ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชในพระนครศรีอยุธยา

ผู้ขายสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 2 ร้าน/สวนจำนวนสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 21 รายการ

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า (Super Tricho

เกษตรยั่งยืน

ควบคุม และป้องกันเชื้อราสาเหตุของโรคพืช เช่น โรคน้ำราค้าง โคนเน่า ผลเน่าในทุเรียน ส้ม มะนาว พริก ใบไหม้ โรคเน่าระดับในดิน เป็นต้น ฯลฯ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม ( Trichoderma harzianum ) เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับติลิส ( Bacillus subtilis ) และเชื้อแบคทีเรีย คีโตเมี่ยม โกลบรัสซั่ม ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและมีเซลล์จำนวนมากที่มีความสามารถแย่งอาหารจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชรวมทั้งสร้างน้ำย่อยและสารปฏิชีวนะต่างๆ ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง ควบคุม และป้องกันเชื้อราสาเหตุของโรคพืช เช่น โรคราน้ำค้างโคนเน่า ผลเน่าในทุเรียน ส้ม มะนาว พริก ใบไหม้ โรคเน่าระดับในดิน เป็นต้นฯลฯ นอกจากนี้ในส่วนผสมยังมี แร่หินภูเขาไฟ จะปลดปล่อยซิลิซิค แอซิค พืชสามารถดูดเข้าไปใช้เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง ทนทานต่อการเข้ามาทำลายของโรคพืชและแมลงต่างๆได้ดี ควบคุม ป้องกัน ยับยั้งโรคพืช เช่น เชื้อรา ไฟทอฟเทอร่า เชื้อรา คอลเลทโททริกัม เชื้อรา อัลเทอราเรีย เชื้อรา ไรซอกโทเนีย เชื้อรา สเคอโรเทียม เชื้อรา พิเทียม เชื้อรา ฟิวซาเรียม วิธีการใช้ 1. แช่ “หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า” อัตรา 500 กรัม ต่อ น้ำ 200 ลิตร ควรแช่ในภาชนะขนาด 3-5 ลิตร (ไม่ต้องแช่ โดยตรงในถังใหญ่ฉีดยา)ไว้หนึ่งคืนจะดีที่สุด (หรืออย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง) เพื่อให้จุลินทรีย์เพิ่มปริมาณและขยายตัวก่อนนำไปใช้งานป้องกันและกำจัดโรคพืช แล้วนำสารละลายชีวภัณฑ์จากภาชนะขนาด 3-5 ลิตร ไปเทลงถังใหญ่ฉีดยา เพื่อจะฉีดพ่นไปยังต้นพืชต่อไป (ควรผสมสารจับใบ) 2. ฉีด “หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า” ช่วงเช้าหรือเย็น ถ้าเป็นช่วงเย็นจะเหมาะที่สุดเพราะผ่านช่วงกลางคืน ทำให้จุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดทำงานได้เต็มที่ และฉีดให้โดนใบและต้นพืชให้มากที่สุด 3. กรณีป้องกัน ใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า” สลับกับสารเคมี เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อโรคทุกชนิด 4. ช่วงหน้าฝน ถ้าฝนตกหลังฉีดสารเคมี ฝนกะจะชะล้างสารเคมีออกไปจากต้นพืช ในขณะที่ถ้าฉีด"หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ ไตรโคม่า" ขอระยะเวลาปลอดฝน 2 ชั่วโมง ก็ยังป้องกันโรคพืชได้ ไม่ต้องฉีดใหม่เหมือนการใช้สารเคมี จุดเด่นผลิตภัณฑ์: -เชื้อโรคไม่สามารถแสดงการดื้อยา เหมือนการใช้สารเคมี -ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ไร้สารตกค้าง ผลผลิตส่งออกต่างประเทศได้ -เหมาะสำหรับเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP), เกษตรผสมผสาน (IPM), เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ปริมาณสุทธิ 500 กรัม

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ดั๊กบิ๊กเร้ด

108เทคโนฟาร์ม

เพิ่มความหวาน เพิ่มสี ป้องกันไส้ซึม เนื้อล้ม ไส้แตก ลูกแตกในแตงโม เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มสีผิวแตงโม ทนต่อการขนส่ง เก็บได้นานวัน ราคาดี

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ นันท์ชนก เจริญศรีสัมพันธ์ โทร. 035767341, 0925281777 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที