ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ผัก

ผักสลัดในเพชรบูรณ์

ผู้ขายผักสลัด 1 ร้าน/สวนจำนวนผักสลัด 2 รายการ

ผักสลัด ผักเมืองหนาว ออร์แกนิค

เขาค้อออร์แกนิคฟาร์ม

ผักสลัดและผักเมืองหนาวชนิดอื่นๆ กระบวนการปลูกแบบอินทรีย์ ใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ ไม่มีสารสังเคราะห์ ไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีทุกชนิด

ติดต่อ สุชาติ โทร. 0615497857, จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement