ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นกล้วยในเชียงราย

ผู้ขายต้นกล้วย 3 ร้าน/สวนจำนวนต้นกล้วย 3 รายการ


Advertisement

ต้นกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บ้านสวนเชียงราย

ต้นกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ โทร. 0856171073, 0856171073 จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที