ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ผลไม้

ผลกล้วยในกำแพงเพชร

ผู้ขายผลกล้วย 1 ร้าน/สวนจำนวนผลกล้วย 1 รายการ

1

1
รายการ

กล้วยไข่ พื้นเมืองกำแพงเพชร

สวน ยายแอ๊ะ

กล้วยไข่พื้นเมืองกำแพงเพชร(gi)เป็นผลไม้ออกเป็นฤดูการ ผลผลิตจะออกจะออกตังแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ทางสวนเรามีวิธีการดูแลกล้วยไขเป็นอยางดี โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยและการใช้สารจำจัดวัชพืช หรือต้องการมาเยียมชมสวน สามารถติดต่อเราใด้

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ ยศพนธ์ บุญศิลประสิทธิ์ โทร. 0992979871, 0992979871 จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement