ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายฝนแสนห่า จังหวัดปราจีนบุรี

ขายฝนแสนห่า 4 ร้าน/สวน
จำนวนฝนแสนห่า 4 รายการ
ต้นฝนเสน่ห์หรือฝนแสนห่า | น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

1
รายการ

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ต้นฝนเสน่ห์หาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางดอกสีเหลืองหอม

ราคา 3,000.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705 0849109145

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ฝนแสนห่า | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

1
รายการ

ดิเรก บ้านดงบัง | ปราจีนบุรี
ราตาตามขนาด และรูปทรง

ราคาต้นละ 5,000.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

ต้นฝนแสนห่า | พรรณยากรณ์ พันธ์ไม้ -  ปราจีนบุรี

1
รายการ

ติดต่อ ณัฐ โทร. 0929845893 0929845893

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ฝนแสนห่า (ไม้งาม)  | คุณโอ๋พันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

1
รายการ

ติดต่อ จันทร์เพ็ญ ปรางทอง โทร. 0954717997 0954717997 เบอร์โทรไลน์ 0954717997

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์