ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนเกษตรชัญญ์ยมล

เมล็ดพันธุ์ผัก

เมล็ดพันธุ์แตงโมตอปิโด คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์แตงโมตอปิโด คุณภาพ ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ถุง(5กรัม)

เมล็ดพันธุ์มะเขือขื่นไร้หนาม
เมล็ดพันธุ์มะเขือขื่นไร้หนาม ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/ถุง(5กรัม)

เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า
เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า ชัยภูมิ

ราคา 6.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์โสนดอกใหญ่
เมล็ดพันธุ์โสนดอกใหญ่ ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/50กรัม

 เมล็ดพันธุ์ฟักทองชัญญ์ยมล
เมล็ดพันธุ์ฟักทองชัญญ์ยมล ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/10 กรัม

 เมล็ดพันธุ์ฟักหอม
เมล็ดพันธุ์ฟักหอม ชัยภูมิ

ราคา 100.00 บาท/5กรัม

เมล็ดพันธุ์มะเขือขื่น
เมล็ดพันธุ์มะเขือขื่น ชัยภูมิ

ราคา 100.00 บาท/5กรัม

เมล็ดพันธุ์แตงโมลายกินดี
เมล็ดพันธุ์แตงโมลายกินดี ชัยภูมิ

ราคา 45.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว
เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มขาว ชัยภูมิ

ราคา 15.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกใหญ่
เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกใหญ่ ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์แตงโมลูกผสม
เมล็ดพันธุ์แตงโมลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์พริกหยวกลูกผสม
เมล็ดพันธุ์พริกหยวกลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง


ชาสมุนไพร

สมุนไพรบำรุงร่างกายชนิดต้ม
สมุนไพรบำรุงร่างกายชนิดต้ม ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง

 ชากระพังโหม
ชากระพังโหม ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ห่อ (25 ซอง)

 เปลือกดาวอินคา
เปลือกดาวอินคา ชัยภูมิ

ราคา 270.00 บาท/กิโลกรัม

สมุนไพรช่อฟ้าลดพุงลดมัน
สมุนไพรช่อฟ้าลดพุงลดมัน ชัยภูมิ

ราคา 600.00 บาท/ชุด/ถุง

 ชาเห็ดหลินจือ
ชาเห็ดหลินจือ ชัยภูมิ

ราคา 100.00 บาท/กรัม

ชาดาวอินคาพร้อมชง
ชาดาวอินคาพร้อมชง ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/80 ซอง

ยอดใบชาดาวอินคาอบแห้ง
ยอดใบชาดาวอินคาอบแห้ง ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/300 กรัม

ใบชาดาวอินคาอบแห้ง
ใบชาดาวอินคาอบแห้ง ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ใบชาดาวอินคา
ใบชาดาวอินคา ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/300 กรัม

 ชาดาวอินคา
ชาดาวอินคา ชัยภูมิ

ราคา 100.00 บาท/ถุง

หญ้าหวานชนิดผง พร้อมชง
หญ้าหวานชนิดผง พร้อมชง ชัยภูมิ

ราคา 850.00 บาท/กิโลกรัม

พริกไทยดำ
พริกไทยดำ ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม


เมล็ดพันธุ์พืชไร่

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทับทิมสยามทานดิบ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทับทิมสยามทานดิบ ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/ถุง(10กรัม)

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คลุกวัคซีน
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คลุกวัคซีน ชัยภูมิ

ราคา 28.00 บาท/กิโลกรัม

 เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนี
เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนี ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 25.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์ผักชี
เมล็ดพันธุ์ผักชี ชัยภูมิ

ราคา 15.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มลูกผสม
เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม Extra 390
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม Extra 390 ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ซอง

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ ชัยภูมิ

ราคา 28.00 บาท/กิโลกรัม

 เมล็ดฟักทอง ทองพูน
เมล็ดฟักทอง ทองพูน ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/50กรัม

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ลูกผสม
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/แพ็ค 6 ซอง

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิมสยาม
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิมสยาม ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/ซอง 20 กรัม


เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

เมล็ดพันธุ์มะละกอ
เมล็ดพันธุ์มะละกอ ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/10 กรัม

เมล็ดพันธุ์มะละกอเรดเลดี้ลูกผสม
เมล็ดพันธุ์มะละกอเรดเลดี้ลูกผสม ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/10 กรัม

เมล็ดมะกล่ำต้น
เมล็ดมะกล่ำต้น ชัยภูมิ

ราคา 3.00 บาท/เมล็ด

หางนกยูงไทย
หางนกยูงไทย ชัยภูมิ

ราคา 2.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์เมล่อน
เมล็ดพันธุ์เมล่อน ชัยภูมิ

ราคา 3.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์เมล่อน
เมล็ดพันธุ์เมล่อน ชัยภูมิ

ราคา 3.00 บาท/เมล็ด


เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

เมล็ดพันธุ์ปาล์มเยอรมัน
เมล็ดพันธุ์ปาล์มเยอรมัน ชัยภูมิ

ราคา 3.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์อัญชันดอกซ้อน
เมล็ดพันธุ์อัญชันดอกซ้อน ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/แพ็ค 150 เมล็ด

เมล็ดมะละกอเรดเลดี้
เมล็ดมะละกอเรดเลดี้ ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ถุง(10กรัม)

เมล็ดอรพิมหรือคิ้วนาง
เมล็ดอรพิมหรือคิ้วนาง ชัยภูมิ

ราคา 5.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์หิรัญญิการ์
เมล็ดพันธุ์หิรัญญิการ์ ชัยภูมิ

ราคา 10.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ชวนชม
เมล็ดพันธุ์ชวนชม ชัยภูมิ

ราคา 5.00 บาท/เมล็ด


ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100%
ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100% ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ถุง

EM ชีวภาพ
EM ชีวภาพ ชัยภูมิ

ราคา 280.00 บาท/ขวด 600 cc

 จุลินทรีย์ชีวภาพ
จุลินทรีย์ชีวภาพ ชัยภูมิ

ราคา 280.00 บาท/ขวด 600 cc

จุลินทรีย์จาวปลวก
จุลินทรีย์จาวปลวก ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/ถุง 300 กรัม

ใบฉำฉา(ใบก้ามปู)
ใบฉำฉา(ใบก้ามปู) ชัยภูมิ

ราคา 20.00 บาท/กิโลกรัม


วัคซีนป้องกันศัตรูพืช

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสำเร็จรูป
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสำเร็จรูป ชัยภูมิ

ราคา 580.00 บาท/1000 กรัม

วัคซีนสำหรับพืช
วัคซีนสำหรับพืช ชัยภูมิ

ราคา 1,890.00 บาท/ขวด 1000 cc

ไตรโคเดอร์ม่า
ไตรโคเดอร์ม่า ชัยภูมิ

ราคา 580.00 บาท/1000 กรัม

ไตรโคเดอร์ม่า
ไตรโคเดอร์ม่า ชัยภูมิ

ราคา 280.00 บาท/100 กรัม


พริก

พริกยอดสน ชัยภูมิ
พริกยอดสน ชัยภูมิ ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

 พริกชัยภูมิ
พริกชัยภูมิ ชัยภูมิ

ราคา 240.00 บาท/กิโลกรัม

พริกแห้งพริกจินดาชัยภูมิ
พริกแห้งพริกจินดาชัยภูมิ ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม


ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ชัยภูมิ

ราคา 28.00 บาท/กิโลกรัม

ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์
ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ ชัยภูมิ

ราคา 180.00 บาท/3กิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชัยภูมิ

ราคา 90.00 บาท/กิโลกรัม


ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมีเร่งดอก
ปุ๋ยเคมีเร่งดอก ชัยภูมิ

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

ปุ๋ยออสโมโค้ทสูตรเร่งดอกละลายช้า 6 เดือน
ปุ๋ยออสโมโค้ทสูตรเร่งดอกละลายช้า 6 เดือน ชัยภูมิ

ราคา 420.00 บาท/กิโลกรัม

ปุ๋ยออสโมโค้ท
ปุ๋ยออสโมโค้ท ชัยภูมิ

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม


กระทือ

กระทือไนติงเกล
กระทือไนติงเกล ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

ขมิ้นชัน
ขมิ้นชัน ชัยภูมิ

ราคา 170.00 บาท/กิโลกรัม

หัวกระทือ
หัวกระทือ ชัยภูมิ

ราคา 220.00 บาท/กิโลกรัม


ไพล

 พันธ์ุหัวไพล
พันธ์ุหัวไพล ชัยภูมิ

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

ไพลดอกขาว
ไพลดอกขาว ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

หัวไพล
หัวไพล ชัยภูมิ

ราคา 280.00 บาท/กิโลกรัม


เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ

ข่าเหลืองระนอง
ข่าเหลืองระนอง ชัยภูมิ

ราคา 75.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์บัวบก
เมล็ดพันธุ์บัวบก ชัยภูมิ

ราคา 199.00 บาท/แพ็ค 10ซอง

ขมิ้นดวงตรัง G1
ขมิ้นดวงตรัง G1 ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม


ช้อนปลูก

ช้อนปลูกด้ามไม้มีกำมะหยี่
ช้อนปลูกด้ามไม้มีกำมะหยี่ ชัยภูมิ

ราคา 20.00 บาท/อัน

 ช้อนปลูกตักดิน
ช้อนปลูกตักดิน ชัยภูมิ

ราคา 20.00 บาท/อัน

ช้อนปลูกส้อมพรวน
ช้อนปลูกส้อมพรวน ชัยภูมิ

ราคา 45.00 บาท/ชุด


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นชวนชมสะบัดราก
ต้นชวนชมสะบัดราก ชัยภูมิ

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ลิ้นมังกร
ลิ้นมังกร ชัยภูมิ

ราคา 550.00 บาท/แพ็ค 20 ต้น

ปาล์มหมากนวล
ปาล์มหมากนวล ชัยภูมิ

ราคา 3.00 บาท/เมล็ด

ต้นกล้าอินทผาลัมบาร์ฮี
ต้นกล้าอินทผาลัมบาร์ฮี ชัยภูมิ

ราคา 490.00 บาท/ต้นสูง 20-30 cm

เคราฤาษี หรือ มอสสเปน
เคราฤาษี หรือ มอสสเปน ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/อัน

 ดีปลี
ดีปลี ชัยภูมิ

ราคา 650.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นตะไคร้หอม
ต้นตะไคร้หอม ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/แพ็ค 15 ท่อน

 กิ่งพันธุ์หนานเฉาเหว่ย
กิ่งพันธุ์หนานเฉาเหว่ย ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/แพ็ค 15 ท่อน

 หญ้าหอมมังกร
หญ้าหอมมังกร ชัยภูมิ

ราคา 850.00 บาท/กิโลกรัม

 รากสามสิบ
รากสามสิบ ชัยภูมิ

ราคา 490.00 บาท/กิโลกรัม

ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/ถุง 200 กรัม

 ขมิ้นชันแดงสยาม F1
ขมิ้นชันแดงสยาม F1 ชัยภูมิ

ราคา 490.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นกุยช่ายยักษ์
ต้นกุยช่ายยักษ์ ชัยภูมิ

ราคา 300.00 บาท/แพ็ค 20 เหง้า

ถุงดําเพาะกล้าไม้
ถุงดําเพาะกล้าไม้ ชัยภูมิ

ราคา 78.00 บาท/กิโลกรัม

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ชัยภูมิ

ราคา 499.00 บาท/อัน

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  No416  ขนาด 9 นิ้ว
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง No416 ขนาด 9 นิ้ว ชัยภูมิ

ราคา 280.00 บาท/อัน

ดินเพาะกล้ามะละกอ
ดินเพาะกล้ามะละกอ ชัยภูมิ

ราคา 60.00 บาท/ถุง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/ขวด 600 cc

จาวปลวก
จาวปลวก ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ถุง 300 กรัม

ยากำจัดวัชพืชชีวภาพ
ยากำจัดวัชพืชชีวภาพ ชัยภูมิ

ราคา 200.00 บาท/ขวด 600 cc

 กากน้ำตาล
กากน้ำตาล ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/ขวด 1500 cc

 กากน้ำตาล
กากน้ำตาล ชัยภูมิ

ราคา 690.00 บาท/ขวด 600 cc

หัวบาร์เลื่อยโซ่
หัวบาร์เลื่อยโซ่ ชัยภูมิ

ราคา 1,790.00 บาท/ชุด

กระเทียมจีนแกะกลีบ
กระเทียมจีนแกะกลีบ ชัยภูมิ

ราคา 550.00 บาท/5 กิโลกรัม รวมค่าจัดส่ง

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง
เมล็ดพันธุ์ฟักทอง ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ถุง 100 กรัม

 ขมิ้นอ้อย
ขมิ้นอ้อย ชัยภูมิ

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม

ขมิ้นขาว
ขมิ้นขาว ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

ผักแว่นแก้วหรือบัวบกฝรั่ง
ผักแว่นแก้วหรือบัวบกฝรั่ง ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/3กิโลกรัม

 หอมแดงศรีสะเกษ
หอมแดงศรีสะเกษ ชัยภูมิ

ราคา 550.00 บาท/5 กิโลกรัม จัดส่งฟรี

แก้วมังกร
แก้วมังกร ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/แพ็ค 20 กิ่ง

พริกยอดสนแดง
พริกยอดสนแดง ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

ไข่ไก่มีเชื้อลูกผสม พม่าม้าล่อ
ไข่ไก่มีเชื้อลูกผสม พม่าม้าล่อ ชัยภูมิ

ราคา 30.00 บาท/ฟอง

ท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล
ท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ชัยภูมิ

ราคา 750.00 บาท/แพ็ค(500 ท่อน)รวมค่าจัดส่ง

หญ้าเนเปีย
หญ้าเนเปีย ชัยภูมิ

ราคา 780.00 บาท/แพ็ค 500 ท่อน จัดส่งฟรี

ยาริดสีดวงทวารแคปซูล
ยาริดสีดวงทวารแคปซูล ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/แพ็ค 3 กระปุก

สมุนไพรรักษาส้นเท้าแตก
สมุนไพรรักษาส้นเท้าแตก ชัยภูมิ

ราคา 250.00 บาท/ขวด/กรัม

มะตูมแห้ง
มะตูมแห้ง ชัยภูมิ

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

 กาแฟหมามุ่ย
กาแฟหมามุ่ย ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ห่อ

ชาพิลังกาสา
ชาพิลังกาสา ชัยภูมิ

ราคา 450.00 บาท/ซอง

ชาเกสรดอกสารภี
ชาเกสรดอกสารภี ชัยภูมิ

ราคา 350.00 บาท/ซอง

พริกแกงใต้
พริกแกงใต้ ชัยภูมิ

ราคา 150.00 บาท/กรัม

เมนูส่วนล่างของเว็บ