ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: มีฮัก การ์เด้น

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ สระบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้น ชมพูพันทิพย์
ต้น ชมพูพันทิพย์ สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น


กุ่ม

กุ่ม บก
กุ่ม บก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มบก
ต้นกุ่มบก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กุ่มน้ำ
กุ่มน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นกล้า การเวก
ต้นกล้า การเวก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระเทียมเถา
กระเทียมเถา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพวงคราม
ต้นพวงคราม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเล็บมือนาง
ต้นเล็บมือนาง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สายหยุดแดง
สายหยุดแดง สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นสายหยุด
ต้นสายหยุด สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์ สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วมุกดา
ต้นแก้วมุกดา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกรรณิการ์
ต้นกรรณิการ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กาหลงแดง
กาหลงแดง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

เข็มขาว ดอกหอม
เข็มขาว ดอกหอม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นทองอุไร
ต้นทองอุไร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทิวาราตรี
ต้นทิวาราตรี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นดอกพุดซ้อน
ต้นดอกพุดซ้อน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

พุดตาน
พุดตาน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธชาต
ต้นพุทธชาต สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะลิ
มะลิ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นรำเพย
ต้นรำเพย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นรำเพย
ต้นรำเพย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นลำดวน
ต้นลำดวน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ปีปไหหนาน
ปีปไหหนาน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

จำปีแดง
จำปีแดง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นจำปี
ต้นจำปี สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

มณฑาทิพย์
มณฑาทิพย์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นจำปา
ต้นจำปา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสุพรรณิกา (ดอกซ้อน)
ต้นสุพรรณิกา (ดอกซ้อน) สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นโมกพวง
ต้นโมกพวง สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นดาหลา
ต้นดาหลา สระบุรี

ราคา 120.00 บาท/กอ

ขิงแดง
ขิงแดง สระบุรี

ราคา 250.00 บาท/กอ

ต้นหอมหมื่นลี้
ต้นหอมหมื่นลี้ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นคำหอม
ต้นคำหอม สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นบุหงาส่าหรี
ต้นบุหงาส่าหรี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

พุดลิลลี่ พุดโกเมน
พุดลิลลี่ พุดโกเมน สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วเจ้าจอม
ต้นแก้วเจ้าจอม สระบุรี

ราคา 600.00 บาท/ต้น

พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

มุจลินท์
มุจลินท์ สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเหลือง
ต้นหมากเหลือง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/กอ

ต้นพยอม
ต้นพยอม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

หูกระจง
หูกระจง สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ปาล์มหางกระลอก (ฟอกเทล)
ปาล์มหางกระลอก (ฟอกเทล) สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นหางนกยุงไทย
ต้นหางนกยุงไทย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสาวสันทราย
ต้นสาวสันทราย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเทียนหยด
ต้นเทียนหยด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มะสัง
มะสัง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเมตตามหานิยม
ต้นเมตตามหานิยม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะขาม
ต้นมะขาม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งขี้นก
ต้นฝรั่งขี้นก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

สะเดามันทวาย
สะเดามันทวาย สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นสะเดา
ต้นสะเดา สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ต้นประดู่แดง
ต้นประดู่แดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยางนา
ต้นยางนา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะฮอกกานี
ต้นมะฮอกกานี สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นอโศกอินเดีย
ต้นอโศกอินเดีย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กฤษณา
กฤษณา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

มะตูมแขก
มะตูมแขก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะตูม
ต้นมะตูม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพยุง
ต้นพยุง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพิกุล
ต้นพิกุล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นบุญนาค
ต้นบุญนาค สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเพกา
ต้นเพกา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

เหลืองอินเดีย
เหลืองอินเดีย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

แคทอง
แคทอง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นแคบ้าน
ต้นแคบ้าน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเงี้ยว
ต้นเงี้ยว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

มะพลับ
มะพลับ สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะค่าโมง
ต้นมะค่าโมง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นอินจัน
ต้นอินจัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

คำมอกหลวง
คำมอกหลวง สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นคูณ.
ต้นคูณ. สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นราชพฤกษ์
ต้นราชพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชงโคฮอลแลนด์
ต้นชงโคฮอลแลนด์ สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นแมงดา
ต้นแมงดา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะเฟืองหวาน
มะเฟืองหวาน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะรุม
มะรุม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ชะอม ไร้หนาม
ชะอม ไร้หนาม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนางพญาเสือโคร่ง
ต้นนางพญาเสือโคร่ง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ชิงชัน
ชิงชัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพฤกษ์
ต้นพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นผักพฤกษ์
ต้นผักพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมหัศจรรย์
ต้นมหัศจรรย์ สระบุรี

ราคา 60.00 บาท/ต้น

สารภี
สารภี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

จามจุรี
จามจุรี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก
ต้นตะแบก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบ
ต้นตะขบ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระทิง
ต้นกระทิง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นศรีตรัง ไม้ขุดล้อม
ต้นศรีตรัง ไม้ขุดล้อม สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ครีตรัง
ครีตรัง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทับทิม
ต้นทับทิม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ตีนเป็ดน้ำ
ตีนเป็ดน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง สระบุรี

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นสาละ
ต้นสาละ สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

โซ่ทองคำ หรือ สร้อยสุวรรณ
โซ่ทองคำ หรือ สร้อยสุวรรณ สระบุรี

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นน้ำเต้า
ต้นน้ำเต้า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

แคแสด
แคแสด สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นไคร้ย้อย หรือ กระดิ่งนางฟ้า
ต้นไคร้ย้อย หรือ กระดิ่งนางฟ้า สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

สตาร์แอปเปิ้ล
สตาร์แอปเปิ้ล สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นทรงบาดาล
ต้นทรงบาดาล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะขวิด
ต้นมะขวิด สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

มะค่าแต้
มะค่าแต้ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะเกลือ
ต้นมะเกลือ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามป้อม
ต้นมะขามป้อม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

แดง
แดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกล้ากระถินเทพา
ต้นกล้ากระถินเทพา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

สมอไท
สมอไท สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ตะขบยักษ์ ไร้หนาม
ตะขบยักษ์ ไร้หนาม สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบป่า
ต้นตะขบป่า สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นกัลปพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหาว มะนาวโห่
ต้นมะม่วงหาว มะนาวโห่ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระบาก
กระบาก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะหวด
ต้นมะหวด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะหาด
ต้นมะหาด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนนทรี
ต้นนนทรี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ยมหอม
ยมหอม สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ต้นมั่งมี
ต้นมั่งมี สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

สาธร
สาธร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

เหลืองเชียงราย
เหลืองเชียงราย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

พญากาหลง
พญากาหลง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นรางจืด
ต้นรางจืด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ส้มป่อย
ส้มป่อย สระบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

มะเขือพวงไร้หนาม
มะเขือพวงไร้หนาม สระบุรี

ราคา 400.00 บาท/ถาด

พริกสวนหอม
พริกสวนหอม สระบุรี

ราคา 400.00 บาท/ถาด

ต้นมะกรูดกิ่งตอน
ต้นมะกรูดกิ่งตอน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

มะเขือพวง ไร้หนาม
มะเขือพวง ไร้หนาม สระบุรี

ราคา 400.00 บาท/ถาด

เมนูส่วนล่างของเว็บ