ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
เครื่องจักรกลเกษตร

เครื่องสีข้าวในชลบุรี

ผู้ขายเครื่องสีข้าว 1 ร้าน/สวนจำนวนเครื่องสีข้าว 2 รายการ

เครื่องสีขาว CC-08-N1

ChipperThai Sponser

061-714-2002 เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก CLP รุ่น CR-80 N1 สีได้ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง เทคโนโลยี "ระบบกะเทาะเปลือกข้าวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง" ได้เมล็ดข้าวที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน, อัตราข้าวหักลดน้อยลง, ยังรักษาคุณภาพและ สารอาหารของข้าวได้อย่างครบถ้วน สีได้ทั้งข้าวขาว, ข้าวกล้อง, ข้าวไรส์เบอรี่, ข้าวเหนียว

ติดต่อ อมรอิเล็คทริค โทร. 0850871111, 0880843456 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement