ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน kasetshop

เครื่องวัดค่า-pH

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

เครื่องวัดความชื้น แสง และ PH ในดิน
เครื่องวัดความชื้น แสง และ PH ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท

เครื่องวัดดิน วัดค่ากรด-ด่าง (PH) และควา
เครื่องวัดดิน วัดค่ากรด-ด่าง (PH) และควา กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650.00 บาท

ปากกาวัดค่า pH ของ HM Digital
ปากกาวัดค่า pH ของ HM Digital กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000.00 บาท

เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98103
เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98103 กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,100.00 บาท

เครื่องวัด PH รุ่น PH-009
เครื่องวัด PH รุ่น PH-009 กรุงเทพมหานคร

ราคา 790.00 บาท

เครี่องวัดกรดด่าง HANNA รุ่น HI98107
เครี่องวัดกรดด่าง HANNA รุ่น HI98107 กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,100.00 บาท

เครื่องวัดกรดด่างในดินระบบดิจิตอล
เครื่องวัดกรดด่างในดินระบบดิจิตอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,790.00 บาท

เครื่องวัด พีเอช ในดิน
เครื่องวัด พีเอช ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

เครื่องวัดคุณสมบัติดิน 4in1
เครื่องวัดคุณสมบัติดิน 4in1 กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,190.00 บาท

ชุดทดสอบระดับค่า กรด ด่างและ NPK ในดิน
ชุดทดสอบระดับค่า กรด ด่างและ NPK ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 690.00 บาท

ดู 'เครื่องวัดค่า-pH' ทั้งหมดในร้านนี้

เครื่องวัดค่าสารอาหาร

เครื่องวัดความเข้มข้นปุ๋ย(COM-80 HM)
เครื่องวัดความเข้มข้นปุ๋ย(COM-80 HM) กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,400.00 บาท

มิเตอร์วัด ECในน้ำปลูกผักไร้ดิน HI98304
มิเตอร์วัด ECในน้ำปลูกผักไร้ดิน HI98304 กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,100.00 บาท

มิเตอร์วัด ECในน้ำปลูกผักไร้ดิน HM AP2
มิเตอร์วัด ECในน้ำปลูกผักไร้ดิน HM AP2 กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750.00 บาท

เครื่องวัดดิน Rapitest 4 in1 รุ่น 1880
เครื่องวัดดิน Rapitest 4 in1 รุ่น 1880 กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,590.00 บาท

 เครื่องวัดดิน PH,NPK ชุดทดสอบ กรดด่าง
เครื่องวัดดิน PH,NPK ชุดทดสอบ กรดด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,390.00 บาท

เครื่องวัดกรดด่างในดิน และค่า NPK ของดิน
เครื่องวัดกรดด่างในดิน และค่า NPK ของดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,790.00 บาท

ดู 'เครื่องวัดค่าสารอาหาร' ทั้งหมดในร้านนี้

เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้นปูนซีเมนต์
เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้นปูนซีเมนต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,490.00 บาท

เครื่องวัด กรดด่างและ ความชื้นของดิน
เครื่องวัด กรดด่างและ ความชื้นของดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นดิจิตอล ในดิน Rapitest
เครื่องวัดความชื้นดิจิตอล ในดิน Rapitest กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,490.00 บาท

ดู 'เครื่องวัดความชื้น' ทั้งหมดในร้านนี้

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดดิน วัดกรดด่าง NPK อุณหภูมิ
เครื่องวัดดิน วัดกรดด่าง NPK อุณหภูมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,490.00 บาท

เครื่องวัดความเค็ม,อุณหภูมิในดิน HI98331
เครื่องวัดความเค็ม,อุณหภูมิในดิน HI98331 กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,900.00 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลในดิน Rapitest
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลในดิน Rapitest กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,690.00 บาท

ดู 'เครื่องวัดอุณหภูมิ' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

เครื่องวัดแสง ความสว่างแสง Digital Light
เครื่องวัดแสง ความสว่างแสง Digital Light กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,150.00 บาท

เครื่องวัดความเข้มแสงเพื่อการเพาะปลูก
เครื่องวัดความเข้มแสงเพื่อการเพาะปลูก กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,590.00 บาท