ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

เขลงในปทุมธานี

ผู้ขายเขลง 1 ร้าน/สวนจำนวนเขลง 3 รายการ

1

3
รายการ

กล้าต้นเขลง

สมบูรณ์จัดหาพันธ์ไม้

ขายกล้าต้นเขลง ภาคอีสานเรียกบักเค็ง ไม้เนื้อแข็ง ตอนนี้หายากแล้วในป่า

ติดต่อ สมบูรณ์ มหานาม โทร. 0890426895, 0890426895 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement