ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: มินิ ออร์แกร์นัท ฟาร์ม

มะม่วง

มะม่วงเบาใต้
มะม่วงเบาใต้ ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

มะม่วงเขียวใหญ่
มะม่วงเขียวใหญ่ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

มะม่วงอาทู อีทู
มะม่วงอาทู อีทู ปราจีนบุรี

ราคา 180.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

อัญชัญสีขาว
อัญชัญสีขาว ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท

คูณสายรุ้ง
คูณสายรุ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท

ฝรั่งทับทิม
ฝรั่งทับทิม ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท

มัลเบอรี่(หม่อน)
มัลเบอรี่(หม่อน) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

น้อยหน่า หนังครั่ง
น้อยหน่า หนังครั่ง ปราจีนบุรี

ราคา -100.00 บาท

ละมุดสีดา
ละมุดสีดา ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท

ละมุดสีดา
ละมุดสีดา ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท

พระเจ้าห้าพระองค์
พระเจ้าห้าพระองค์ ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท

มม่วงหาวมะนาวโห่
มม่วงหาวมะนาวโห่ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ผักหนาม
ผักหนาม ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

เมล็ดฟักข้าว
เมล็ดฟักข้าว ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ผักปลังแดง เขียว
ผักปลังแดง เขียว ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

ข่าตาแดง
ข่าตาแดง ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

ยอดมันหวานญี่ปุ่น
ยอดมันหวานญี่ปุ่น ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

ผักกูด
ผักกูด ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

กิ่งพันธุ์ผักไชยา
กิ่งพันธุ์ผักไชยา ปราจีนบุรี

ราคา 10.00 บาท

กุยช่าย
กุยช่าย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เมล็ดอินทผาลัม(เดเร็จนัว)
เมล็ดอินทผาลัม(เดเร็จนัว) ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

ตัวไส้เดือน
ตัวไส้เดือน ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท

หน่อไม้น้ำ
หน่อไม้น้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ