ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ธัญพืช-พืชไร่

มันสำปะหลังในอุดรธานี

ผู้ขายมันสำปะหลัง 1 ร้าน/สวนจำนวนมันสำปะหลัง 2 รายการ

ต้นพันธุ์มันสำปะหลังเกษตรศาสตร์72

ไร่ขุมเงิน

กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ติดต่อ นายภัทรวัฒน์ ชาตานันท์ โทร. 0611974646, 0860479993 จังหวัดอุดรธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement