ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
วัสดุขยายพันธุ์พืช

ดินปลูกต้นไม้ในอ่างทอง

ผู้ขายดินปลูกต้นไม้ 1 ร้าน/สวนจำนวนดินปลูกต้นไม้ 2 รายการ

โพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ"

ร้านไผ่สีทอง

จำหน่ายโพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ"สำหรับปลูกพืชและต้นไม้ทั่วไป โทร 0893123699 โพลิเมอร์ หรือ "สารอุ้มน้ำ" สำหรับปลูกพืชและต้นไม้ทั่วไป นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้การต้นไม้ทั่วไปและพืชอื่น ๆ มากมายหลายชนิดในเขตพื้นที่แห้งแล้งไม่ว่าภาคกลาง-เหนือ-อีสาน-ใต้ ด้วยคุณสมบัติในการดูดเก็บน้ำได้มากไม่น้อยกว่า 200 เท่า จึงทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นแม้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชและต้นไม้ทั่วไป เจริญเติบโตอย่างงดงามและลดอัตราการตายเนื่องจากภัยแล้งที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สารอุ้มน้ำ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่พืชของเราได้เป็นอย่างดีและยาวนาน เพราะไม่สูญเสียน้ำไหลซึมลงไปในชั้นใต้ดินเกินระดับที่รากของต้นไม้ต้นเล็ก ๆ จะสามารถที่จะดูดกินได้ เมื่อต้นไม้ดูดน้ำจากโพลิเมอร์ออกไปจนหมด เมื่อฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำซ้ำลงไป ใหม่ ก็จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปและพองตัวได้อีก และสามารถที่จะอยู่ยาวนานได้เกือบถึงหนึ่งปี(ทั้งนี้ใช้ในปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแห้งแล้งของพื้นที่นั้นๆ) ดังนั้นทำให้ลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการสูบน้ำรดต้นไม้บ่อยๆ เช่น การปลูกยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้กระถาง, แปลงเพาะชำ, ปลูกผักทุกชนิด, ต้นทุนน้อยกว่า 2 บาท สารอุ้มน้ำผลิตมาจากสารธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สารอุ้มน้ำจะละลายกลายเป็นปุ๋ย ข้อแนะนำ ควรแช่สารอุ้มน้ำ 6-10 ชม ควรแช่สารอุ้มน้ำในน้ำที่เป็น กลาง จะได้สารอุ้มน้ำถึง 200-230 เท่าตัว ควรใส่ในภาชนะกว้างหรือใหญ่ สารอุ้มจะอุ้มน้ำได้ดีเร็วขึ้น - ราคากิโลกรัมละ 400 บาท สอบถาม ช่อพูล 0893123699 เมล์ lucky431@gmail.com - ราคาไม่รวมค่าขนส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 400.00 บาท ติดต่อ ช่อ พูล โทร. 0893123699, 0893123699 จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement