ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปศุสัตว์

อุปกรณ์ปศุสัตว์ในสระบุรี

ผู้ขายอุปกรณ์ปศุสัตว์ 1 ร้าน/สวนจำนวนอุปกรณ์ปศุสัตว์ 1 รายการ

1

1
รายการ

ปูนขาวร้อน

สุนิสา

*ประโยชน์การใช้งานปูนขาวร้อนการเกษตร 1.ปรับสภาพค่าความเป็นกรดในดินให้สูงขึ้น 2.ปรับสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เช่น สวนยาง , ปลูกมันสัมปะหลัง, ปลูกข้าว , ปลูกอ้อย, ปลูกผัก, ปลูกพืชไร่ทุกชนิด เป็นต้น 3. ใช้โรยฆ่าเชื้อโรค, ดับกลิ่นในโรงเลี้ยงไก่, ฟาร์มสุกร, ฟาร์มเลี้ยงวัว, บ่อขยะ, และอื่นๆ 4. ใช้โรยดับกลิ่นน้ำเสียและช่วยตกตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสหากรรม ทั้งภาคการเกษตรและครัวเรือน 5. ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง , บ่อเลี้ยงปลา , ปรับสภาพน้ำ สร้างแพลงตอนและเป็นอาหารและแร่ธาตุที่สัตว์น้ำต้องการ ปูนขาวยังสามารถฆ่าเชื้อโรคภายในบ่อ ได้ด้วย บรรจุภัณฑ์ของเรา 1. ถุงกระสอบสีขาวสองชั้น ขนาด 25 กิโลกรัม / กระสอบ 2. ถุง Big bag ขนาด 1 ตัน /ถุง นอกจากนี้เรายังมีปูนขาว (Quick Lime) และปูนขาวไฮเดรต หรือ แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide)เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมอิฐมวลเบา, อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆเป็นต้น เป็นต้น

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ สุนิสา อ้นแสน โทร. 0863547747, จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement