ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ดอก

ลีลาวดีในลพบุรี

ผู้ขายลีลาวดี 3 ร้าน/สวนจำนวนลีลาวดี 6 รายการ


Advertisement

ต้น ลีลาวดี ขาวพวง

nut

ขายต้น ลีลาวดี ขาวพวง ต้นสูง 3-5เมตร เส้นรอบวงต้น 4-5 นิ้ว ติดต่อ 089-2341579

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ ชาติ โทร. 0892341579, 0892341579 จังหวัดลพบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ต้นลีลาวดี

สวนครูกวง

ขายต้นลีลาวดี ดอกสีขาว ขายยกสวน (มีประมาณ 60 ต้น) ราคาต้นละ 500 บาท ลำต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว พุ่มสูงประมาณ 3-5 เมตร (ราคานี้ไม่รวมค่าขุดล้อม และค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถมาขุดล้อมและขนเองได้)

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ นายครองจักร งามมีศรี โทร. 0859097445, 0859097445 จังหวัดลพบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที