ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายพลับ 19 ร้าน/สวนจำนวนพลับ 28 รายการ

1

2
รายการ

พลับหวาน (เสียบยอด)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospiros scaki การขยายพันธุ์ : เสียบยอด พลับหวานพันธุ์นี้ไม่มีรสฝาด สามารถเก็บผลสดทานได้ทันที

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ ปฏิพัทธ์พฤกษาลำปาง line id: ans160 โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement

2

1
รายการ

ต้นกล้าลูกพลับพันธุ์เต้าซื่อ*ใช้ทำต้นตอ

สวนแม่มุ

การศึกษาผลของต้นตอเต้าซื่อที่อายุ 1 ปี และ 2 ปีต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์อั้งใส พันธุ์หงเหม่ย และพันธุ์ซิชู ดำเนินงานที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนสิงหาคม 2548 พบว่ากิ่งพันธุ์ดีทั้ง 3 พันธุ์ที่เปลี่ยนยอดบนต้นตออายุ 2 ปีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์หงเหม่ยมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด และเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 27 เดือนหลังเปลี่ยนยอดเมื่อใช้ต้นตออายุ 1 ปี แต่ถ้าใช้ต้นตออายุ 2 ปีจะเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้อยกว่าการใช้ต้นตออายุ 1 ปี พันธุ์ซิชูบนต้นตออายุ 2 ปีเริ่มมีผลผลิตที่อายุ 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พันธุ์อั้งใสยังไม่มีผลผลิต กิ่งพันธุ์ดีบนต้นตออายุ 1 ปีต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือนหลังเปลี่ยนยอด จึงจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นใกล้เคียงกับการใช้ต้นตออายุ 2 ปีที่อายุ 3 เดือนหลังเปลี่ยนยอด พลับ ( persimmon : Diospyros kaki ) เป็นไม้ผลเขตหนาวชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงของประเทศไทย พลับเหมือนไม้ผลทั่วไปคือ เมื่อขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดโอกาสที่จะได้พืชตรงตามพันธุ์มีน้อย ดังนั้นจึงมักทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตาหรือต่อกิ่งบนต้นตอ เหตุผลหลัก 2 ประการของการใช้ต้นตอก็คือ 1. พันธุ์ไม้ผลที่ปลูกทั่วไปเกิดรากได้ยากเมื่อขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำหรือตอน 2. เพื่อให้ได้ประโยชน์จากต้นตอในด้านความทนทานต่อสภาพดินที่ไม่เหมาะสม เชื้อโรคต่าง ๆ ในดิน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพการจัดการด้านการเลี้ยงดู ต้นตอพลับมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือต้นตอเต้าซื่อ ( Diospyros lotus ) ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่งเมล็ดแก่และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน (โอฬาร, 2544) สามารถนำมาเพาะได้ทันที เมล็ดมีความงอกค่อนข้างดี มีรากแก้วและรากขนาดใหญ่ในปริมาณไม่มากนัก แต่มีรากฝอยและรากแขนงในสัดส่วนที่มากกว่าประมาณ 3 เท่า ซึ่งรากจำพวกหลังนี้โดยเฉพาะรากฝอยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (กฤษณาและสานิตย์, 2543) โดยทั่วไปต้นตอสามารถใช้เปลี่ยนยอดได้เมื่อลำต้นส่วนที่อยู่สูงจากผิวดินมีขนาดเท่าแท่งดินสอดำ ซึ่งอาจจะมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับต้นตอเต้าซื่ออาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่พอสำหรับเปลี่ยนยอดภายในเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่าในสภาพการเลี้ยงดูที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเปลี่ยนยอดพลับจะทำในระยะที่พลับพักตัวคือในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม กิ่งพันธุ์ที่ใช้ได้จากต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์และมีอายุประมาณ 1 ฤดู หลังจากเปลี่ยนยอด พลับจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนยอดเร็วก็จะได้ผลผลิตเร็ว มีระยะเวลาลงทุนน้อยลง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าการปลูกพลับแต่ละพันธุ์ในประเทศไทยควรเปลี่ยนยอดเมื่อต้นตอมีอายุเท่าใด อายุของต้นตอมีผลต่อยอดพันธุ์ดีเหมือนกันทุกพันธุ์หรือไม่ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์บนต้นตออายุต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการปลูกพลับในประเทศไทยต่อไป

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ ปัญญา เดชณ์ธาวงษ์ โทร. 0938542785, 0938542785 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

2
รายการ

ขายต้นมะริด/พลับอินเดีย ไม้ป่าหายาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายต้นมะริด/พลับอินเดีย ไม้ป่าหายาก ต้นกล้าเพาะจากเมล็ด(เน้นระบบรากแข็งแรง) ต้นสูงประมาณ1คืบ มีใบ2-3ชุด(ไม้โตช้า) ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบให้ร่มเงาดีมาก ต้นใบผลสวยงาม เนื้อผลทานได้ออกมันหวาน(เนื้อสีขาว) ออกดอกติดผลทั้งปี แต่ติดเมล็ดน้อย ต้นกล้ามีจำนวนจำกัดประมาณไม่เกิน100ต้น

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


พลับพลึง(แคระ)

สวนเกษตรอินทรีย์

พลับพลึงแคระ งดงามได้ไม่แพ้พลับพลึงใหญ่แม้กระทั่งความหอมก็ไม่ได้แพ้กันเลยเหมาะแก่ผู้ที่รักพลับพลึงแต่ไม่มีพื้นที่

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


5

1
รายการ

พลับเขา

นิสิตพันธุ์ไม้

สามารถนัดรับสินค้าได้ที่ คลอง 3 ลำลูกกา (ไม่ได้เปิดร้านขายครับ) สินค้านี้มีบริการส่งทางไปรษณีย์ ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ (เฉพาะที่มีระบุไว้ว่ามีบริการส่งทางไปรษณีย์) 1 ต้น 40 บาท (EMS 87 บาท) 2-3 ต้น 55 บาท (EMS 117 บาท) 4-6 ต้น 70 บาท (EMS 157 บาท) ปรกติจะส่งให้ในวันจันทร์ โอนเงิน ชื่อบัญชี นิสิต เจตะวัฒนะ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัส ปากช่อง เลขที่บัญชี 759-0-17213-1 ติดต่อ nisitpanmai@yahoo.com หรือโทร 080-5915382 นิสิตพันธุ์ไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ นิสิต โทร. 0805915382, 0805915382 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที7

1
รายการ

พลับฟูยู่

ธนพรฟลาวเวอร์

เป็นไม้เสียบยอดแข็งแรงให้ผลผลิตเร็วพลับกินสดอร่อยหวานกรอบปลูกได้ทุกภาค

ราคา 380.00 บาท ติดต่อ ธนพร ใจเร็ว โทร. 0830019696, 0830019696 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


8

1
รายการ

พลับช็อคโกแลต

exoticgarden

พลับช็อคโกแลต/Diospyros digyna กระถาง 6 นิ้วต้นละ 250 บาท ไม้ผลขนาดกลางจากอเมริกาใต้ รสชาติคล้ายช็อคโกแลตพุดดิ้ง มีวิตามินซีสูง ปลูกในอากาศร้อนได้ ต้นเพาะเมล็ดเริ่มออกลูกประมาณปีที่ 5 สนใจติดต่อ Line ID:exoticgarden Facebook:Exotic Garden ต้นไม้ของนายช่าง

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ บรรณยุทธ ศรีสุโข โทร. , 0819178317 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


9

1
รายการ

พลับ

อะปาเช่ การ์เด้นท์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบสีเขียวคล้ายรูปหัวใจ มีดอกสีเหลืองทรงคล้ายระฆัง ลักษณะของผลลูกพลับจะมีอยู่หลายรูปทรง ทั้งแบบกลม แบบกรวย กลมแบน ส่วนผลอ่อนของลูกพลับจะเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง เนื้อแข็ง เป็นสีส้มภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ 8 เมล็ด

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ อนุชิต โทร. 0870596777, จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


10

1
รายการ

ต้นพลับ

เอไม้ประดับ

ต้นพลับพันธุ์ลูกใหญ่จากโครงการหลวง ฟร์อมสวยๆๆมีหลายขนาดให้เลือก ติดลูกแล้วทุกต้น สนจัยติดต่อสอบถามได้ค่ะ 0846242624, 0892300319

ติดต่อ ฉันท์ชนก (เอ) โทร. 0846242624, 0892300319 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


11

1
รายการ

พลับ

สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้

ต้นพลับ, เพาะเมล็ด

ติดต่อ สวนใหม่พฤกษา นานาพันธุ์ไม้ โทร. 0896338667, 0815682296 จังหวัดนครนายก

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที13

2
รายการ

ลูกพีช เนื้อฉ่ำหวานอร่อยมีกลิ่นหอม นำเข้าจากญี่ปุ่น ฮิคาวะ

Drenglish Garden มหาสารคาม

ลูกพีช เนื้อฉ่ำหวานอร่อยมีกลิ่นหอม นำเข้าจากญี่ปุ่น ฮิคาวะฮาคุโฮ Hikawahakuho Peach การเก็บรักษาควรนำลูกพีชห่อด้วยกระดาษ แล้วนำใส่ในถุงพลาสติกแช่ไว้ในที่เก็บผัก ควรทานภายใน 3-5 วัน เพื่อรสชาติที่ดี บรรจุในกล่องสวยงาม กล่องละ 6 ลูก ราคากล่องละ 2, 690 บาท

ราคา 2,690.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0894821130, 0894821130 จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


14

2
รายการ

ต้นพลับเต้าซื่อ ราคาส่ง ต้นพลับป่า ต้นพลับกล้วยฤาษีเพาะเมล็ด

วันเดอร์กรีน

#ต้นตอพลับเต้าซื่อ 300ต้น ต้นปีที่แล้วค่ะ สูง50เซน ***กรุณาอ่านข้อความก่อนจะสั่งนะค่ะ ขายส่งตั้งแต่ 20ต้นขึ้นไป ราคา 60฿ 50ต้นขึ้นไป ราคา 55฿ 100ต้นขึ้นไป ราคา50฿ #จัดส่งแค่ส่งพัสดุ ไม่นัดรับไม่สะดวกเวลาทำงานค่ะ ค่าส่ง20ต้น400-500฿ ถ้าลง กทม-ภาคกลางปริมณฑล ส่งทางนิ่มซีเส็งได้ รถทัวร์ รถไฟ บางพื้นที่ บางจัดหวัด แอด Line wondergeers โทร 0914164553 ในเวลา 08.00-18.00น. ขอบคุณค่ะ มีสินค้าช่วง ต้นตุลา 62

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ภัญกร โทร. 0914164553, 0914164553 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


15

1
รายการ

#ลูกพลัมพันธุ์กัลฟรูบี้( Gulf Ruby Plum ) กล้าละ 550บาท

สายทองพืชสมุนไพร

#ลูกพลัมพันธุ์กัลฟรูบี้( Gulf Ruby Plum ) #จำหน่ายกล้าละ 550บาท # กล้าสูงประมาณ 30 ซม. #มาจากการเสียบยอด โดยใช้แอปริคอทป่าเป็นต้นตอ กล้าพร้อมส่งจร้า ปลูกง่าย โตไว รสชาติหวานอร่อย ชอบแดด ให้ผลผลิต3ปีขึ้นไปจ้าาา

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ สายทอง พิลัยพงษ์ โทร. 0992935651, จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสั่งซื้อ


16

1
รายการ

พลับซ๊อคโกแลต

บ้านสวนพันธุ์ไม้

#จำหน่ายต้นพลับช็อคโกแลต (Chocolate Persimmon, Diospyros digyna) ..... ถิ่นกำเนิดเม็กซิโกและกัวเตมาลา ลำต้นสูง 15-25 ฟุต ลูกพลับช็อคโกแลตมีลักษณะคล้ายมะเขือเทศสีเขียว เนื้อผลมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ผลลูกพลับช็อคโกแลตจะต้องเก็บเมื่อมีขนาดโตเต็มที่ แต่ไม่สุก และปล่อยให้สุกในอุณหภูมิปกติ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 วัน #เนื้อละเอียด นุ่ม #มีรสชาติค่อนข้างจืดชืด นิยมใช้ทำขนมพายและขนมอบอื่น ๆ หรือไอศรีม #ต้นเพาะเมล็ด25-30ซม. #ต้นละ450บาท #ค่าส่งเคอรี่1-2ต้น100บาท #มี6ต้น

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ พงษ์วริษฐ์ พิชญกานต์กุล โทร. 0926543835, จังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อสั่งซื้อ


17

1
รายการ

พลับญี่ปุ่น

ร้านบ้านสวนตาไพร

#พลับญี่ปุ่น พลับหวานฟูยู่ เสียบยอด ราคาต้นละ 250บาท สนใจสินค้าหรือสอบถามทักแชทอินบล็อค ไอดีไลน์ nong_bebe. โทร 065-0546107 จัดส่งเคอรี่ทั่วประเทศค่ะ #บ้านสวนตาไพร พลับหวานชนิดนี้สีของเนื้อคงที่ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ลักษณะผลกลมแต่ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ พลับ เป็นคำที่มีความพ้องเสียงกับคำที่เป็นมงคลในภาษาจีน ชาวจีนจึงถือเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ประโยชน์ ผลพลับ ใช้รับประทานเป็นผลไม้สดที่มีรสหอมหวานชื่นใจ หรือจะนำไปแปรรูปเป็นลูกพลับแห้งก็ได้ ในผลลูกพลับจะประกอบไปด้วยคุณค่าของสารอาหารมากมาย ช่วยในการบำรุงร่างกายให้เกิดพลังงาน ช่วยบำรุงสายตา ทำให้ผิวแข็งแรง ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานเป็นปกติ ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ แต่ในขณะที่ท้องว่างไม่ควรรับประทานผลพลับสด เนื่องจากอาจทำให้รู้สึกแน่นท้องและคลื่นไส้ได้ค่ะ

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ชุติมา ไพฑูรย์ โทร. 0650546107, 0650546107 จังหวัดพังงา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


18

1
รายการ

ต้นพลับช็อกโกแลต Black Sapote

สวนหมากคนเมือง

ต้นพลับช็อกโกแลต Black Sapote ต้นเสียบยอดสายพันธ์ดีไม่ใช่ต้นเพาะเมล็ดนะคะ รสชาติคล้ายช็อกโกแลตพุดดิ้ง ปลูกออกลูกได้ทั่วประเทศไทย เพราะเป็นไม้เมืองร้อน ไม่ใช่ตระกูลพลับ แต่เรียกพลับเพราะหน้าตาคล้ายลูกพลับค่ะ ยินดีจัดส่งทั่วประเทศ ท่านใดอยู่ขอนแก่นชมต้นหรือผลได้ค่ะ^___^ โทร0637893549

ติดต่อ สวนหมากคนเมือง โทร. 0637893549, 0637893549 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


19

1
รายการ

ต้นพลับหวาน ฟูยู วาเซ่

อมยิ้มฟาร์ม

ต้นกล้าพลับหวาน "ฟูยู วาเซ่" ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด ทำให้ได้ต้อนกล้าที่แข็งแรง มีระบบรากแก้วและมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ "ฟูยู่ วาเซ่" เป็นพลับหวานสายพันธุ์ญี่ปุ่น ทานสดได้โดยไม่ต้องบ่ม ไม่มีรสฟาด สามารถทานได้ทั้งแบบสดและทำแห้ง กล้าพันธุ์ความสูงประมาณ 30-40เซนติเมตร สามารถออกดอกและติดผลในประเทศไทย

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ไอศวรรย์ ศรีคร้าม โทร. 0614529959, 0954892852 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที