ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปศุสัตว์

แมลงในอ่างทอง

ผู้ขายแมลง 1 ร้าน/สวนจำนวนแมลง 1 รายการ

1

1
รายการ

หนอนนก

ร้านไผ่สีทอง

ขายพันธ์หนอนนกและหนอนยักษ์ กิโลละ 250 บาท ประโยชน์ของหนอนนก หนอนนกมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีน และไขมัน จึงเหมาะสมในการนำไปเลี้ยงเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำ รวมถึง นก ไก่ ฯลฯ นอกจากนี้หนอนนกมีช่วงระยะเวลาการเป็นหนอนที่ยาวนาน และมีหลายขนาด จึงสามารถเลือกหนอนนกได้ตามความเหมาะสมของสัตว์ที่เลี้ยง รวมถึงเมื่อนำหนอนนกมาใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ พบว่าทำให้ปลามีความสมบูรณ์เพศที่ดี และพร้อมต่อการเพาะพันธุ์ ติดต่อสอบถามคุณเจริญ 0881024699

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ช่อ พูล โทร. 0893123699, 0893123699 จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement