ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

ไส้เดือนดินในชุมพร

ผู้ขายไส้เดือนดิน 1 ร้าน/สวนจำนวนไส้เดือนดิน 1 รายการ

มูลใส้เดือน 100%

บ้านสวนเกษตรพอเพียงพี่สตางค์&น้องตะนอย

ปุ๋ยมูลไส้เดือน – ในปุ๋ยไส้เดือนดินมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง – มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช – มีฮอร์โมนสำหรับพืชจำนวนมาก เช่น ออกซิน (Auxin) ไซโตไคนิน (Cytokinin) และ จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) – ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยตรง – เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน – เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติทั้งสามอย่างที่อยู่ในปุ๋ยมูลไส้เดือนเดินนี้จะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับพืชหลายชนิดรวมถึงการประมงที่สามารถช่วยสร้างอาหารและรักษาสภาพน้ำได้อีกด้วย

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ สิทธิพงศ์ วิเชียร โทร. 0994657328, 0994657328 จังหวัดชุมพร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement