ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

ฮอร์โมนพืชในพัทลุง

ผู้ขายฮอร์โมนพืช 1 ร้าน/สวนจำนวนฮอร์โมนพืช 4 รายการ

1

4
รายการ

อาหารพืชทางใบสูตรเข้มข้น ทรัพยฯ กรีน พลัส 250 ซีซี

พัทลุง เกษตรอินทรีย์

อาหารพืชทางใบสูตรเข้มข้น ทรัพยฯ กรีน พลัส โคเอ็นไซม์สำหรับพืช สกัดจากสาหร่ายเข้มข้นเพื่อพืชโดยเฉพาะ มีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการในปริมาณอย่างเพียงพอ ทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและวิตามิน ช่วยบำรุงทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นราก หัว ต้น ใบ ดอกหรือผล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สามารถใช้ทดแทนฮอร์โมน และอาหารเสริมพืชได้ทุกชนิด อัตราการใช้ - แช่เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ 20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น *ระยะ้ต้นกล้า 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะเจริญเติบโต ให้ผลผลิต 30-50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เห็ด *ระยะ้ต้นกล้า 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะเจริญเติบโต ให้ผลผลิต 30-50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - นาข้าว *ระยะ้เจริญเิติบโต 30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะตั้งท้อง ออกรวง 50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีีดพ่นร่วมกับสารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคพืช ทรัพยฯ โปรเทค เคลียร์ ให้เป็นละอองในช่วงเช้าไม่้เกิน 10.00 น.

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ ทรัพยฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย์ โทร. 0819902804, 0887900727 จังหวัดพัทลุง

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement