ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

กากน้ำตาลในแพร่

ผู้ขายกากน้ำตาล 1 ร้าน/สวนจำนวนกากน้ำตาล 1 รายการ

น้ำหมักชีภาพ

น้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพ คือ การนำเอาพืช ผักผลไม? สัตว์ชนิด ต่างๆ มาหมักกับน้ำตาลทำให้เกิดจุลินทรีย? ทั้งที่เป็น ประโยชน์ จํานวนมากซึ่งจุลินทรีย?เหล่านี้ จะไปช่วยสลาย ธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในพืช มีคุณค่า ในแง่ธาตุอาหารพืช เมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการ ย่อยสลาย ของแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย?สารต่างๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่นโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธุาตอาหารหลัก ธุาตอาหารรอง จุลธาตุ ฮอรโมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม?วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลิตรละ 50 บาท 10-49 ลิตร 45 บาท 50-99 ลิตร 40 บาท 100 ลิตรขึ้นไป 30 บาท สนใจต่อได้ตลอดเวลาครับ Line ID : jposolo

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ จิรภาส โทร. 0970076893, 0970076893 จังหวัดแพร่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement