ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ธัญพืช-พืชไร่

ถั่วลิสงในลำปาง

ผู้ขายถั่วลิสง 1 ร้าน/สวนจำนวนถั่วลิสง 1 รายการ

1

1
รายการ

ถัวลิสงฝัก , ถั่วลิสงกระเทาะเปลือก , เปลือกถั่วลิสง , ครั่ง

โตพืชผล

จำหน่ายสินค้าถั่วลิสงฝัก ถั่วลิสงกระเทาะเปลือก , เปลือกถั่วลิสงทำปุ๋ย , ครั่ง

ติดต่อ วันชัย ใจวังเย็น โทร. 0941959515, 0941959515 จังหวัดลำปาง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement