ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นกล้วยในร้อยเอ็ด

ผู้ขายต้นกล้วย 1 ร้าน/สวนจำนวนต้นกล้วย 1 รายการ

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50

ร้อย-สาระ

เพาะพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อ ลูกดก หอมหวาน ออกลูกทั้งปี

ราคา 140.00 บาท ติดต่อ นายอดิศัย ไชยคำภา โทร. 0815979958, จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement