ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายต้นกล้าชมพูนุช จังหวัดสมุทรปราการ

ขายต้นกล้าชมพูนุช 1 ร้าน/สวน
จำนวนต้นกล้าชมพูนุช 1 รายการ
ต้นชมพูนุช  | จรูญศักดิ์0404 พันธุ์ไม้ - บางพลี สมุทรปราการ

1
รายการ

จรูญศักดิ์0404 พันธุ์ไม้ | บางพลี สมุทรปราการ
จำหน่ายต้นชมพูนุช พร้อมไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด

ราคาต้นละ 20.00 บาท ติดต่อ จรูญศักดิ์ พันธุ์ไม้ โทร. 0819110279 0819110279 เบอร์โทรไลน์ 0819110279

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์