ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปศุสัตว์

กุ้งในบุรีรัมย์

ผู้ขายกุ้ง 1 ร้าน/สวนจำนวนกุ้ง 1 รายการ

1

1
รายการ

จำหน่ายกุ้งก้ามแดง

ฟาร์มเห็ดบ้านซับสมบูรณ์

ขนาด 1 นิ้ว 15 บาท ขนาด 2 นิ้ว 45 บาท ขนาด 3 นิ้ว 85 บาท คู่ละ 160 บาท ขนาด 4 นิ้วตัวผู้ 150 บาท ตัวเมีย 200 บาท

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ นายกิตติพันธุ์ พวงเกตุ โทร. 0958219993, 0958219993 จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement