ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายบาซิลลัสทูริงเยนซิส 5 ร้าน/สวนจำนวนบาซิลลัสทูริงเยนซิส 7 รายการ

บีที80 : บาซิลลัส ทูริงเยนซิส : เชื้อกำจัดหนอนกระทู้หอม หนอนหลอดหอม ปลอดสารพิษ

คร็อพมาสเตอร์

พิเศษ เพิ่มขนาดบรรจุอีก 1 เท่า เป็นซองละ 500 กรัม เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซิส (บีที ) Bacillus Thuringiensis (BT) เชื้อบีที (Bt) คืออะไร? “เชื้อบีที” หรือ Bt ถูกค้นพบครั้งแรกใน ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1901 ในรูปสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่พบตามธรรมชาติในดิน และ ได้พบว่าหนอนกินใบพืชบางชนิด (ตัวอ่อนของผีเสื้อ กลางวันและผีเสื้อกลางคืน) ตายเมื่อกินใบพืชหรือส่วน อื่นๆของพืช(ที่ถูกฉีดพ่นด้วยบีที)ในปริมาณเพียงเล็กน้อย. เชื้อแบคทีเรียบีทีที่มีอยู่เป็นพันๆ สายพันธุ์ มีพียงสองหรือสามสายพันธุ์เท่านั้นที่ได้ถูกนำมาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง หรือจุลินทรีย์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทางการค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยผลึกโปรตีน และสปอร์ของเชื้อบีทีที่ มีชีวิต โดยใช้ชื่อการค้าต่างๆมากมาย ซึ่งมีบีทีอยู่สองสายพันธุ์ที่นิยมใช้ในการควบคุม หนอนศัตรูกะหล่ำปลี และหนอนศัตรูผักชนิดอื่น ๆ เชื้อบีที (Bt) ทำงานอย่างไร? ก่อนอื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเชื้อบีทีไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป เชื้อบีทีสามารถควบคุม แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้มี ฤทธิ์แบบถูกตัวตาย หรือ “น๊อกดาว” คือศัตรูพืช ไม่ได้ถูกฆ่าตายในทันทีที่ฉีดพ่น แมลงจะต้องกินส่วนของพืชที่เคลือบด้วย เชื้อบีทีในปริมาณที่มากพอที่จะถูกฆ่าได้ เมื่อบีทีจำนวนมากพอถูกกิน พิษในผลึกโปรตีนจะไปทำให้ส่วนของ ปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต แมลงศัตรู พืชเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และหยุดกินอาหารในเวลาไม่กี่ นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปมากพอ พิษ ดังกล่าวจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงภายในหนึ่งชั่วโมงทำให้สปอร์ของเชื้อบีทีและชิ้นส่วนในช่องท้องแมลงหลุดลอด เข้าไปในส่วนที่เป็นช่องว่างของร่างกายแมลงทำให้แมลงตาย เนื่องจากขาดอาหาร และอาการเลือดเป็นพิษ และ/หรือ osmotic shock ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง หนอนบางตัวที่ตายเนื่องจากเชื้อบีทีอาจมีสีซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีดำ หนอนที่ตายแล้วมักจะเหี่ยวย่น และร่วงหล่นลงจากต้นพืชไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ใช้กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หรือหนอนเจาะผลมะเขือเทศ หนอนกินใบสัก หนอนหญ้าแมวในปาล์มน้ำมัน หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ หนอนแปะใบส้ม และ หนอนม้วนใบข้าว เหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และ ใช้ทดแทนสารเคมีที่ราชการประกาศห้ามใช้ เช่น โคโนโครโตฟอส เมวินฟอสและเอ็นโดซัลแฟน เพราะปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และปลาตลอดจนไม่มีพิษตกค้างในพืชและ สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค อัตราการใช้ เชื้อ บีที 50-80 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร หลักการและเทคนิคการใช้เชื้อ บีทีชีวภาพ เชื้อ บีทีชีวภาพ เป็นสิ่งมีวิตที่จะถูกทำลายโดยรังสีอุลตร้าไวโอเลต .(UV) จากแสงแดด ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนเย็นแดดอ่อนๆ จะช่วยยืดอายุเชื้อ บีทีชีวภาพ บนต้นพืชให้มีประสิทธิภาพอยู่ได้นาน แมลงศัตรูพืชบางชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ มักอาศัยกัดกิเน อยู่ด้านล่างของใบ ดังนั้นการพ่นให้ครอบคุลมบริเวณส่วนบนและล่างของใบพืชด้วยจะจะสามารถควบคุมหนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับหัวฉีดเครื่องพ่นเชื้อ บีทีชีวภาพ ให้ละอองเล็กที่สุดจะช่วยใหละอองเชื้อเกาะผิวใบได้ดี ควรฉีดพ่นเชื้อ บีทีชีวภาพ เมื่อสำรวจพบหนอนตัวเล็ก จะให้ผลในการควบคุมดีกว่าในช่วงที่พบหนอนตัวใหญ่ ไม่ควรผสมเชื้อบีทีชีวภาพ กับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในคราวเดียวกัน เนื่องจากสารฯ บางชนิดอาจะทำให้เชื้อ บีทีชีวภาพ เสื่อมประสิทธิภาพลงได้ เนื่องจากเชื้อบีทีชีวภาพออกฤทธิ์ช้า ใช้เวลา 2 - 3 วัน หนอนจึงจะตาย ดังนั้นการใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำไม่ช่วยให้หนอนตายเร็วขึ้น การใช้อัตราต่ำกว่าคำแนะนำนจะส่งผลให้แมลงไม่ตายและทำความเสียหายแก่ผลผลิตจึงใช้เชื้อ บีทีตามอัตราที่แนะนำ เมื่อพบการระบาดของหนอนรุนแรง ควรฉีดพ่นตามอัตราที่แนะนำโดยการพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะห่าง 3 - 4 วัน จะวยลดความเสียหายได้ดีกว่าการพ่นเพียงครั้งเดียว การขยายเชื้อบีที เพื่อลดต้นทุนการผลิต 1. ปัญหาผักและสารพิษตกค้าง ผักที่ปลูกในไทยมีปัญหาสารพิษตกค้าง เกิดจากการดูดสารพิษในดิน และการฉีดพ่นสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลง เพราะแมลงทำลายผัก แมลงที่ทำให้ยามากและใช้บ่อยคือหนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนคืบ การพ่นยาฆ่าแมลงเป็นเหตุให้มีอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นยา, คนกินผัก , สิ่งแวดล้อมและการส่งผักขายต่างประเทศ 2. การลดแมลงศัตรูผักโดยวิธีต่าง ๆ ใช้แสงไฟล่อแมลงออกจากแปลงปลูก , ล่อด้วยกระดาษเหลืองกาวเหนียว , เพาะขยายตัวห้ำ ตัวเบียนกินแมลง , ปรับกรด-ด่างของดินให้ได้พีเอช 5.8-6.3 เพิ่มซิลิกอนที่ละลายได้ให้แก่ดินและใช้เชื้อโรคของหนอนเช่น ไส้เดือนฝอย ไวรัส และบักเตรี บาซิลัส ธูรินเจนสิส หรือเรียกยอๆ ว่า บีที 3. การใช้บีทีสำเร็จรูป มีผู้ผลิตเชื้อ บาซิลัส ธูรินเจนสิส สายพันธุ์ต่าง ๆเพื่อใช้ฆ่าหนอนตามชนิดและสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในฉลาก , มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ , มีหลายบริษัททั้งผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาจำหน่ายให้เกษตรกรส่วนมากอยู่ในราคาระดับแพง ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 500 – 1000 บาท อัตราผสมน้ำมีตั้งแต่ 50-80 กรัมหรือซีซี /น้ำ 20 ลิตร ทำให้ 1 ไร่เสียเงิน 300-400บาท และมักให้ใช้ทุก 3-5 วัน นับว่าสิ้นเปลืองมาก การขยายเชื้อจะช่วยให้ประหยัดได้ 4.ขยายเชื้อบีทีด้วยมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่เชื้อบีที 1 ช้อนชา ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร 5.ขยายเชื้อบีทีด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาด นำน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือด 5 นาที ช้อนฟองทิ้ง ตั้งให้เย็น ใส่เชื้อบีที 5 ช้อนชา ต่อน้ำมะพร้าว 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวไม่พอเติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม ) ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง, นำไปผสมกับน้ำได้รวม 100 ลิตร สำหรับฉีดพ่น 6. ขยายเชื้อบีทีด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง น้ำตาลทราย 3 ช้อน เชื้อบีที 5 ช้อนชา ให้อากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง สามารถใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตรหรือ 5 ปี๊ป 7. ขยายเชื้อบีทีด้วยไข่ไก่สด ใช้น้ำ 15 ลิตร ไข่ไก่ 5 ฟอง เชื้อบีที 5 ช้อนชา สเม็คไทต์ 5 ขีด (500 กรัม) น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง ใช้ผสมน้ำ 5 ปี๊ป ( 100 ลิตร ) 8. ขยายเชื้อบีทีด้วยแป้ง อยู่ระหว่างการทดลอง 9. ฉีดพ่นตอนเย็น เพื่อป้องกันเชื้อถูกทำลายด้วยยูวีในแสงแดด 10. ฉีดพ่นเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ เพื่อให้หนอนสามารถกินเชื้อบีทีที่ขยายออกมาได้มากเท่าที่จะมากได้ 11. การเปลี่ยนแปลงในหนอน วันแรกไม่พบหนอนตาย แต่เริ่มเชื่องช้าลง วันที่ 2 หนอนเล็กๆเริ่มตายมาก วันที่ 3-4 หนอนตายเกือบหมด ยกเว้นหนอนตัวโต ๆ แบบหนอนหนังเหนียวตัวใหญ่ แต่หยุดการกินอาหารไม่ทำลายพืชอีก ตามรายงานหนอนจะไม่กลับมารบกวนอีกนับ 20 วันขึ้นไป หนอนจะกินเชื้อบีทีเข้าไป จึงจะออกฤทธิ์ทำลายแมลง โดยทั่ว ๆ ไปจะทำลายเฉพาะตัวอ่อนของแมลงเท่านั้น เช่น ตัวหนอนหรือลูกน้ำยุงลาย จะไม่ทำลายศัตรูที่เป็นไข่และตัวเต็มวัย ยกเว้นเชื้อบีทีบางสายพันธุ์ที่ทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบางชนิด เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปในกระเพาะ น้ำย่อยในกระเพาะมีฤทธิ์เป็นด่างค่อนข้างสูงจะย่อยสลายสารพิษซึ่งอยู่ในรูป protoxin ให้เป็น active toxin (สารพิษแท้จริง) ซึ่งจะเข้าทำลายเซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร ทำให้ระบบการย่อยและระบบทางเดินอาหารถูกทำลาย แมลงไม่สามารถกินอาหารได้ เคลื่อนไหวช้าลง ระดับความเป็นกรด-ด่างภายในลำตัวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เป็นอัมพาต ขากรรไกรค้าง สปอร์ของบีทีสามารถไหลผ่านจากรูแผลบนผนังกระเพาะเข้าสู่ระบบเลือด จะขยายทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โลหิตเป็นพิษ แมลงจะตายในระยะเวลา 2-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนและปริมาณเชื้อที่กินเข้าไป พิเศษ เพิ่มขนาดบรรจุอีก 1 เท่า เป็นซองละ 500 กรัม ซื้อ 1 ซองๆละ 500 กรัม ราคา 150 บาท ซื้อ 10 ซอง ราคา 1400 บาท(ลดเหลือซองละ 140 บาท) ซื้อ 30 ซอง ราคา 3900 บาท(ลดเหลือซองละ 130 บาท) - ค่าขนส่ง ชองละ 20 บาท - ซื้อยกแพ๊ค(10 ซอง) คิดเพียงแพ๊คละ 20 บาท - ซื้อยกแพ๊ค(30 ซอง) คิดเพียงแพ๊คละ 20 บาท ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cropmaster.net

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ อภิชาติ พิรีนันท์ โทร. 0815544280, 0815544280 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ไบโอแทค (บาซิลลัส ธูริงเยนสิส) 100 กรัม

บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

จำหน่าย: ปลีก-ส่ง ติดต่อ: คุณเปิ้ล เวปไซต์: www.papamami.com <-- ดูรายละเอียดสินค้าที่นี่ โทร: 081-9111285, 093-7411169 ไลน์ ไอดี: @papamami อีเมล์: papamami899@gmail.com แผนที่ร้าน: http://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539360476 พิกัดGPSของร้าน: N13o54' 12.3" E100o24' 27.8"

ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร. 0819111285, 0819111285 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


แบคโทสปิน

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

แบคโทสปิน - ปริมาณ เชื้อ 10, 6000 iu/mg - ใช้ป้องกันกำจัด หนอนเจาะฝักลายจุด ในถั่วฝักยาว - อัตราการใช้ 60-80 มล.ลิตร/ น้ำ 20 ลิตร ทำการพ่นสารในเวลาเย็น เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิต แสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง - ปลอดภัยต่อผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เชื้อบีที บาซิลลัส ทูริงเยนซิส กำจัดหนอน

สมโภชน์ชีวภัณฑ์

แบคโทสปิน (เชื้อบีทีกำจัดหนอน) 1 ลิตร - สารสำคัญ บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki) 2.56x10ยกกำลัง9(10, 600 IU/mg SC) - ใช้ป้องกันกำจัด หนอนหลายชนิดเช่น หนอนหัวดำมะพร้าว หนอนเจาะฝักลายจุด - อัตราการใช้ 60-80 มล.ลิตร/ น้ำ 20 ลิตร ทำการพ่นสารในเวลาเย็น เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิต แสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง - ปลอดภัยต่อผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... 0940077035 แอดไลน์ terk_kk

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ สมโภชน์ โทร. 0940077035, 0940077035 จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (BT)

กม.๔เกษตรพันธุ์

บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (BT) (Bacillus thuringiensis.) เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ในการกำจัดหนอน เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปเชื้อจะเข้าไปทำลายลำไส้ของหนอนทำให้อวัยวะภายในฉีกขาด หยุดการกินอาหารและตาย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสัตว์เลี้ยง - หนอนผีเสื้อ หนอนใยผัก - หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม - หนอนเจาะดอกไม้ หนอนเจาะลำต้น - หนอนเจาะสมอฝ้ายทำลายมะเขือเทศและองุ่น - หนอนแมลงหวี่ แมลงวัน เจาะทำลายก้อนเห็ด การใช้อย่างถูกวิธี 1.ใช้อัตรา 50-100กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร 2.ขยายเชื้อบีทีด้วยมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อน 1ผล เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่เชื้อบีที 5กรัม(1ช้อนชา) หมักทิ้งไว้ 24-48ชั่วโมง ก่อนนำมาผสมน้ำได้ 20ลิตร 3.ขยายเชื้อบีทีด้วยนมกล่องพาสเจอร์ไลท์ ใช้นมกล่องพาสเจอร์ไลท์ ตามท้องตลาดทั่วไป 1กล่อง (250 ซี.ซี.) เปิดฝาออกให้เทใส่ถุง ผูกหูด้านนึง เติมเชื้อบีที 5กรัม (1ช้อนชา) หมักทิ้งไว้ 24-48ชั่วโมง ก่อนนำมาผสมน้ำได้ 20ลิตร 4.ขยายเชื้อบีทีด้วยไข่ไก่สด ใช้น้ำ 15ลิตร ไข่ไก่ 5ฟอง เชื้อบีที 5ช้อนชา(25กรัม) ตีผสมเข้ากัน เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24ชั่วโมง ผสมน้ำให้ครบ 100ลิตร 5.ขยายเชื้อบีทีด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15ลิตร เติมนมข้นหวาน 1กระป๋อง น้ำตาลทราย 3ช้อนแกง เชื้อบีที 5ช้อนชา(25กรัม) ให้อากาศแบบตู้ปลา 24ชั่วโมง สามารถใช้ผสมน้ำได้ 100ลิตร ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. ควรฉีดพ่นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ และมีความชื้นเพื่อให้เชื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควรใส่สารจับใบเพื่อการกระจายตัวของเชื้อและการยึดเกาะได้ดีขึ้น 3. สามารถใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลงได้ 4. ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดโรคพืช เพราะจะทำให้เชื้อยับยั้งได้ ขนาดบรรจุ 500กรัม

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสั่งซื้อ