ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ดาวเรืองในอุตรดิตถ์

ผู้ขายดาวเรือง 1 ร้าน/สวน
จำนวนดาวเรือง 2 รายการ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้ | อุตรดิตถ์
ต้นพันธุ์ดาวเรืองเพาะลงถาด ต้นละ 5 บาท และชำลงถุงพร้อมปลูก 10 บาท ใช้ประดับ ต้นเตี้ยดอกใหญ่ เมล็ดพันธุ์ทองเฉลิม 9509 ดาวเรืองประดับ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ