ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
สมุนไพร-พืชผัก

ปอกระเจาในชลบุรี

ผู้ขายปอกระเจา 1 ร้าน/สวนจำนวนปอกระเจา 1 รายการ

1

1
รายการ

ต้นปอกระเจา

คลังเมล็ดพันธุ์สวนสมุนไพร

ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตและสพรรพคุณอีกมากมาย.

ติดต่อ ศศิธร (Bank) โทร. 0825604570, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement