระกูลพลับ แต่เรียกพลับเพราะหน้าตาคล้ายลูกพลับค่ะ ยินดีจัดส่งทั่วประเทศ ท่านใดอยู่ขอนแก่นชมต้นหรือผลได้ค่ะ^___^ โทร0637893549

ติดต่อ สวนหมากคนเมือง โทร. 0637893549, 0637893549

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

อมยิ้มฟาร์ม | เชียงใหม่
ต้นกล้าพลับหวาน "ฟูยู วาเซ่" ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด ทำให้ได้ต้อนกล้าที่แข็งแรง มีระบบรากแก้วและมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ "ฟูยู่ วาเซ่" เป็นพลับหวานสายพันธุ์ญี่ปุ่น ทานสดได้โดยไม่ต้องบ่ม ไม่มีรสฝาด สามารถทานได้ทั้งแบบสดและทำแห้ง กล้าพันธุ์ความสูงประมาณ 30-40เซนติเมตร สามารถออกดอกและติดผลในประเทศไทย

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ไอศวรรย์ ศรีคร้าม โทร. 0614529959, 0954892852

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร

ดาราวรรณฟาร์มกล้าไม้เมืองเหนือ | เชียงใหม่
??จำหน่ายกล้าพลับหวาน พันธุ์ ฟูยู่ ( Fuyu Persimmons ) : จำหน่าย กล้าละ 250 บ. ( กล้าสูง 30 ซม.) ค่ะ ...ฟูยู่ เป็นลูกพลับหวานชนิดที่ไม่ต้องอบ ผลดิบก็หวาน สามารถเด็ดทานคาต้นได้เลย ผลโต รสชาติหวาน กรอบ อร่อย...ปลูกง่าย ในประเทศจะให้ผลผลิตก่อนทางซีกโลกเหนืออย่างจีน , ญี่ปุ่น , เกาหลี ซึ่งจะให้ผลผลิตช่วงหน้าหนาว แต่ของไทยจะให้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวช่วงหน้าฝนของทุกปี ปลูกง่าย โตไว ได้ในทุกสภาพดิน หากปลูกออกแดดช่วงแรกต้องใช้สแลมบังแดดให้ด้วย หลังจากที่ต้นอยู่ตัวดีแล้วก็ค่อยเอาออก หมั่นพรวนดินและใช้ปุ๋ยคอกธรรมดา สนใจสั่งชื้อ อินบ็อก หรือแอดไลน์ ?? https://lin.ee/xHoiuRt

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ดาราวรรณ ทอนช่วย โทร. 0637593814, 0637593814

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

อายากะ ฟาร์ม | เชียงใหม่
จำหน่ายต้นพลับหวาน ฟูยู่ ราคา 800฿ ต้นเสียบยอดอายุ 2 ปี ขนาด 80-100cm สนใจติดต่อ 090-9574053 Line : yui_ayaka

ราคา 800.00 บาท ติดต่อ Ayaka yamaji โทร. 0909574053, 0909574053 ไอดีไลน์ 0909574053

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

เมนูส่วนล่างของเว็บ