ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

รับจัดสวน

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปูหญ้า ขายหญ้า
รับปูหญ้า ขายหญ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย มาเลย์
รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย มาเลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

รับตัดหญ้า ดูแลสวน
รับตัดหญ้า ดูแลสวน กรุงเทพมหานคร


โพธิ์

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท


บริการดูแลสวน

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท


ขนุน

ตอขนุน กล้าขนุน
ตอขนุน กล้าขนุน กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท

ต้นกล้าขนุน ตอขนุน
ต้นกล้าขนุน ตอขนุน กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท

ขนุน
ขนุน กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

ขนุนทองประเสริฐ
ขนุนทองประเสริฐ กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ขนุนแดงสุริยา
ขนุนแดงสุริยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นขนุนทองประเสริฐ
ต้นขนุนทองประเสริฐ กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นขนุนทองประเสริฐ
ต้นขนุนทองประเสริฐ กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นขนุนทองมาเลย์
ต้นขนุนทองมาเลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท


ต้นหมาก

ต้นหมากกินผล
ต้นหมากกินผล กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นหมากกินผล ผลหมากสด หมากแห้ง
ต้นหมากกินผล ผลหมากสด หมากแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นหมากกินผล ผลหมากสด หมากแห้ง
ต้นหมากกินผล ผลหมากสด หมากแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

หมากกินผลพันธุ์เตี้ย
หมากกินผลพันธุ์เตี้ย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

หมากกินผลพันธุ์เตี้ย
หมากกินผลพันธุ์เตี้ย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

หมากกินผล
หมากกินผล กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

หมากกินผล
หมากกินผล กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท


มะนาว

มะนาวไข่น้ำหอม
มะนาวไข่น้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

มะนาวไข่น้ำหอม
มะนาวไข่น้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

มะนาวฝรั่งหอมฮอลแลนด์
มะนาวฝรั่งหอมฮอลแลนด์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

มะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด
มะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะนาวแป้นพวง
มะนาวแป้นพวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะนาวไข่
มะนาวไข่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

มะนาวพิจิตร 1
มะนาวพิจิตร 1 กรุงเทพมหานคร

ราคา 95.00 บาท

ต้นมะนาวแป้นพวง
ต้นมะนาวแป้นพวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท


ฟางข้าว

จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา
จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ใบก้ามปู
ใบก้ามปู กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ฟางอัดก้อน
ฟางอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางอัดก้อน
ฟางอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางอัดก้อน
ฟางอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางอัดก้อน
ฟางอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางอัดก้อน
ฟางอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางข้าวอัดก้อน
ฟางข้าวอัดก้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ฟางข้าว
ฟางข้าว กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท


บริการย้ายต้นไม้

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท

รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้
รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด ย้ายไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท


ฝรั่ง

ฝรั่งกิมจู ขี้นก ไร้เมล็ด แป้นสีทอง
ฝรั่งกิมจู ขี้นก ไร้เมล็ด แป้นสีทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ฝรั่งกิมจู
ฝรั่งกิมจู กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู
กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู
กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ฝรั่งกิมจู
ฝรั่งกิมจู กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู
กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ฝรั่งขี้นก
ฝรั่งขี้นก กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท


ต้นกล้วย

ต้นพันธุ์กล้วยหอมเขียว หอมทอง
ต้นพันธุ์กล้วยหอมเขียว หอมทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง
ต้นพันธุ์กล้วยเล็บมือนาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นพันธุ์กล้วยหักมุก
ต้นพันธุ์กล้วยหักมุก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
ต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นพันธุ์กล้วยไข่
ต้นพันธุ์กล้วยไข่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท


ต้นมะขาม

มะขามยักษ์ฝักตรง ฝักโค้ง
มะขามยักษ์ฝักตรง ฝักโค้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

มะขามหวานพันธุ์สีทอง
มะขามหวานพันธุ์สีทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะขามเปรี้ยวเพาะเมล็ด
มะขามเปรี้ยวเพาะเมล็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท

มะขามยักษ์
มะขามยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นมะขามยักษ์
ต้นมะขามยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

กิ่งพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์
กิ่งพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

กิ่งพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์
กิ่งพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท


ศุภโชค

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท


ต้นยางอินเดีย

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

จำหน่ายต้นยางอินเดียสีเขียว
จำหน่ายต้นยางอินเดียสีเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

จำหน่ายต้นยางอินเดียสีเขียว
จำหน่ายต้นยางอินเดียสีเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ขายต้นยางอินเดียใบเขียว
ขายต้นยางอินเดียใบเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นยางอินเดีย ขายใบยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย ขายใบยางอินเดีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท


ต้นมะพร้าว

มะพร้าวพวงร้อย
มะพร้าวพวงร้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

มะพร้าวพวงร้อย
มะพร้าวพวงร้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

มะพร้าวพวงร้อย
มะพร้าวพวงร้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

ต้นมะพร้าวน้ำหอม
ต้นมะพร้าวน้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นมะพร้าวน้ำหอม
ต้นมะพร้าวน้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

หน่อมะพร้าวน้ำหอม
หน่อมะพร้าวน้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท


งานไม้

จำหน่ายตับหญ้าคา ตับจาก
จำหน่ายตับหญ้าคา ตับจาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

จำหน่ายตับหญ้าคา ตับจาก
จำหน่ายตับหญ้าคา ตับจาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา
จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ไม้ไผ่สำหรับปักต้นไม้
ไม้ไผ่สำหรับปักต้นไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


ต้นมังคุด

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 110.00 บาท

มังคุด
มังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 110.00 บาท

มังคุด
มังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 110.00 บาท

ต้นพันธุ์มังคุด
ต้นพันธุ์มังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 110.00 บาท

ต้นพันธุ์มังคุด
ต้นพันธุ์มังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 110.00 บาท


สาเก

สาเก
สาเก กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

สาเก
สาเก กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

สาเกข้าวเหนียว
สาเกข้าวเหนียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นสาเก
ต้นสาเก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท

สาเกข้าวเหนียว
สาเกข้าวเหนียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท


มะกรูด

มะกรูด
มะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

มะกรูด
มะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท


หว้า

หว้าลูกใหญ่
หว้าลูกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หว้าลูกใหญ่
หว้าลูกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หว้าลูกใหญ่
หว้าลูกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หว้าลูกใหญ่
หว้าลูกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ต้นหว้าลูกใหญ่
ต้นหว้าลูกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


สาละลังกา

ต้นสาละลังกา
ต้นสาละลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ต้นสาละลังกา
ต้นสาละลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ต้นสาละลังกา
ต้นสาละลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

สาละลังกา
สาละลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ต้นสาละลังกา
ต้นสาละลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท


ชำมะเลียง

ต้นชำมะเลียง
ต้นชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ต้นชำมะเลียง
ต้นชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ต้นชำมะเลียง
ต้นชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ชำมะเลียง
ชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 90.00 บาท


มะขวิด

มะขวิด
มะขวิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

มะขวิด
มะขวิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

มะขวิด
มะขวิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นมะขวิด
ต้นมะขวิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท


กระถิน


ทุเรียนเทศ

ทุเรียนน้ำ เทศ แขก
ทุเรียนน้ำ เทศ แขก กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ทุเรียนน้ำ เทศ แขก
ทุเรียนน้ำ เทศ แขก กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ทุเรียนน้ำ
ทุเรียนน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 90.00 บาท

ต้นทุเรียนน้ำ/เทศ
ต้นทุเรียนน้ำ/เทศ กรุงเทพมหานคร

ราคา 90.00 บาท


มะเฟือง

ต้นมะเฟืองเปรี้ยว
ต้นมะเฟืองเปรี้ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

ต้นมะเฟืองเปรี้ยว
ต้นมะเฟืองเปรี้ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

มะเฟืองหวาน มะเฟืองเปรี้ยว
มะเฟืองหวาน มะเฟืองเปรี้ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท

ต้นมะเฟือง
ต้นมะเฟือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท


หม่อน

หม่อน(มัลเบอร์รี่)
หม่อน(มัลเบอร์รี่) กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หม่อน (มัลเบอร์ลี่)
หม่อน (มัลเบอร์ลี่) กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หม่อน (มัลเบอร์ลี่)
หม่อน (มัลเบอร์ลี่) กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

หม่อน(มัลเบอร์รี่)
หม่อน(มัลเบอร์รี่) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท


มะกอก

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะกอกฝรั่ง หรือมะกอกบก
มะกอกฝรั่ง หรือมะกอกบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะกอกฝรั่งบก)
มะกอกฝรั่งบก) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท


ทุเรียน


คริสต์มาส

ต้นคริสต์มาสใบแดง
ต้นคริสต์มาสใบแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นคริสต์มาสใบแดง
ต้นคริสต์มาสใบแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นคริสต์มาสใบแดง
ต้นคริสต์มาสใบแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท

ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท


หญ้า

รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย ญี่ปุ่น
รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย มาเลย์
รับปูหญ้า ขายหญ้า นวลน้อย มาเลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ขายหญ้านวลน้อย มาเลย์
ขายหญ้านวลน้อย มาเลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 33.00 บาท


ไทร

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ไทรบ้าน
ไทรบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท


แกลบ

แกลบขาว แกลบดำ
แกลบขาว แกลบดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 15.00 บาท

แกลบขาว แกลบดำ
แกลบขาว แกลบดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

แกลบขาว แกลบดำ
แกลบขาว แกลบดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

แกลบขาว แกลบดำ
แกลบขาว แกลบดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ขี้ควาย
ปุ๋ยอินทรีย์ ขี้ควาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ใบก้ามปู
ใบก้ามปู กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


ลูกขนุน

ลูกขนุนมาเลย์ จำหน่ายผลแก่ ผลอ่อน
ลูกขนุนมาเลย์ จำหน่ายผลแก่ ผลอ่อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท

จำหน่ายผลขนุนมาเลย์ ปลีก และส่ง
จำหน่ายผลขนุนมาเลย์ ปลีก และส่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท


ไส้เดือนดิน

มูลไส้เดือน
มูลไส้เดือน กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ปุ๋ยมูลไส้เดือน กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ปุ๋ยมูลไส้เดือน กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท


กาบมะพร้าว

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

มะพร้าวสับ
มะพร้าวสับ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

กาบมะพร้าวสับ
กาบมะพร้าวสับ กรุงเทพมหานคร

ราคา 12.00 บาท


การเวก

การเวก
การเวก กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นการเวก
ต้นการเวก กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

การเวก
การเวก กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท


อัญชัน

ต้นอัญชัน
ต้นอัญชัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นอัญชัน
ต้นอัญชัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ต้นอัญชัน
ต้นอัญชัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


กระดังงา

ต้นกระดังงาสงขลา
ต้นกระดังงาสงขลา กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นกระดังงาสงขลา
ต้นกระดังงาสงขลา กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท


ดาวเรือง

ต้นดาวเรือง
ต้นดาวเรือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

จำหน่ายต้นดาวเรือง แบบถุง แบบกระถาง
จำหน่ายต้นดาวเรือง แบบถุง แบบกระถาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท


จำปี

ต้นจำปีดอกขาว
ต้นจำปีดอกขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ต้นจำปีดอกขาว
ต้นจำปีดอกขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ต้นจำปีดอกขาว
ต้นจำปีดอกขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท


คูน


ต้นสะตอ

สะตอ
สะตอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

สะตอ
สะตอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

สะตอ
สะตอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท


ส้มโอ

ส้มโอทองดี ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอทองดี ขาวน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ส้มโอทองดี ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอทองดี ขาวน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ทองดี
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ทองดี กรุงเทพมหานคร

ราคา 85.00 บาท


มะละกอ

จำหน่ายต้นพันธุ์มะละกอสีเหลือง
จำหน่ายต้นพันธุ์มะละกอสีเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

จำหน่ายต้นพันธุ์มะละกอสีเหลือง
จำหน่ายต้นพันธุ์มะละกอสีเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นกล้ามะละกอ
ต้นกล้ามะละกอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท


แค

ต้นแคบ้าน
ต้นแคบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

แคขาว
แคขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

แคบ้าน
แคบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท


ต้นขี้เหล็ก


พิกุล

ต้นพิกุล
ต้นพิกุล กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

พิกุล
พิกุล กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

พิกุล
พิกุล กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท


น้อยหน่า

น้อยโหน่ง
น้อยโหน่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

น้อยหน่าเพชรปากช่อง
น้อยหน่าเพชรปากช่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

น้อยหน่าเพชรปากช่อง
น้อยหน่าเพชรปากช่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท


ลำแพน

ต้นลำแพน
ต้นลำแพน กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

ต้นลำแพน
ต้นลำแพน กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

ต้นลำแพน
ต้นลำแพน กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท


รวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 900.00 บาท

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 900.00 บาท

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 900.00 บาท


กร่าง

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นสลิดหรือขจร
ต้นสลิดหรือขจร กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ต้นบัวหลวง
ต้นบัวหลวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นบัวหลวง
ต้นบัวหลวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ต้นเก๊กฮวย ดอกสีขาว สีเหลือง
ต้นเก๊กฮวย ดอกสีขาว สีเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท

ต้นเก๊กฮวย ดอกสีขาว สีเหลือง
ต้นเก๊กฮวย ดอกสีขาว สีเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ต้นโมก
ต้นโมก กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท

โกศล
โกศล กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ต้นใบเตย
ต้นใบเตย กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นหูหนู
ต้นหูหนู กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

ต้นคล้า
ต้นคล้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นคล้าน้ำก้านแดง
ต้นคล้าน้ำก้านแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่กิมซุง ตงลืมแล้ง
ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่กิมซุง ตงลืมแล้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ต้นกาแฟ
ต้นกาแฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

ต้นกาแฟ อราบิก้า โรบัสต้า
ต้นกาแฟ อราบิก้า โรบัสต้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ลองกองตันหยงมัส
ลองกองตันหยงมัส กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท

ลองกอง
ลองกอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ลำไยอิดอ
ลำไยอิดอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

ลำไยอีดอ
ลำไยอีดอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

กิ่งพันธุ์เงาะโรงเรียน
กิ่งพันธุ์เงาะโรงเรียน กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

เงาะโรงเรียน
เงาะโรงเรียน กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

กระท้อนปุยฝ้าย
กระท้อนปุยฝ้าย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

ชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

ชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

สะเดามัน
สะเดามัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

องุ่นแบล็คโอปอร์
องุ่นแบล็คโอปอร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

มะยงชิด
มะยงชิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

มะยงชิด
มะยงชิด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

หมากเม่า
หมากเม่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

สักทอง
สักทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ยางนา
ยางนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

มะตูม
มะตูม กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นมะตูม
ต้นมะตูม กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

พะยูง
พะยูง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นกล้าสนประดิพัทธ์
ต้นกล้าสนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ต้นกล้าสนประดิพัทธ์
ต้นกล้าสนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

มะขามเทศมัน (ฝักใหญ่)
มะขามเทศมัน (ฝักใหญ่) กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

มะค่า
มะค่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

พริกไทย
พริกไทย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

พริกไทย
พริกไทย กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

กิ่งพันธุ์มะม่วง อาร์ทูอีทู
กิ่งพันธุ์มะม่วง อาร์ทูอีทู กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

มะม่วงอาร์ทูอีทู
มะม่วงอาร์ทูอีทู กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

มะไฟ
มะไฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

มะไฟ
มะไฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท

แคนา
แคนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

มะดัน
มะดัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ตะลิงปิง
ตะลิงปิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ชะมวง
ชะมวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

มันปู
มันปู กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 65.00 บาท

ตะแบก
ตะแบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ทับทิมแดงมารวย
ทับทิมแดงมารวย กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

ต้นตีนเป็ดน้ำ
ต้นตีนเป็ดน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

เหรียง
เหรียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 55.00 บาท

มะขามป้อม
มะขามป้อม กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

กัลปพฤกษ์
กัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท

ต้นพันธุ์เชอรี่สเปน
ต้นพันธุ์เชอรี่สเปน กรุงเทพมหานคร

ราคา 55.00 บาท

มะม่วงหาว มะนาวโห่
มะม่วงหาว มะนาวโห่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

มะม่วงหาวมะนาวโห่
มะม่วงหาวมะนาวโห่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นยอ ลูกยอ
ต้นยอ ลูกยอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นยอ
ต้นยอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 45.00 บาท

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

ละไม
ละไม กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท

ต้นไกร กร่าง โพธิ์บ้าน ศรีมหาโพธิ์
ต้นไกร กร่าง โพธิ์บ้าน ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

จำหน่ายพวงหรีดดอกไม้
จำหน่ายพวงหรีดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100.00 บาท

จำหน่ายพวงหรีดดอกไม้
จำหน่ายพวงหรีดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100.00 บาท

จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา
จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา
จำหน่ายตับจาก ตับหญ้าคา กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ต้นโหระพา
ต้นโหระพา กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ต้นดีปลี
ต้นดีปลี กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ตะไคร้แกง ตะไคร้หอม
ตะไคร้แกง ตะไคร้หอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

พลูกินหมาก
พลูกินหมาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 70.00 บาท

มะเขือพวง
มะเขือพวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะ กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

พริกขี้หนู
พริกขี้หนู กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ต้นข่า
ต้นข่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ต้นกระชาย
ต้นกระชาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ต้นชะพลู
ต้นชะพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 15.00 บาท

ต้นขมิ้น
ต้นขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

ต้นกะเพรา
ต้นกะเพรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ต้นผักชีฝรั่ง
ต้นผักชีฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท

กระถางพลาสติก
กระถางพลาสติก กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

กระถางพลาสติก
กระถางพลาสติก กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ดินปลูกต้นไม้
ดินปลูกต้นไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท

จำหน่ายใบก้ามปู
จำหน่ายใบก้ามปู กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท

ขุยมะพร้าว
ขุยมะพร้าว กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมี กรุงเทพมหานคร

ราคา 75.00 บาท

จำหน่ายดอกเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน
จำหน่ายดอกเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

จำหน่ายดอกเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน
จำหน่ายดอกเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท

ต้นตำลึงบ้าน
ต้นตำลึงบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ต้นกล้าตำลึง
ต้นกล้าตำลึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

ดอกบัว สีขาว สีชมพู
ดอกบัว สีขาว สีชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 4.00 บาท

ดอกบัวหลวง สีขาว สีชมพู
ดอกบัวหลวง สีขาว สีชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 4.00 บาท

ไข่เค็มไอโอดีน
ไข่เค็มไอโอดีน กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ