สินค้าในหมวดฮอร์โมนพืชในจังหวัดพัทลุง

ขายฮอร์โมนพืช 1 ร้าน/สวน
จำนวนฮอร์โมนพืช 4 รายการ

พัทลุง เกษตรอินทรีย์ | พัทลุง
อาหารพืชทางใบสูตรเข้มข้น ทรัพยฯ กรีน พลัส โคเอ็นไซม์สำหรับพืช สกัดจากสาหร่ายเข้มข้นเพื่อพืชโดยเฉพาะ มีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการในปริมาณอย่างเพียงพอ ทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและวิตามิน ช่วยบำรุงทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นราก หัว ต้น ใบ ดอกหรือผล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สามารถใช้ทดแทนฮอร์โมน และอาหารเสริมพืชได้ทุกชนิด อัตราการใช้ - แช่เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ 20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น *ระยะ้ต้นกล้า 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะเจริญเติบโต ให้ผลผลิต 30-50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เห็ด *ระยะ้ต้นกล้า 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะเจริญเติบโต ให้ผลผลิต 30-50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร - นาข้าว *ระยะ้เจริญเิติบโต 30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร *ระยะตั้งท้อง ออกรวง 50 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีีดพ่นร่วมกับสารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคพืช ทรัพยฯ โปรเทค เคลียร์ ให้เป็นละอองในช่วงเช้าไม่้เกิน 10.00 น.

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ ทรัพยฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย์ โทร. 0819902804 0887900727

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ