ค้นหาสินค้า

รายชื่อร้านขายต้นกล้าโฮย่า จังหวัดกระบี่

ขายต้นกล้าโฮย่า 1 ร้าน/สวน
จำนวนต้นกล้าโฮย่า 1 รายการ
Hoya cv.Ruthie | กระท่อมโฮย่า กระบี่ - เหนือคลอง กระบี่

1
รายการ

กระท่อมโฮย่า กระบี่ | เหนือคลอง กระบี่
ราคาที่แจ้งยังไม่รวมค่าส่ง
ค่าส่งแบบอีเอ็มเอส (เฉพาะต้นขนาดเล็กแบบในภาพ)
ต้นที่ 1 ค่าส่ง 60 บาทต้นถัดไปเพิ่มต้นละ 10 บาท

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สุรีย์ บุญเกษม โทร. 0887610773 0887610773

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์