ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ผัก

คะน้าในปทุมธานี

ผู้ขายคะน้า 1 ร้าน/สวนจำนวนคะน้า 2 รายการ

ต้นกล้า DRFT

ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

ผักคะน้า ปลูกในระบบ DRFT ได้จำนวนมาก ในเวลาที่เลือกได้

ติดต่อ คุณ นฤมล พรมสุวรรณ (ปู) โทร. 0865540117, 0863760259 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement