ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นหมากเม่าในสกลนคร

ผู้ขายต้นหมากเม่า 3 ร้าน/สวนจำนวนต้นหมากเม่า 4 รายการ

หมากเม่า

กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้สกลนคร

ต้นกล้าหมากเม่า ราคาถุงละ 10 บาท จากกลุ่มเพาะพันธุกล้าไม้สกลนคร

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเทพ โทร. 0637960381, 0637960381 จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

หมากเม่า

อินแปงพันธุ์ไม้

หมากเม่า ผลไม้มหัศจรรย์แห่งเทือกเขาภูพาน หมากเม่าเป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีตามธรรมชาติในพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ชาวอิสานในเขตรอบเทือกเขาภูพานบริโภคมาช้านาน หมากเม่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล เป็นผลไม้พื้นเมืองที่ไม่อาจมองข้ามได้ทั้งในแง่ของคุณค่าที่มีต่อสุขภาพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางอาหารของหมากเม่านั้น อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ ถึง 16 ชนิด ซึ่งกรดอมิโนเหล่านี้ ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน และคอลลาเย่น นอกจากนี้ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ราชมงคลอิสาน ว.ข. สกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ พบว่า ในใบและรากของต้นหมากเม่า มีสารยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง และมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส เอชไอวี (HIV)หรือไวรัสเอดส์ ได้ (2553)คาดว่าอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้าเราก็จะมียาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ ที่ผลิตจาก รากและใบของต้นหมากเม่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ หมากเม่าแต่เดิมเป็นเพียงผลไม้กินเล่นทั่วไป แต่เมื่อเครือข่ายอินแปง ซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้าน ที่จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยการเกษตร จังหวัดสกลนคร นำหมากเม่า มาแปรรูปและพัฒนาจน กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น น้ำหมากเม่า พร้อมดื่ม, นำหมากเม่า 100 %, ไวน์เม่า, แยมหมากเม่าฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นอย่างมากจนในปัจจุบัน (2553) ไม่สามารถที่จะผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้เนื่องจากวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อการผลิต จนทำให้ผลเม่ามีราคาที่แพงมากในท้องตลาด เฉพาะที่ขายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลเม่าที่ใหญ่ที่ในประเทศไทย และยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เม่า ยังมีราคาสูงถึง 30-40 บาท ต่อกิโลกรัม แต่เมื่อนำออกไปจำหน่ายต่างจังหวัดราคาจะเพิ่มขึ้น 2- 3เท่าของราคาในจังหวัดสกลนคร และในอนาคตมูลค่าของหมากเม่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายมหาศาล ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสัญชาติไทยแท้ที่ถูกพัฒนามาจนเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองไปสู่ความมั่งคั่ง พันธุ์หมากเม่ามีจำหน่ายที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีไม่กี่เจ้านักที่ผลิตต้นพันธุ์หมากเม่าออกจำหน่ายจึงทำให้พันธุ์หมากเม่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร “อินแปงพันธุ์ไม้” เป็นกิจการของเครือข่ายอินแปงผู้ริเริ่มพัฒนาหมากเม่าจนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นผู้จัดจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์หมากเม่ารายใหญ่ โดยอินแปงพันธุ์ไม้จะมี สมาชิกที่ทำการผลิตทางด้านต้นพันธุ์หมากเม่ามากกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายอินแปงและมีหมากเม่ามากกว่า 15 สายพันธุ์ที่นำมาจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : อินแปงพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง ศูนย์อินแปง 149/7 หมู่ที่ 8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัสกลนคร 47280 Tel.088-3156591 E: charassaifhon@hotmail.com www.wisdomthai.com www.nanagaden.com

ติดต่อ นายจรัสสายฝน อุดมทรัพย์ โทร. 0883156591, จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสั่งซื้อ