ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ประดับภายใน

สับปะรดหนามในกรุงเทพมหานคร

ผู้ขายสับปะรดหนาม 1 ร้าน/สวนจำนวนสับปะรดหนาม 1 รายการ

1

1
รายการ

สับประรดหนาม ตระกูล Aleo

ไจ๋

ไม้อวบน้ำ ตระกูล Aleo พร้อมหินฟองน้ำ

ราคา 280.00 บาท ติดต่อ นายเกรียงศักดิ์ เจริญไตรรัตน์ โทร. 028080569, 0896673541 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement