ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายปุ๋ยมูลค้างคาว 27 ร้าน/สวนจำนวนปุ๋ยมูลค้างคาว 37 รายการ

ปุ๋ยวินโกลด์ มหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ

winnerwideworld

ปุ๋ยวินโกลด์ มหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาวของคนรักต้นไม้ พืชพันธุ์งามเพิ่มผลผลิตด้วยมหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาว ใช้ได้ดีทั้งพืชดอก ใบ ผล และพันธุ์ไม้ทุกชนิด ปุ๋ยวินโกลด์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรที่จะทำให้ “การกู้เงินของคุณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต” พืชพันธุ์งามด้วยมหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาว ใช้ได้ดีทั้งพืชดอก ใบ ผล และพันธุ์ไม้ทุกชนิด เคสตัวอย่าง เพื่อนที่แนะนำมีไร่ และสวนหลายชนิด เค้าลองทดลองกับสวนแตง เค้าเคยใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และได้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยวินโกลด์ จากไร่แตงที่เค้าเคยได้ 1 ตัน จากไร่แตง แต่หลังจากที่ใช้ปุ๋ยวินโกลด์ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตัน และผลผลิตก็งามขึ้นด้วย เพื่อนประหลาดใจมาก และเริ่มที่จะใช่ปุ๋ยอินทรย์ ลดการใช้สารเคมี และปลอดภัยต่อผูบริโภคด้วย อาจารย์ศรายุทธ ชีวะไท รหัสสมาชิก 371711 ได้ดลองใส่ปุ๋ยในนาข้าว จ. นครสวรรค์จำนวน 25 ไร่ ดอีต: ใช้ปุ๋ยเคมีได้ผลผลิตข้าวเปลือก 500-600 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบัน: ใช้ปุ๋ยวินโกดล์ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 850-1, 000 กิโลกรัม/ไร่ **** โดยใส่ปุ๋ยวินโกลด์ครั้งเดียวจนเก็บเกี่ยว ทำให้ลดต้นทุน รู้จักปุ๋ยอินทรย์ ชนิดเม็ด ตราวินโกลด์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา วินโกลด์ ของบริษัท วินเนอร์ ไวด์เวิร์ล จำกัด ผลิตจากแหล่งอินทรีย์วัตถุที่มีธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพเทสเซียม) ปริมาณสูง มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีล้วน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และอื่นๆ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แข็งแรง ทนต่อโรงและศัตรูพืช ให้ผลผลิตสูง ช่วยปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุย อุ้มน้ำ และระบายน้ำได้ ดี ทำให้พืชสามารถดูดซับน้ำ และธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ แร่ซิลิคอน (Si) (พบได้มากในดินภูเขาไฟ) ซึ่งมาจากการแตกตัวของสารประกอบที่เรียกว่า กรดซิลิซิก (H4Sio4) เมื่อถูกน้ำจะแตกตัวเป็น 2H2O+Si+2O ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้ แร่ธาตุนี้ได้มาจากการละลายของหิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่ถูกแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานับล้านปี พื้นผิวโลกทั่วไปจะมีสารชนิดนี้ปะปนอยู่ทำให้พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุจากธรรมชาติไปใช้ได้ การขาดธาตุซิลิคอนที่รุนแรง จะส่งผลเสียหลายประการ เพราะซิลิคอนไม่เพียงแต่เป็นธาตุอาหารของพืชและจุลินทรีย์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างดิน การขาดซิลิคอนที่แอคทีฟ (Active Silicon) เป็นสาเหตุของดินเสื่อม ฉะนั้นซิลิคอนจึงมีความสำคัญมากต่อพืช มันจะช่วยในการพัฒนาราก และเพิ่มการต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืชนั่นเอง เช่น ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ลม เกลือ โลหะหนัก น้ำมัน อลูมิเนียม ฯลฯ และจากสิ่งมีชีวิต เช่นโรค รา และแมลงต่างๆ (แปลมาจาก Dr. Vladimir Matichenkov) ส่วนประกอบ: ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์ 20% แร่ซิลิคอน 20% ประสิทธิภาพ: หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์แก่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ 1. มีธาตุอาหารอย่างครบถ้วน (อาหารหลัก-อาหารรอง-อาหารเสริม) 2. มีอินทรีวัตถุ (Organic Metter) ตามมาตราฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญคือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น 3. มีฮอร์โมน ช่วยการแตกตัวในทุกระยะของพืช ประโยชน์ของปุ๋ยวินโกลด์ 1. ผลการทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50-100% 2. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ซิลิคอนช่วยปรับโครงสร้างของดิน-การชะล้างของดินจากลม และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักราก และการเจริญของรากได้ 50-200% 3. ซิลิคอนช่วยลดการชะล้างของ N (ไนโตรเจน), P (ฟอสฟอรัส), K (โพแทสเซียม) จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้ 4. ซิลิคอนช่วยให้พิชทนแล้งสามารถลดการให้น้ำได้ 30-40% โดยไม่ส่งผลต่อพืช 5. ซิลิคอนสามารถลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาว หรือโคโลไมท์ 5 เท่า 6. ซิลิคอนเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40-60% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 7. ซิลิคอนช่วยให้พืชทนต่อสภาพดินเค็ม 8. ซิลิคอนป้องกันพืชจากโรค แมลง เชื้อร โคน-รากเน่า และกำจัดหอยเชอร์รี่ได้ดีมาก 9. ซิลิคอนช่วยฟื้นสภาพดินที่ปนเปื้อนจากสารโลหะหนัก และสารประเภทน้ำมัน(Hydro-Carbon) 10. ซิลิคอนช่วยให้ใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์, ของเหลือจากเทศบาล)การผสมซิลิคอนกับชีวมูลจะช่วยเปลี่ยนสารพิษในชีวมูลให้อยู่ในรูปที่ไม่อันตราย 11. ซิลิคอนช่วลดต้นทุน และยเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรม 50-100% ****เมลล์, มาฝากข้อมูลติดต่อกลับหรือโทรศัพท์มาปรึษาได้ ฟรี! ติดต่อ คุณพิมพรรณ 089-799-5642 email : pookbuddydog@gmail.com บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด Winner Wide World Co.Ltd.

ราคา 330.00 บาท ติดต่อ ศิริกุล เอกอุฬาร โทร. 0897995642, 0897995642 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ปุ๋ยมูลค้างคาว สูตรพิเศษนาโนออแกนนิค

ห.จ.ก. เทพประธานธุรกิจการเกษตร จำกัด

สุดยอดเกษตรแนวใหม่ ราชาแห่งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สูตร มูลค้างคาว นาโนออแกนิค ปุ๋ยอิทรีย์-ชีวภาพ ตราต้นทิพย์ สามารถช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ในดินแปรเปลี่ยนสภาพเป็นโปรตีน ให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จุลินทรีย์ยังช่วยย่อยสลายดินให้ร่วนซุยทำให้พืชขยายรากเพิ่มจำนวนรากฝอยและช่วยให้รากยาวขึ้น ต้นพืชก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร วิทยาศาสตร์การเกษตรแนวใหม่ จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆ ตามแนววิทยาศาสตร์การเกษตรแนวใหม่ นอกจากพืชจะต้องการแร่ธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรตัสเซียม แล้วพืชยังต้องการวิตามิน, กรดอะมิโน และเกลือแร่ต่างๆ อีกมากมายในปริมาณและสัดส่วนที่ต่างกันออกไปตามพืชแต่ละชนิด ผลวิจัยได้พบว่าพืชเกือบทุกชนิดต้องการไนโตรเจน เฉลี่ยเพียง 1.5% ฟอสฟอรัส 0.5% โปรตัสเซียม 1% เท่านั้น ฉนั้นการที่เราให้ธาตุอาหารตามสูตรที่มีอยู่เดิมคือ 15-15-15, 16-16-16, 46-0-0 ฯลฯ จึงถือเป็นการให้ปุ๋ยเกินความจำเป็นทำให้มีธาตุอาหารตกค้างในดินจำนวนมาก ก่อให้เกิดการตรึงธาตุอาหารในดิน และมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของดิน เช่นดินแข็งเป็นก้อน ดินเสีย ดินเปรี้ยว ซึ่งมีผลเสียต่อดินในระยะยาว - การมีฟอสฟอรัสใจดินสูงทำให้พืชขาด Zn, Fe, Cu - การมีโปรตัสเซียมในดินสูงทำให้พืชขาด Mg, Ca, B - การมีกำมะถันในดินสูงทำให้พืชขาด Mn, Mo, S - การมีเหล็กในดินสูงทำให้พืชขาด Ca, Mo, Fe - การใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์มากเกินไปทำให้พืชขาดธาตุ Zn, Mn, Fe, B, Mo ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ตราต้นทิพย์ สูตรมูลค้างคาว นาโนออแกนิค ส่วนผสม 1. มูลค้างคาว 2. แร่ฟอสเฟต 3. แร่โดโลไมท์ดิน 4. แร่โดโลไมท์หิน 5. แร่ภูไมท์ 6. แร่ธีโอไลท์ 7. แร่แคลเซียม 8. ส่าเหล้า 9. กากฮามิ 10. ปุ๋ยหมัก 11. R.P. สารลำเลียง 12. โฮโมน (โปรตีนจากธรรมชาติ) 13. จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 14. สาหร่าย (USA) คุณประโยชน์ 1. ช่วยโอบอุ้มและพยุงธาตุสารอาหารต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างช้าๆ และต่อเนื่องยาวนานก่อนที่จะถูกน้ำละลายลึกลงดิน 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานระบบภายในของพืช และระบบการทำงานของราก การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์แสงและกระบวนการต่างๆ ทางเคมีของพืช 3. ช่วยการกระจายและการเจริญเติบโตของราก กิ่ง ใบ การผลิตดอกติดผล 4. ช่วยผลผลิตให้สูงกว่าเดิมมากทั้งปริมาณ ขนาด คุณภาพ รสชาดและสีสันของผลผลิต 5. ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุสารอาหารพืชทางดิน

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ เสกสรร โทร. 0808426521, 0808426521 จังหวัดพิจิตร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยเจริญอินทรีภัณฑ์

charoen Osot

จำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ ของเจริญโอสถ ทำไมต้องเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์ มูลค้างคาว 100% 1. ต้นทุนปุ๋ยต่ำลง ใช้ต้นทุนปุ๋ยประมาณ 600-800 บาทต่อ 1 ไร่ 2. ผลิตจากมูลค้างคาวสายพันธุ์กินแมลง คือค้างคาวปากย่น ไม่ใช่มูลค้างคาวในป่าทั่วไป เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก 3. โรงงานผลิตปุ๋ยได้สัมปะทานมูลค้างคาวที่ถูกต้องจากทางราชการ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับบริษัทอินเตอร์ อโกรเทค Inter Agro Tech(Thailand) Co., Ltd ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาล ขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว แถบนครสวรรค์-กำแพงเพชร 4. ส่งออกปุ๋ยไปญี่ปุ่นนานหลายสิบปี และผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯ ขายเป็นเกรดเดียวกัน 5. มีธาตุอาหารครบ 13 ชนิดจาก 16 ชนิดที่พืชต้องการ คือ N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cl และมีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % มากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำที่ 30% ผลิตด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 6. ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้ได้นานประมาณ 28-30 วัน ใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อนำไปขายก็ได้ สมัครสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ 450 บาท ท่านใดเห็นโอกาสทางธุรกิจทางเกษตรหรือทำไร่ ทำสวน มีญาติพี่น้องเป็นเกษตร สามารถแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจรที่ดีสุดยอดได้ *** เป็นพันธมิตรกับเครือสหพัฒน์ และเครือโอท็อปต่างๆ *** ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล "เทพทอง" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2546 (องค์กรดีเด่นและเครือข่ายการสร้างคนดี) *** ได้รับโล่เกียรติยศจากท่านนายกฯ อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ให้เป็นบริษัทดีเด่น ปี 2552 ประเภทนวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ ขายตรงสะดวกซื้อรายแรกของเมืองไทย ชมวิดีโอจอยมาร์ทของเจริญโอสถ ===> http://www.youtube.com/watch?v=YYusTNxtfQM ชม website ของเจริญโอสถ ===> http://www.coin.co.th รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเงินเดือน คอมมิชชั่นรายวัน โบนัส สนใจติดต่อ ยุภา โทรศัพท์มือถือ 081 815 5969 หรือ dulron2008@gmail.com

ติดต่อ ยุภา วงศ์อุไร โทร. 0818155969, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


ปุ๋ยมูลค้างคาว ชนิดเม็ด

puinature

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 ตรา อินทรีภัณฑ์ (ใช้ได้กับพืชทุกชนิด) ส่วนประกอบของปุ๋ย มูลค้างคาว + เคมีสกัดธรรมชาติจากญี่ปุ่น + จุลินทรีย์สายพันธุ์อิสราเอล 1.มูลค้างคาว มูลค้างคาว 30% จากฟอสซิลในถ้ำ 15% และ มูลค้างคาวใหม่ 15% ให้ธาตุอาหารครบทั้ง 13 ชนิด ทั้งธาตุอาหารหลัก N P K ในปริมาณที่สูง ยังมีธาตุอาหารรองและอาหารเสริม ปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานกว่า ปุ๋ยเคมี ปรับสภาพดิน ทำให้พืชเติบโตเร็ว เพิ่มผลผลิต มี สี กลิ่น รสชาดดี ขายได้ราคา 2.จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สายพันธุ์อิสราเอล ทนร้อน ทนหนาว ทำให้พืชมีภูมิต้านทานสูง ปรับสภาพดิน ต้านเชื้อรา 3.เคมีสกัดจากญี่ปุ่น เคมีสกัดจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเคมีธรรมชาติ ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย ต่อเกษตรกร สภาพแวดล้อมและผู้บริโภค ประโยชน์ของปุ๋ยมูลค้างคาว -ให้สารอาหารครบ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรองและธาตุเสริม -แตกยอดอ่อนได้เร็ว ใส่เพียงปริมาณเล็กน้อย -ปลอดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้นานถึง 30 วัน -ไม้ดอกจะให้ดอกดก สีสวย ดอกใหญ่ -ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่จับตัวแข็งกระด้าง -เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ช่วยปรับสภาพดินเสีย จากการตกค้างของสารเคมี -ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน ให้เหมาะกับพืช -เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม ระบบรากแข็งแรง -ช่วยป้ิองกันโรคราคเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย -เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง -มีสารไล่แมลงจากธรรมชาติ -ลดปริมาณหอยเชอรี่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง บรรจุ 25 กก./ลูก/ไร่ ราคาขายปลีก 550บาท ราคาสมาชิก 475 บาท สมัครสมาชิกเพื่อจำหน่ายหรือใช้ในการเกษตร สมัครครั้งเดียวตลอดชีพ 450 บาท พร้อมสินค้ามูลค่า 750 บาท พร้อมคู่มือ ราคาขายปลีก 1 ตัน 40 ลูก 19, 000 บาท รับส่วนลด 700 บาท คงเหลือ 18, 300 บาท ซื้อสะสมทุกๆ 45 ลูก = 1 รหัส ครบ 3 รหัส รับเงินคืน 1, 000 บาท ครบ 5 รหัส รับเงินคืน 2, 000 บาท ครบ 7 รหัส รับเงินคือ 5, 000 บาท ครบ 15 รหัส รับเงินคือ 17, 000 บาท รับไปเรื่อยๆ ทวีคูณ ..... ยิ่งซื้อมากยิ่งมีรายได้มาก ทั้งส่วนลด ต่อลูก ส่วนลดต่อตัน รายได้คืนตามแผนการตลาด สั่งซื้อ 16 ตัน ส่งฟรีทั่วประเทศ หรือซื้อได้จากศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศ โปรโมชั่นพิเศษซื้อปุ๋ย 1 ตัน แถมฟรี ปุ๋ยน้ำโกร๊ทวัน 1 ลิตร มูลค่า 1, 250 บาท ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คู่กับปุ๋ยเคมี ประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปุ๋ยดี ดินดี มีรายได้กลับคืน ข้อมูลปุ๋ยเพิ่มเติม www.puinature.mymarket.in.th ติดต่อ คุณกาญจนา 0839783299 ไลน์ไอดี kan4266 ค่ะ

ราคา 475.00 บาท ติดต่อ กาญจนา ประสานยุทธ โทร. 0839783299, จังหวัดชลบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 11 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


ปุ๋ยมูลค้างคาว ผสมฮอร์โมนไซโตไคนิน

G-1 organic

ปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนไซโตไคนิน ขนาด 500 กรัม./ถุง ช่วยในการกระตุ้นการเปิดตาดอก และการแตกหน่อใหม่ของ ไม้ดอก และไม้ใบ ไม้ผล หรือผักสวนครัว ให้แตกยอดและออกดอกตลอดปี ที่สำคัญ ยังเหมาะกับไม้ในอาคารซึ่งถูกแสงน้อย

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ สมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ โทร. 0898662514, 0898662514 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลค้างคาวแท้100%

พินพานัท

มูลค้างคาวแท้100% ขนาดบรรจุ 1 กก. สำหรับไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว ปลอดภัยไร้สารเคมี

ติดต่อ ปาริยา ศรีขจร โทร. 0818707130, 0818707130 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรียภัณฑ์มูลค้างคาว

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น

ปุ๋ยมูลค้าวคาว เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ มูลค้างคาวที่บริษัทนำมาผลิตนั้น เป็นมูลค้างคาวที่ได้รับสัมปทานมูลค้างคาวชนิดกินแมลง เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งค้างคาวกินแมลงมีสารอาหารมากกว่า ค้างคาวชนิดกินพืชที่พบทั่วๆไป คุณสมบัติ ให้ธาตุอาหารครบทุกตัว ทั่งธาตุอาหารหลัก N, P, K ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เพิ่มผลผลิต ขั่วเหนียว ระบบรากแข็งแรง ช่วยป้องกันโครรากเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและเเบคทีเรีย เร่งการเติบโตของ ต้น ใบ ดอก ผล และรวงข้าว ช่วยปรับสภาพการเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังมีกรดฮิวมิกและแร่เพอไลต์ที่ช่วยในการจับปุ๋ยและปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ ให้การขยายรากได้เร็วและลำต้นแข็งแรงไม่โค้นล้มง่าย ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างกับมาเป็ยธาตุอาหารของพืช และใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด และนอกจากนี้ปุ๋ยที่ผลิตออกมายังเป็นปุ๋ยเกรดเดียวกับที่ส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่น โดยวิศวะกรชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบกระบวนการผลิตให้ ส่วนประกอบ ไนโตเจน (N) แมงกานีส (Mn) แมกนีเซี่ยม (Mg) กำมะถัน (S) ฟอสฟอรัส (P) โบรอน (B) เหล็ก (Fe) โมลิบดินั่ม (Mo) โพรแทสเซี่ยม (K) แคลเซี่ยม (Ca) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) รับสมัครเป็นตัวแทนจำหน่วย หรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลดราคา ติดต่อคุณวิชัย โทร 0892083459

ราคา 365.00 บาท ติดต่อ wichai thinprasat โทร. 021721078, 0892083459 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 6-3-3

จริงใจไม้มงคล แอนด์ แลนด์สเคป

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราอินทรีย์ภัณฑ์, ปุ๋ยมูลค้างคาว และจำหน่ายปุ๋ยน้ำชนิดพ่น เร่งดอกเร่งราก สอบถามเพิ่มเติม 086-011-5863 ครับ ร้านจริงใจไม้มงคล - ขายส่งไม้มงคลทุกชนิด - ไม้ตามสั่ง ไม้หายาก - รับจัดหาต้นไม้เพื่อโครงการต่างๆส่งถึงที่ฟรี เช่น สนามกอล์ฟ โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ สถานีอนามัย และอื่นๆ ในราคาพิเศษ มีตั้งแต่ ขนาด 2-3-4-5-6-8-10 นิ้วติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-011-5863 หรือ maimongkol2010@hotmail.com รายการต้นไม้ต่างมัดังนี้ กระโดน (Tummy-wood) กระทิง (Alexandrian Laurel) กระทุ่มนา (Krathum naa กระพี้จั่น (Kra Pee Jun) กันเกรา กร่าง (bargad) กลึงกล่อม (Klueng klom) กัลปพฤกษ์ (Pink cassia) กำแพงเจ็ดชั้น (Kam phaeng chet chan) กำยาน (Kamyan) กุ่ม (Kum) แก้วป่า (Kaew Paa) ขนุน (Jackfruit Tree) คอร์เดีย (Cordia) คอแลน (Kho laen) คูน หรือราชพฤกษ์ คำมอกหลวง (Kum Mok Luang) คำแสด (Annatto Tree) แคนา (D.longissima Schum) แคแสด (African tulip tree) ไคร้ย้อย (Khrai yoi) เงินหนุน (Ngeun Nun) จันกระพ้อ (Jun Kra Poa) จันดง (Chan dong) จันอิน (Chan in) จามจุรี (East Indian Walnut) จำปีขาว จำปีสีนวล จิกน้ำ(Indian oak) เจ้าหญิงสีชมพู (Pink Flowered Doughwood) ชงโค (Purple Orchid Tree) ชมพู่ (Rose apple Tree) ชมพูพันทิพย์ (Rosy trumpet-tree) ชัยพฤกษ์ (Javanese Cassia) ช้างน้าว (Chang nao) ชิงชัน (Ching Chan) ชุมแสง (Chum saeng) ต้นไข่เน่า (Khai Nao) ตะขบ (Manila Cherry Tree) ตะคร้อ (Ceylun Oak) ตะแบก (Ta Bak) ตะลิงปิง (Bilimbi Tree) ตะลุมพุก (Talum phuk) ตันหยง (Divi-divi) ต้างหลวง (Snowflake plant) ตีนเป็ดน้ำ (Pong Pong) ตีนเป็ดฝรั่ง (Gourd tree) เตยทะเล (Seashore screwpine) แตรนางฟ้า (Angel of trumpet) ทรงบาดาล (Scrambled Eggs) ทองกวาว (Kino tree) ทองหลางลาย (Variegated Tiger’s claw) เทพทาโร (Citronella laurel) นนทรี (Copperpod) นางพญาเสือโคร่ง (Himalayan Cherry) น้ำเต้าต้น (Calabash Tree) บัวสวรรค์ (Gustavia) บุหงาสาหรี่ บุนนาค (Ceylon Iron Wood) ปรงทะเล (Prong thale) ประดู่ป่า ประดู่แดง ประดู่อังสนาหรือประดู่เหลือง ประดู่ (Burma Padauk) ปีปทอง ปีปขาว แปรงล้างขวด (Bottle brush tree) ฝนแสนห่า (Fon saen ha) ฝรั่ง (Guava Tree) ฝาดแดง (Bird-poll) พญาคุ้มเมือง (Phya Kum Moung) พญาคุ้มวัง (Phya Kum Wong) พญาสัตบรรณ (White Cheesewood) พยุง (Black wood) พยอม พระเจ้าห้าพระองค์ (Argus pheasant tree) พริกไทย (Pepper Tree) พลอง (Phlogn) พลับ (Persimmon Tree) พลับพลา (Phlapphla) พลัม (plum) พิกุล (Bullet wood) พุทรา (Jujube Tree) เพกา (Paka) โพธิ์ (Sacred Fig Tree) มหัศจรรย์ (Miracle fruit Tree) มหาโชค (Maha Choke) มะขวิด (Gelingga) มะขาม (Tamarind Tree) มะขามป้อม (Indian Gooseberry) มะดัน (Madan Tree) มะดูก (Ma duk) มะตูม (Bael tree) มะพร้าว (Coconut Tree) มะม่วงหาว มะนาวโห่ (Ma muang haow Ma nao ho) มะยม (Star gooseberry) มะริด (Butter fruit) มะรุม (Horse radish tree) มะละกอ (Papaya Tree) มะหมก (Ma Mhok) มะเหมี่ยว (Malay Apple Tree) มะฮอกกานี (Broad Leaf Mahogany) แมคคาเดเมีย (Macadamia Tree) แมงดา (Litsea Tree) ยมหอม (Moulmein Cedar) ยางนา (Yang Na) โยทะกา (Pink orchid Tree) รังเงินรังทอง (Rung Ngeun Rung Thong) ศรีตรัง (Green Ebony) ศุภโชค (Malabar Chestnut) สร้อยสุวรรณ (Golden Chain) สละ (Salak pulm Tree) สวอง (Swong) สักทอง (Teak) สาเก (Bread Fruit Tree) สารภี (Sarapee) สาละลังกา (Cannonball Tree) สาลี่ (Pear Tree) เสลา (Sela) เสี้ยวดอกขาว (Purple Bauhinia) แสมขาว (Samae khao) แสมทะเล (Olive mangrove) โสกขาว (White Handkerchief) โสกระย้า (Pride of burma) หางนกยูง หมีเหม็น (Mi men) หลิวลู่ลม เหลืองปรีดียาธร (Caribbean trumpet-tree) อินจันทร์ (In Jun) อินทนิล (Queen of crape myrtle) และอื่นๆตามแต่ที่ท่านจะสั่ง

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ ประจวบ จันทะพันธ์ โทร. 0860115863, 0860115863 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำหน่าย มูลค้างคาวแท้ 100 % ปุ๋ยขี้ค้างคาว ราคาพิเศษ สัมปทานจากถ้ำในประเทศลาวโดยตรง

เขมิกา ปุ๋ยมูลค้างคาว

จำหน่าย มูลค้างคาวแท้ 100 % ปุ๋ยขี้ค้างคาว ราคาพิเศษ สัมปทานจากถ้ำในประเทศลาวโดยตรง โดยบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้เองใน สวน หรือ ไร่ นา โดยตรง หรือ นำไปผสมกับ ปุ๋ยอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของปุ๋ย พิเศษราคาพร้อมขนส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 15 ตันถึง 1500 ตันขึ้นไป ติดต่อ สอบถามได้ที่คุณพิม 081 837 1456, 089403 1997 , 086 084 6240 หรือ อีเมล์ pim0818371456@gmail.com

ติดต่อ เขมิกา (พิม) โทร. 0818371456, 0894031997 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ขายปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ดแท้,ปุ๋ยมูลค้างคาว

กิ่งกาญจน์เกษตร

*ตรา กิ่งกาญจน์เกษตร* จำหน่ายปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ดแท้ 100 % และปุ๋ยมูลค้างคาวอัดเม็ดแท้ 100 % เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลสุกรจากฟาร์มมาตรฐาน ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารเคมี ไม่เหม็น ใช้งานง่าย มีสารอินทรีย์เป็น อาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริม เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด เช่น พืชไร่ พืชสวน พืชผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ *ประโยชน์ของปุ๋ยกิ่งกาญจน์เกษตร* 1. ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ 100% 2. สามารถใช้งานร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกชนิด 3. ช่วยเพิ่มคุณภาพให้ดิน ดินโปร่ง ร่วนซุย พืชเจริญ ดูดอาหาร ได้เต็มประสิทธิภาพ 4. ช่วยลดความเป็นกรดของดิน 5. ช่วยปรับสภาพหน้าดินให้ดียิ่งขึ้น 6. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 7. ให้ธาตุอาหารครบ ชนิด ที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P2), โพรแทสเซี่ยม(K), มูลค้างคาว, ซิลิก้า(SiO2), แคลเซี่ยม(Ca), แมกนีเซี่ยม(Mg), กำมะถัน(S), อินทรีย์วัตถุ(O.M.), ฮอร์โมน, เหล็ก(Fe), สังกะสี(Zn), ทองแดง(Cu), แร่ธรรมชาติ, โปตัสเซี่ยม(K), สารฮิวมัส, แมงกานีส(Mn), โบรอน(B), โมลินั่ม(Mo), คลอรีน(Cl), โซเดียม(Na), จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์... 8. ช่วยโอบอุ้มและพยุงธาตุสารอาหารต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างช้าๆ และต่อเนื่องยาวนานก่อนที่จะถูกน้ำละลายลึกลงดิน 9. เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานระบบภายในของพืช และระบบการทำงานของราก การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์แสงและกระบวนการต่างๆ ทางเคมีของพืช 10. ช่วยการกระจายและการเจริญเติบโตของราก กิ่ง ใบ การผลิตดอกติดผล 11. ช่วยผลผลิตให้สูงกว่าเดิมมากทั้งปริมาณ ขนาด คุณภาพ รสชาดและสีสันของผลผลิต 12. ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุสารอาหารพืชทางดิน *ประโยชน์ของมูลค้างคาวมีข้อดีหลายประการดังนี้ * 1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ 2. ปุ๋ยมูลค้างคาว นอกจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นด้วย 3. การใช้มูลค้างอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เชื้อแบคทีเรียทำงานได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่พืชทางอ้อมเพราะทำให้เกิดการ- สลายตัวของอินทรีย์สาร เปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารของพืชได้ง่ายขึ้น 4. ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แมกนีเซียม กำมะถัน แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลินเดนมี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป 5. การใช้ปุ๋ยมูลค้างอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทำให้ผลตกค้างของปุ๋ยเหลือสะสมอยู่ในดิน และจะค่อย ๆ สลายตัวเป็นอาหาร พืชภายหลังต่อไปทีละน้อยอีกด้วย 6. มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นสัตว์กินแมลง จึงเหมาะสมพิเศษกับการใช้เป็นปุ๋ยใส่กับสวน ผลไม้ที่เป็นไม้ผล กลิ่นหอม เช่น ทุเรียน ลิ้นจี่ กล้วยหอม ลำไย มะม่วง ฯลฯ เป็นต้น 7. การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว จะใช้โดยตรงอาจไม่เหมาะสมเพราะควรใส่น้อยกว่าปุ๋ยคอกโดยทั่วไป ที่สมควรคือใช้วิธีผสมมูลค้างคาวร่วม กับปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่น หรือซากพืชผุพังเน่าเปื่อยชนิดอื่น ๆ ด้วยความเข้มข้น และให้ประโยชน์ในเรื่องการปรับปรุงดินไปด้วยในตัว...ของดีหายาก *ตารางเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของธาตุปุ๋ยในมูลสัตว์แห้ง * มูลสัตว์ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (P) ไก่ 1.8-2.9 2.9-4.8 0.8-1.4 เป็ด 0.5-1.2 1.0-2.2 0.8-1.4 ม้า 0.5-1.2 0.3-0.7 0.2-0.7 วัว 0.3-0.8 0.3-0.5 0.2-0.5 ควาย 0.8-1.2 0.5-1.0 0.2-0.8 หมู 0.6-1.0 0.5-0.8 0.2-0.8 ค้างคาว 1.0-6.0 5.0-10.0 0.5-1.2 *จากตารางเห็นว่า* 1.มูลค้างคาวมีความเข้มข้นกว่า มูลชนิดอื่น 2.มูลค้างคาวปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น 3.ธาตุฟอสฟอรัสมาก ทำให้พืชที่เน้นผล พวกผลไม้ มีผลผลิตดี *จำหน่ายปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ดแท้ 100 % ขนาด 50 กก. ผ่านการมักเเล้ว *จำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวอัดเม็ดแท้ 100 % ขนาด 50 กก. ผ่านการมักเเล้ว (มีทั้งชนิดผง, อัดเม็ด, มูลค้างคาวสด) *บริการจัดส่งฟรี (สั่งซื้อ 6 ตันขึ้นไปค่ะ) **รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยประจำอำเภอหรือรวบรวมยอดสั่งซื้อไม่ใช่ขายตรง** **สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่** คุณจิฏากาญจน์ (เงาะ) โทร. 089-894-2456, 082-492-7459 คุณชัยนรินท์ (ข้าวปั้น) โทร. 080-440-2242 เบอร์ออฟฟิต โทร.02-897-5990 เฒ่าแก่ร้านจำหน่าย-จุดพักสินค้า ประจำจังหวัดต่างๆ 1. ร้านเพื่อนเกษตร เฮียแจ้ว อ.ชุมแสง จ.นครสววรค์ โทร.056283129, 0866762541 2. ร้านกาญจน์โกสุม เจ้เล็ก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทร.038-461442, 086-3959825 3. คุณอิทธิพัฒน์ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.081-7612235 4. คุณอำนาจ อ.ชอนบอน จ.ลพบุรี โทร.086-3316830

ติดต่อ จิฏากาญจน์ โทร. 0898942456, 0824927459 จังหวัดสมุทรสาคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 10 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว

เอ็นพีช็อปออนไลน์

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผลิตจากขี้ค้างคาวแท้เป็นส่วนวัตถุดิบหลักผสมเคมี อุดมไปด้วยเคมีธรรมชาติ เน้นที่ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน(21-0-0 และ 46-0-0) มีธาตุอาหารครบถ้วน ทั้งที่เป็นธาตุอาหารหลักและอาหารเสริม รวมถึงจุลธาตุต่าง ๆ เหมาะสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว, อ้อย, ข้าวโพด คุณภาพเทียบเท่าปุ๋ยเคมี ในอัตราส่วนการใช้งานเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมกับ ปุ๋ยชนิดอื่นเพิ่มเติม มีคุณสมบัติต้านทานศัตรูของพืชโดยกลไกธรรมชาติและ ยังมีจุลินทรีย์ต่อต้านโรคของพืช รากเดินในดินได้ลึกกว่าเดิม ทำให้ปัญหา ต้นข้าวล้มหมดไป.. หากท่านเคยใช้ 46-0-0 , 16-8-8 , 16-20-0 , 21-0-0 , 25-7-7 มาแล้ว ทางเราอยากให้ลอง ปุ๋ยมีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว เป็นอย่างยิ่ง ด้วยส่วนผสม ของปุ๋ยสูตรนี้ จะเน้นไปที่ล๊อกฟอสเฟต, ยูเรีย และ แอมโมเนียซัลเฟต ทำให้ การทำงานผสมผสานระหว่างปุ๋ยเคมีกับเคมีธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกง่าย ๆ คือ ในราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับปุ๋ยเคมี 4 สูตรข้างต้นแล้ว ปุ๋ยของเรามีธาตุอาหารเหนือกว่าทุกประการ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง รวมถึงจุลธาตุ นอกจากนี้ปุ๋ยมีตังค์ยังมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูคุณสมบัติทางกายภาพของดิน รวมถึงการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างภายในดินให้กลับมาเป็นอาหารของพืชอีกครั้ง ที่ถูกทำลายโดยปุ๋ยเคมีให้กลับมาสู่ระบบนิเวศน์ที่ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ หากใช้ในระยะยาวที่ดินของท่านจะกลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง ดั่งคำว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" หมายเหตุ 1.ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง 2.ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งและระยะทาง 3.สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้านำไปใช้กับเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ด ทางโรงงาน จำเป็นต้องสั่ง "อบพิเศษ" เพื่อให้ปุ๋ยสามารถใช้ร่วมกับเครื่องดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกระสอบละ 20 บาท 4.ปุ๋ยสูตรนี้ควรขอคำแนะนำการใช้เพิ่มเติมจากทางร้านก่อนใช้

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ ปพนทัศน์ อนันต์ธนพงศา โทร. 024134094, 0919796639 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลค้างคาวแท้

บริษัท ศิวะกรการเกษตร

จำหน่ายมูล ค้างคาวแท้ 100 % มีทั้งแบบเม็ด มีจำหน่าย ทั้งราคาส่ง และ ราคาปลีก สนใจติดต่อ 089-1116738 ..

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ แก้ว โทร. 0891116738, 0891116738 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเขาเพชรผลิตจากมูลค้างคาว

เกษตรรุ่ง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับค้างคาวและมูลค้างคาว ข้อมูลของค้างคาว ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกปีละสองครั้ง มีหลายสายพันธุ์ บางชนิดกินผลไม้ กินแมลง กินเลือด แต่ที่อาศัยอยู่ที่เขาหน่อเขาแก้ว ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ได้รับสัมปทานนั้น เป็นชนิดกินแมลง หรือเรียกว่าค้างคาวหนู ลำตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือคน กินแมลงเป็นอาหาร ชอบที่มืดอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วงเวลาที่ค้างคาวบินออกไปหากินจะเป็นเวลาช่วง 18.00 น.และจะกลับเข้าถ้ำประมาณ 03.00 น. ซึ่งเวลาอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล จากการตรวจพิสูจน์ทางธรณีวิทยาพบว่า ค้างคาวหนูอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณนี้มาไม่น้อยกว่า 50, 000 ปีแล้ว ซึ่งมูลของค้างคาวกินแมลงนี้มีธาตุอาหารสูงมากเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ย มูลค้างคาวดีอย่างไร ปุ๋ยจากมูลลัตว์ที่ชาวเกษตรกรต้องการมากที่สุด คือปุ๋ยจากมูลค้างคาวเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยจากมูลสัตว์ชนิดอื่น แต่หาได้ยากกว่าปุ๋ยจากมูลโค-กระบือหรือมูลไก่ ปุ๋ยจากมูลค้างคาวมีธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมากถึง 13 ชนิดจากทั้งหมด 16 ชนิดที่พืชต้องการ ให้ปริมาณไนโตรเจนมากถึง14 %ซึ่งมาจากเยี่ยวของค้างคาวและให้ธาตุฟอสฟอรัสสูง เนื่องมาจากการที่ค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารซึ่งหนึ่งชีวิตของแมลงให้ธาตุอาหารครบถ้วน ดังนั้นมูลค้างคาวจึงเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทางบริษัทฯนำมาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลกำไรได้อย่างแท้จริง "มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่เกษตรกรต้องการเป็นอย่างมาก" มูลค้างคาวเป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็เพราะ คุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมายมหาศาล ในขณะเดียวกันก็เป็นของที่หาได้ยากเพราะค้างคาวไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงกันได้โดยทั่วไป เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเชิงผสม จากมูลค้างคาว ชนิดเม็ดปั้นเป็นเนื้อเดียวกัน มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้านทานโรครากเน่า โคนเน่า มีอินทรียวัตถุ ช่วยปรับสภาพดิน ให้ร่วนซุย พืชจึงเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผล สมบูรณ์ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง สามารถใช้ได้ดีกับทุกพืชทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ ได้แก่ นาข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, พริก, หอม, กระเทียม, แตง, ถั่ว เป็นต้น พืชสวน ได้แก่ ยางพารา, ปาล์ม, ส้ม, มะนาว, มะม่วง, ทุเรียน, ลำใย, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, ลิ้นจี่, ขนุน, สละ, สับปะรด เป็นต้น พืชผักทุกชนิด ได้แก่ กะหล่ำดอก, กะหล่ำปลี, ผักกาดขาวและยาสูบ เป็นต้นรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด ผลการเปรียบเทียบมูลสัตว์ต่างๆกับมูลค้างคาว มูลค้างคาวมีไนโตรเจน (N) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆประมาณ 20 เท่า มูลค้างคาวมีฟอสฟอรัส (P) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 130 เท่า มูลค้างคาวมีโพเทสเซียม (K) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 4 เท่า หมายเหตุ ไนโตรเจน (N) ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ลำต้นและใบแข็งแรง ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้พืชแข็งแรงทั้งส่วนราก ลำต้น ใบ ออกดอก ออกผล โพแทสเซียม (K) ทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเขาเพชร สูตร 6-3-3 ขนาด 25 กก. ราคา 540 บาท สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีใช้ได้ที่ http://www.kasetrung.lnwshop.com โทร 081-3331655 จักริน

ราคา 540.00 บาท ติดต่อ จักริน เขมชัยวิพุธ โทร. 0813331655, 0813331655 จังหวัดจันทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 11 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ คุณภาพดี

มูลค้างคาวแท้

จำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ คุณภาพดี เพื่อการปรับปรุงดิน กระสอบละ 290 บาท (25 กก.) มีโปรโมชั่นสำหรับผู้ทดลองใช้ หากสนใจลองโทรมาคุยกันก่อนค่ะ ถ้าอยู่ในเส้นทาง ส่งให้ได้จะจัดส่งให้ฟรี เรื่องคุณภาพนั้นพิสูจน์ได้จากการทดลองใช้ ท้าให้คุณลอง ปล.ร้านค้าติดต่อสอบถามราคาส่งได้ค่ะ ผลการวิเคราะห์จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี N(%) = 0.21 P2O5(%) = 11.58 K2O(%) = 2.24

ราคา 290.00 บาท ติดต่อ นุ้ย โทร. 0818648064, 0818648064 จังหวัดปทุมธานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยถ้ำค้างคาว ปุ๋ยอินทรีย์ ออแกนิค TPI

พิชญาปุ๋ยออแกนิคและสารอินทรีย์

ถุงละ 50 กก. ปกติราคา 475 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) หมายเหตุ - สั่งซื้อขั้นต้ำ 1 ตันขึ้นไป สนใจโทรติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ 089-115-5271 และ 081-685-8675 Line ID : iamgosem

ราคา 475.00 บาท ติดต่อ พิชญา มัชฌิมศรัทธา โทร. 0816858675, 0816858675 จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ตราเพชรค้างคาว

บ้านรักษ์เกษตร

มูลค้างคาวชนิดกินแมลงอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชทุกชนิด อายุมูลค้างคาวมากกว่า 10 ปี ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อและการล่อนอยากถูกวิธี จึงไม่มีกลิ่นเหม็น ปราศจากแอมโมเนียและสารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ พิมพ์พิศา เหลืองอร่าม โทร. 0883727888, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ


ปุ๋ยถ้ำค้างคาว

ทรัพย์มงคลโคราช

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ถ้ำค้างคาว - มีกรดฮิวมิคเป็นส่วนผสม ทำให้เม็ดคงสภาพใช้ได้นาน - เม็ดปุ๋ยค่อยๆละลายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น อุ้มน้ำได้ดี และหน้าดินไม่แห้งแข็ง - มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตผสมอยู่ในปุ๋ย เพื่อสร้างจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารขอสิ่งมีชีวิตในดิน - มีธาตุอาหารพืชครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

ติดต่อ คุณลูกเกด โทร. 0854928687, 0854928687 จังหวัดนครราชสีมา

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 2 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยนาข้าว พืชไร

ปุ๋ยอินทรีย์ "ไซโต"

ปุ๋ยมูลค้างคาว 100% ผสมฮอร์โมนธรรมชาติ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ยืดอายุการเก็บเกี่ยว Otop 5 ดาว

ติดต่อ เอื้อปารณีย์ โทร. 0911046591, 0911046591 จังหวัดนนทบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 0 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ขี้ค้างคาวแท้ 100% แบบปลีก 5 กิโลกรัม

ค้างคาวยิ้ม

มูลค้างคาวเก่า (ร่อนละเอียด) บรรจุถุงละ 1 กก. จำนวน 5 ถุง ราคา 500 บาท รวมค่าจัดส่ง ลักษณะของมูลค้างคาว มูลค้างคาวใหม่ จะมีกลิ่นฉุน เนื่องมาจากกลิ่นของก๊าซแอมโมเนียจากปัสสาวะของค้างคาว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก๊าซแอมโมเนียจะระเหยไปเรื่อยๆ จนเกือบหมดกลิ่น ถ้าทิ้งไว้ในถ้ำนาน 3-5 เดือน กระทั่งกลายเป็นมูลค้างคาวเก่า หรือมูลค้างคาวแห้ง จะไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป เมื่อมูลค้างคาวสลายตัวต่อไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นผงละเอียด ในบางแหล่งมีการสะสมกันนานในถ้ำ จนกลายเป็น หินฟอสเฟต ชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อพืชสูงมาก มูลค้างคาวใหม่ เมื่อย่อยสลายแล้วจะได้มูลค้างคาวเก่า เรียกว่า กัวโนฟอสเฟต ดังนั้น “มูลค้างคาวเก่าจะมีธาตุอาหารสูงกว่ามูลค้างคาวใหม่ และไม่มีกลิ่น” มูลค้างคาว และ กัวโนค้างคาว ค้างคาวในโลกนี้มีหลายชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือค้างคาวกินผลไม้ และ กินแมลงเป็นอาหาร ออกหากินตอนกลางคืน พักและนอนตอนกลางวัน พื้นถ้ำ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ในถ้ำที่ค้างคาวอาศัยอยู่ยังไม่มีการขุดค้นนำมูลค้างคาวออกมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตรยังมีความสมบูรณ์ มีประชากน้อย ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและการเกษตรของโลกอย่างมาก ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้างคาวช่วยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช ซึ่งช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี มูลค้างคาว มีแร่ธาตุอาหาร และ จุลินทรีย์ เป็นประโยชน์ในการเป็นอาหาร การปรับปรุงบำรุงดินให้พืชเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตตลอดจนการ ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดที่ราก หรือโคนต้นของพืชอีกด้วยโดยเฉพาะการช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยที่ทำลายรากพืช หรือการทำลายเชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าโคนเน่าของพืช ประโยชน์ของมูลค้างคาวและกัวโนค้างคาว 1. ปรับปรุงบำรุงดิน เพราะมูลค้างคาว และกัวโนค้างคาว มีแร่ธาตุพวกแคลเซียมที่ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด ให้ดินกลายเป็นกลางมีความเหมาะสมต่อการดูดซึมแร่ธาตุอาหาร ในการเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และลด ต้นทุน ในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด 2. มีแร่ธาตุอาหารหลักรอง เสริม อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 3. มีกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นตัวช่วยละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงอยู่ในดิน ให้กลายเป็นอาหารของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทำ ให้ดินร่วนซุย เนื่องจากดินได้ถูกปรับสภาพให้เป็นกลางแล้ว เมื่อมีอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลาย เศษวัสดุที่ตกค้างในดินแล้ว ยังเป็นการช่วยให้รากพืชแผ่ขยาย ดูดกินอาหารได้มากขึ้น และยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินให้อีกด้วย 5. มีจุลินทรีย์ที่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคพืช พวกไส้เดือนฝอยและโรครากเน่าโคนเน่า เช่น เชื้อ Actinomycetes sp. Trichoderma spp. Bacillus sp. 6. มีประจุไฟฟ้าที่ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพืชลดการใช้ปุ๋ยเคมี 7. เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติและมีน้ำหนักโมเลกุลสูงทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืชได้นาน ไม่เกิดการสูญเสีย 8. มีไคโตซานช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช เช่น เชื้อ -ไวรัสโรคพืช - แบคทีเรีย เช่น แคงเคอร์ ใบจุด - เชื้อรา เช่น ไฟทอปธอร่า พิเทียม ฟิวซาเรียม - แอนแทรคโนส เมลาโนส รากเน่า โคนเน่า จำหน่ายขี้ค้างคาว 0890738085 Line ID : batguano100 Line@ : @batguano100 https://www.facebook.com/BatGuano100 https://www.batguano100.com

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ ชนากาญจน์ กลางเสนา โทร. 0890738085, 0890738085 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 8 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลค้างคาวเเท้ 100 %

อยู่กับต้นไม้

มูลค้างคาวเเท้ 100 % ไม้กระถาง ใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะ ไม้พุ่ม รัศมีทรงพุ่ม ใช้ 0.5 -1 กิโลกรัม ไม้ยืนต้น ไม้ผล รัศมีทรงพุ่ม ใช้ 1-3 กิโลกรัม พืชผักสวนครัว พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ 6 ช้อนโต๊ะ สนามหญ้า พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ 6 ช้อนโต๊ะ หมายเหตุ ควรใช้ทุกๆ 10-15 วัน _______________________________ ขนาด 200 กรัม ห่อละ 20 บาท สั่งซื้อ 12 ถุงขึ้นไป เหลือถุงละ 18 บาท พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อ line:louknamkom หรือ www.facebook.com/yookabtonmai #ข่า #ไล่เเมลง #ต้นไม้ #อยู่กับต้นไม้

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ ลูกน้ำ โทร. 0855088965, 0855088965 จังหวัดนครปฐม

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 7 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลค้างคาวแท้ 100%

สวนดีแท้

สวนดีแท้ ++สินค้าคุณภาพ ที่ทุกท่านสัมผัสได้++ จำหน่าย มูลค้างคาวแท้ 100% ตราพญาค้างคาว สะอาด ปลอดภัย ไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นเหม็น มาจากถ้ำใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นถ้ำที่มีความสูงจากพื้นดินมากกว่า 100เมตร ภายในถ้ำมีกองมูลค้างคาวที่กองทับถมกันมาเป็นเวลานานหลายปี กองสูงรวมกันมากกว่า 1เมตร เป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตร ลึกเข้าไปในถ้ำส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยหิน ซึ่งแทบจะไม่มีชั้นดินอยู่เลย ทำให้ได้มูลค้างคาวแท้ 100% ที่มาข้อมูลด้านล่าง http://www.monmai.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7/ คุณสมบัติของมูลค้างคาว 1.ให้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 2.ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช 3.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศในดิน พร้อมปรับสภาพความเป็นกรด ? ด่าง ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังมีกรดฮิวมิคและแร่เพอไลต์ที่ช่วยในการจับปุ๋ยและ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยให้การขยายรากได้เร็ว และลําต้นแข็งแรงไม่โค้นล้มง่าย 4.เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทําให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียวบํารุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก, ออกผล มาก) 5.ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย 6.ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น การนํามูลค้างคาวไปใช้ 1.มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ นอกจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นด้วย 2.การใช้มูลค้างคาวอย่างสม่ำเสมอ จะทําให้เชื้อแบคทีเรียทํางานได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่พืชทางอ้อมเพราะทําให้เกิดการสลายตัวของอินทรีย์สาร เปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารของพืชได้ง่ายขึ้น 3.ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แมกนีเซียม กํามะถัน แมงกานีส สังกะสีทองแดง โบรอนและโมลินเดนมีซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป 4.การใช้ปุ๋ยมูลค้างอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทําให้ผลตกค้างของปุ๋ยเหลือสะสมอยู่ในดิน และจะค่อยๆสลายตัวเป็นอาหาร พืชภายหลังต่อไปทีละน้อยอีกด้วย 5.มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นสัตว์กินแมลง จึงเหมาะสมพิเศษกับการใช้เป็นปุ๋ยใส่กับสวนผลไม้ที่เป็นไม้ผลกลิ่นหอม เช่น ทุเรียน ลิ้นจี่กล้วยหอม ลําไย มะม่วง ฯลฯ 6.การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว จะใช้โดยตรงอาจไม่เหมาะสมเพราะควรใส่น้อยกว่าปุ๋ยคอกโดยทั่วไป ที่สมควรคือใช้วิธีผสมมูลค้างคาวร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่น หรือซากพืชผุพังเน่าเปื่อยชนิดอื่น ๆ ด้วยความเข้มข้น และให้ประโยชน์ในเรื่องการปรับปรุงดินไปด้วยในตัว จำหน่ายแบบกระสอบ(ปากกระสอบเย็บอย่างดี) น้ำหนัก 25กิโลกรัม ราคาหน้าร้าน กระสอบละ 300บาท รถส่งของส่งให้ +กระสอบละ 20บาท // ถุง 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 18 บาท มีบริการส่ง นิ่มเอ็กเพรส , ทางไปรษณีย์ , เคอรี่ (คิดตามอัตราขนส่งนั้นๆ) เมื่อสั่งซื้อสินค้าในร้าน ยอดรวม 1, 200บาทขึ้นไป บริการส่งให้(ตามเงื่อนไขของร้าน) ในเส้นทางที่รถส่งของวิ่งผ่าน(เช็คเส้นทางก่อน) กรุงเทพฯ สุมทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ((ลูกค้าโซนพิเศษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ระยอง เช็คสินค้าก่อน)) สนใจติดต่อที่ร้านหรือโทร 084-388-9279 / 094-916-7825 Line id 0843889279 / 0949167825 ถนนอุดมสุข(สุขุมวิท103) บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร (ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยอุดมสุข40 มีป้ายชัดเจน/อยู่ติดตลาดนัดอุดมสุขวอล์ค) ร้านเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น. และ facebook.com/suandeetae , สวนดีแท้/nanagarden.com

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ โทร. 0843889279, 0627633949 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลค้างคาว

boonmee jc thailand

ข้อดีของปุ๋ยมูลค้างคาว 1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น 2. ปุ๋ยมูลค้างคาวนอกจากจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยทำให้ดินร่วนดินซุย 3. ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม คลอลีน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป 4. ในมูลค้างคาวมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษจึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ทั้งใน พืชผัก พืชสวน พืชไร่และไม้ดอก ไม้ประดับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชาติ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตปุ๋ย 1.วัตถุดิบมูลค้างคาว มูลค้างคาวจำนวนมหาศาลที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวนั้น สามารถนำมาผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมาย อุดมไปด้วยธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการและพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯได้นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเท่าทวีคูณ เพราะสารอาหารดังกล่าวมีธาตุอาหารหลัก , ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวมทั้งฮิวมัส ฮิวมิค อะมิโน สารอาหารชนิดนี้เป็นเคมีธรรมชาติ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไม่ได้ตีความว่าเป็นเคมี แต่ด้วยคุณค่านั้น เหนือกว่าเคมีนำเข้าโดยทั่วไป การปลดปล่อยต่างกัน ให้คุณค่าที่สูงกว่า พืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า 3. จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอล เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยของทางบริษัทฯ จุลินทรีย์สายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ สามารถทำลายเชื้อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุของรากเน่า โคนเน่า ในพืชทุกชนิด ช่วยพัฒนาระบบราก ปรับสภาพดินที่เสียให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสม

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ บุญมี อัคฮาดศรี โทร. 023604121, 0814319494 จังหวัดสมุทรปราการ

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลค้างคาว/ถุง1กิโลกรัม

สวนสิทธิธรรมพันธุ์ไม้

ปุ๋ยมูลค้่างคาว ช่วยเสริมธาตุอาหาร ทำให้ดินร่วนซุย บำดอกและผล เหมาะสำหรับ ไม้ดอก ไม้ผล ผักสวนครัว**สนใจสินค้า**086 814 5252/099 746 3173

ติดต่อ วโรทัย (เจ) สิทธิธรรม โทร. 0830601399, 0830601399 จังหวัดนครนายก

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 4 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จากมูลค้างคาว สูตร 6-3-3

นายภักดี

ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว เป็นปุ๋ยเชิงผสม ชนิดปั้นเม็ดเป็นเนื้อเดียวกัน อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบครัน ประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก N, P, K สูง ธาตุอาหารรอง Ca, Mg, S ธาตุอาหารเสริม Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cl ตรงตามกรอบที่กฎหมายกำหนดผู้ขายไม่ต้องเสี่ยง การตรวจจับของเจ้าหน้าที่ใช้ในนาข้าว ข้าวพุ่งเร็ว เขียวทน เขียวนาน ผลผลิตดีตลอดช่วงอายุตั้งแต่เจริญเติบโต จนเก็บเกี่ยวพืชได้รับอาหารที่สมบูรณ์สามารถใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผสมปุ๋ยยูเรีย ใช้ได้ผลดีกับทุกพืช และทุกรอบของพืชใช้แล้วเห็นผลไว เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานกว่าเคมี 2-3 เท่าปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนใช้แล้วมีรายได้กลับคืน ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตปุ๋ย 1. วัตถุดิบมูลค้างคาว มูลค้างคาวจำนวนมหาศาลที่บริษัทฯได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวนั้น สามารถนำมาผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมาย อุดมไปด้วยธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการ และพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯได้นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเท่าทวีคูณ เพราะสารอาหารดังกล่าวมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวมทั้งฮิวมัส ฮิวมิค อะมิโน สารอาหารชนิดนี้เป็นเคมีธรรมชาติ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไม่ได้ตีค่าเป็นเคมี แต่ด้วยคุณค่านั้นเหนือกว่าเคมีนำเข้าโดยทั่วไป การปลดปล่อยต่างกัน ให้คุณค่าที่สูงกว่า พืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า 3. จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอล เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยของทางบริษัทฯ จุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ สามารถทำลายเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของรากเน่า โคนเน่า ในพืชทุกชนิด ช่วยพัฒนาระบบราก ปรับสภาพดินที่เสียให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสม

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ นายภักดี ก้อนแก้ว โทร. 023767037, 0814564558 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยไซโตสีชมพู ใช้สำหรับไม้ผล ปาล์ม ขนาด50กก./กระสอบ

โรงงานปุ๋ย ไซโต

คุณประโยชน์ ใช้สำหรับไม้ผล ทุเรียน มะม่วง มะนาว ปาล์มน้ำมัน นาข้าว มันสัมปะลัง อ้อย ข้าวโพด สัปรด - ปาล์มน้ำมัน นวัตกรรมฮอร์โมนไซโตไคนิน แก้ปัญหาปาล์มลูกลีบ ไม่ติดลูก กระตุ้นการติดตาดอกทำให้ติดลูกตลอดปี - ผลไม้ ผลโต รดชาดดี ด้วยส่วนประกอบของมูลค้างคาวสูงถึง 50% ทำให้ไม้ผลมีรสชาดหวานมาก สามารถทำนอกฤดูได้ - นาข้าว ช่วยให้ข้าวแตกกอดี รวงโต เมล็ดไม่ลีบ น้ำหนักดี - พืชสวนครัว ช่วยให้ผลดก ไม่เป็นโรค ใบไม่หยิก ยืดระยะเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น เช่น พริก มะระ - พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ช่วยให้มีการสร้างอาหารเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูง มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นแป้งสูงถึง 24% - ช่วยกระตุ้นให้เกิดหน่อและตาใหม่ที่แข็งแรง เช่น ทุเรียน ยางเล็ก มะม่วง ฯลฯ จะแตกยอดต่อฉัตรตลอดปี ลำต้นอ้วนโต เห็นผลหลังการใช้ปุ๋ย 15 วัน - สนามหญ้า ไม้เลื้อย ไม่คลุมดิน วิธีใช้ - ไม้ผล ใส่รัศมีทรงพุ่มเมตรละ 1 กก. (ว่านรอบๆทรงพุ่ม) - ปาล์มน้ำมันแรกปลูกถึง 2 ปี ใส่ 0.3 - 2 กก./ต้น (ใส่ปีละ 3-4 ครั้ง) โดยผสมยูเรีย (46-0-0) อัตราการผสมไซโต 5 ส่วน ยูเรีย 1 ส่วน จะทำให้โคนต้นขยายใหญ่ แตกยอดดี ใบหนา ยอดไม่พับงอ - ปาล์มน้ำมัน 2 ปีขึ้นไป แบ่งใส่ 9 กก./ต้น/ปี - พืชผัก ไม้ดอก มันสัมปะหลัง ไร่อ้อย สับปะรด ใส่ 50 กก./ไร่ โดยสามารถเพิ่มผลผลิตเป็นทวีคูณด้วยการใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ในอัตราส่วนปุ๋ยไซโต 5 ส่วน/ยูเรีย 1 ส่วน - นาข้าว 50 กก./ไร้ นาหว่านใส่หลังว่านข้าว 20-30 วัน และตอนอายุ50-60 วัน นาดำ ใส่ตอนทำเทือกและตอนอายุ 50-60 วัน - รองก้นหลุม 3 ขีดหรือ 1 กำมือ/หลุม - สนามหญ้า ไม้เลื้อย ไม่คลุมดิน 1 กระสอบ/ไร่ หรือ 30 ตรม. / 1 กก ที่มา https://www.cyto.biz/ #ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยมูลค้างคาว #ปุ๋ยไซโต

ราคา 580.00 บาท ติดต่อ นาย อนันต์ ชูราศรี โทร. 0899803982, 0899803982 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


มูลค้างคาวแท้

ดีเลิศมูลค้างคาว

จำหน่ายมูลค้างคาวแท้ ปลีก-ส่ง เรามารู้จักเจ้าตัวที่ทำให้เกิดปุ๋ยมูลค้างคาวกันก่อน ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากินเวลากลางคืน นอนกลางวันจะนอนอยู่ในถ้ำและถ่ายมูลออกมาก้นถ้ำ กินแมลงเป็นอาหาร บางชนิดกินผลไม้ มูลค้างคาวของเราเป็นพันธุ์ค้างคาวเป็นสายพันธุ์กินแมลง มูลจะเป็นเม็ดเล็กๆ จะมีกลิ่นฉุน เนื่องมาจากกลิ่นของก๊าซแอมโมเนียจากปัสสาวะของค้างคาว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก๊าซแอมโมเนียจะระเหยไปเรื่อยๆ จนเกือบหมดกลิ่น ปุ๋ยมูลค้างคาวมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติมโตของต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ช่วยปรับสภาพดินให้ดินร่วนซุยเป็นไปตามธรรมชาติ มีธาตุอาหารลองอาหารหลักประโยชน์มูลค้างคาว 1.เป็นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงช่วยในการเร่งดอก 2.ให้ธาตุอาหารหลักและอาหารรองของพืช 3.ช่วยสลายสารเคมีไม่ให้ตกค้างในดิน 4.ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและ อากาศในดินพร้อมปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้เหมาะกับกาเจริญเติบโตของพืช วิธีนำไปใช้ สำหรับไม้กระถาง ใช้ปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 2 สัปดาห์ สำหรับไม้ใหญ่ลำต้นสูงมากกว่า 3-6 เมตรใช้ในปริมาณ 1-2 กำมือทุกๆ 2 สัปดาห์ จำหน่ายมูลค้างคาว 089-7510996 , 033-079471 Line : parmanzz , parchangyon@gmail.com facebook : https://www.facebook.com/deelertmoonkhangkhaw/

ติดต่อ ชิโนรส โทร. , 0897510996 จังหวัดชลบุรี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 3 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ย มูลค้างคาวเก่า ขี้หนัก ชนิดกินแมลง (น้ำหนักถุงละ 1 กก.*

ซาโย ช็อป

มีสารอาหาร ?ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส โฟแทสเซียม ?ธาติอาหารรอง แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน ?ธาตุอาหารเสริม ทองแดง, เหล็ก, แมงกานิส, โมลิปดินั่ม, สังกะสี ฮิวมิดฟอร์ม, อินทรีวัตถุ, ตัวย่อยสลาย #คุณสมบัติ ?ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และปุ่ยเคมีที่ตกค้างในดิน เป็นธาตุอาหารของพืชซากพืช ซากสัตว์ ทำให้ดินร่วนซุย ปรับสภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ขยายรากได้เร็ว และลำต้นแข็งแรง ?บำรุงต้นให้เจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ?ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา *วิธีใช้งาน ชนิดพืช ระยะที่ใช่ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ยางพารา ยางเล็ก ต้นฝน ปลายฝน .05กก./ต้น/ครั้ง โรยขนานแถว กรีดแล้ว ต้นฝน ปลายฝน 1-2กก./ต้น/ครั้ง โรยขนานแถว นาข้าว ระยะแรก 15-30 วัน 40-80กก./ไร่ หว่านทั่วแปลง ระยะแรก 50-60 วัน 40-80กก./ไร่ หว่านทั่วแปลง อ้อย มัน สะปรด ใช้รองพื้นก่อนปลูก 50-100กก./ไร่ โรยในร่องแล้วกลบ พืชอายุ 1-2 เดือน 50-100กก./ไร่ โรยในร่องแล้วกลบ พริก หอม กระเทียม ใช้รองพื้น 50-100กก./ไร่ หว่านทั่วแปลง แตง ถั่ง สตอเบอร์รี่ ระยะให้ผล 50-100กก./ไร่ หว่านทั่วแปลง ผักทุกชนิด ยาสูบ ใช้รองพื้น 50-100กก./ไร่ หว่านทั่วแปลง ส้ม มะนาว มะม่วง ยังไม่มีผล 2-3 กก./ต้น/ครั้ง หว่านรอบทรงพุ่ม ลำไย ลิ้นจี้ ทุกเรียน เงาะ มีผลแล้ว 2-3 กก./ต้น/ครั้ง หว่านรอบทรงพุ่ม มังคุด องุ่น ปาล์ม มีผลแล้ว 2-3 กก./ต้น/ครั้ง หว่านรอบทรงพุ่ม ข้าวโพด ระยะพร้อมปลูก 30-40 กก./ไร่ รองก้นหลุ่ม ระยะ 20-25 วัน 30-40 กก./ไร่ โรยตามแนว .................................................................. สนใจติดต่อด่วน!! ทักเพจมาได้เลย>>m.me/SayoSmartfarm หรือโทร 0800376517 ................................................................................ มูลค้างคาว:ชนิดผง (น้ำหนักถุงละ 1 กก.*3ถุง=3 กก.) #ปุ๋ยมูลค้างคาวเก่า #ขี้หนัก #ค้างคาวชนิดกินแมลง #ปุ๋ยอินทรีย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมกด>>https://youtu.be/1MTM9-xT_ro ทำไมต้องปุ๋ยมูลค้างคาว อ่านเพิ่มเติมกด>>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134249737949138&id=100810137959765

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นาย คอลี บูยา โทร. , 0800376517 จังหวัดปัตตานี

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 เดือน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที