ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: อัญชัน seeds

อัญชัน


ดอกรัก

รักซ้อนม่วง..
รักซ้อนม่วง.. กรุงเทพมหานคร

ราคา 999.00 บาท

ขายดอกรักซ้อน..
ขายดอกรักซ้อน.. กรุงเทพมหานคร

ราคา 999.00 บาท

ดอกรักซ้อน สด
ดอกรักซ้อน สด กรุงเทพมหานคร

ราคา 999.00 บาท

ขายช่อดอกรักซ้อนสีขาว
ขายช่อดอกรักซ้อนสีขาว กรุงเทพมหานคร

รักซ้อนสีขาว
รักซ้อนสีขาว กรุงเทพมหานคร


ลดาวัลย์

ขาย ต้นช่อมาลี ,กุมาริกา,ช่อสุมาลี
ขาย ต้นช่อมาลี ,กุมาริกา,ช่อสุมาลี กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท

ลดาวัลย์..พุ่มโต สวยๆ
ลดาวัลย์..พุ่มโต สวยๆ กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท/1 ต้น ความสูง2:50 Cm.

ลดาวัลย์ ไม้เลื้อย ดอกหอม
ลดาวัลย์ ไม้เลื้อย ดอกหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท

ต้น ลดาวัลย์ พุ่มโตๆ
ต้น ลดาวัลย์ พุ่มโตๆ กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท

ต้นลดาวัลย์/ลัดดาวัลย์ (ต้นโต สวยๆ)
ต้นลดาวัลย์/ลัดดาวัลย์ (ต้นโต สวยๆ) กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท

จำหน่ายต้นลดาวัลย์(ต้นโต)
จำหน่ายต้นลดาวัลย์(ต้นโต) กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท

จำหน่าย ต้นลดาวัลย์,ลัดดาวัลย์
จำหน่าย ต้นลดาวัลย์,ลัดดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท

ลดาวัลย์,ลัดดาวัลย์ ต้นโต สูง 3 เมตร
ลดาวัลย์,ลัดดาวัลย์ ต้นโต สูง 3 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000.00 บาท

ต้นลดาวัลย์ ,ลัดดาวัลย์
ต้นลดาวัลย์ ,ลัดดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000.00 บาท


อโกลนีมา

เสือพรานสามสี
เสือพรานสามสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500.00 บาท/ต้นละ 6,500 บาท ค่ะ

 Aglaonema pictum tricolor.เสือพราน 3 สี
Aglaonema pictum tricolor.เสือพราน 3 สี กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000.00 บาท/1 ต้น

 Aglaonema pictum tricolor.(เสือพราน 3สี)
Aglaonema pictum tricolor.(เสือพราน 3สี) กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000.00 บาท/1 ต้น

Aglaonema pictum tricolor,เสือพราน 3 สี.
Aglaonema pictum tricolor,เสือพราน 3 สี. กรุงเทพมหานคร

เสือพราน 3 สี ,Aglaonema pictum tricolor,
เสือพราน 3 สี ,Aglaonema pictum tricolor, กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท

Aglaonema pictum tricolor, เสือพราน 3 สี
Aglaonema pictum tricolor, เสือพราน 3 สี กรุงเทพมหานคร

ต้นเพชรน้ำหนึ่ง
ต้นเพชรน้ำหนึ่ง กรุงเทพมหานคร


รากสามสิบ

ต้นรากสามสิบ, รากสามสิบ,รากสามสิบสด,สาวร้อยผัว,ต้นสาวร้อยผัว
ต้นรากสามสิบ, รากสามสิบ,รากสามสิบสด,สาวร้อยผัว,ต้นสาวร้อยผัว กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000.00 บาท/1 ต้น ในกระถางตามรูป ค่ะ


ป้ายชื่อพลาสติก

แผ่นพลาสติกป้ายชื่อ อเนกประสงค์
แผ่นพลาสติกป้ายชื่อ อเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 999.00 บาท

ขายแผ่นป้ายราคาสินค้า สีเงิน+ทอง
ขายแผ่นป้ายราคาสินค้า สีเงิน+ทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ผัก

มะรุม.เมล็ดมะรุมแห้ง
มะรุม.เมล็ดมะรุมแห้ง กรุงเทพมหานคร

เมล็ดผักหวานบ้าน
เมล็ดผักหวานบ้าน กรุงเทพมหานคร

ชะอม (กิ่งชำ)
ชะอม (กิ่งชำ) กรุงเทพมหานคร

เมล็ดดอกแคแดง
เมล็ดดอกแคแดง กรุงเทพมหานคร

เมล็ดดอกแคขาว
เมล็ดดอกแคขาว กรุงเทพมหานคร

เมล็ดถั่วพลู
เมล็ดถั่วพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 2.00 บาท

ต้นถั่วพลู
ต้นถั่วพลู กรุงเทพมหานคร

เมล็ดดอกชมจันทร์
เมล็ดดอกชมจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 3.00 บาท/เมล็ดล่ะ 3 บาท


เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ


ปาล์มพัด


สร้อยสุมาลี


พลูฉีก


ว่านสมุนไพร

ว่านมหาบัว
ว่านมหาบัว กรุงเทพมหานคร

ว่านลูกไก่ทอง
ว่านลูกไก่ทอง กรุงเทพมหานคร

ว่านพระตะบะ
ว่านพระตะบะ กรุงเทพมหานคร

ต้นขันหมากเศรษฐี
ต้นขันหมากเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ต้นว่านตะขาบ
ต้นว่านตะขาบ กรุงเทพมหานคร

ไม้เท้าฤาษี
ไม้เท้าฤาษี กรุงเทพมหานคร


เล็บครุฑ


ฟ้าทะลายโจร

ต้นฟ้าทะลายโจร,ฟ้าทะลายโจร
ต้นฟ้าทะลายโจร,ฟ้าทะลายโจร กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นฟ้าทะลายโจร,ฟ้าทะลายโจร,
ต้นฟ้าทะลายโจร,ฟ้าทะลายโจร, กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร กรุงเทพมหานคร

ต้นฟ้าทลายโจร ,ขายต้นฟ้าทะลายโจร
ต้นฟ้าทลายโจร ,ขายต้นฟ้าทะลายโจร กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท


ต้นผักหวาน

ผักหวานบ้าน,ขายต้นผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน,ขายต้นผักหวานบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ผักหวานบ้าน..
ผักหวานบ้าน.. กรุงเทพมหานคร

ผักหวานป่า (เพาะเมล็ด)
ผักหวานป่า (เพาะเมล็ด) กรุงเทพมหานคร

ผักหวานป่า
ผักหวานป่า กรุงเทพมหานคร


คูน

ขายต้นคูนแดง,คูณแดง
ขายต้นคูนแดง,คูณแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

คูณแดง,ต้นคูณแดง
คูณแดง,ต้นคูณแดง กรุงเทพมหานคร

คูณม่วง
คูณม่วง กรุงเทพมหานคร

คูน สีชมพู
คูน สีชมพู กรุงเทพมหานคร


บุษราคัม

เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,บุษราคัม, homalomenarubescensvariegated
เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,บุษราคัม, homalomenarubescensvariegated กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000.00 บาท/ 1 ต้นโต ในกระถาง ตามรูปค่ะ

เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,บุษราคัม,homalomenarubescensvariegated
เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,บุษราคัม,homalomenarubescensvariegated กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000.00 บาท/1 ต้นในกระถางค่ะ

ว่าน เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,เสน่ห์จันทน์
ว่าน เสน่ห์จันทร์บุษราคัม,เสน่ห์จันทน์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000.00 บาท/1 ต้นโต

ต้นเสน่ห์จันทน์,บุษราคัม,
ต้นเสน่ห์จันทน์,บุษราคัม, กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000.00 บาท

 บุษราคัม,ว่านเสน่ห์จันทน์บุษราคัม
บุษราคัม,ว่านเสน่ห์จันทน์บุษราคัม กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000.00 บาท


กล้วยบัว

ต้นกล้วยร้อยหวี
ต้นกล้วยร้อยหวี กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

ต้นกล้วยนาก
ต้นกล้วยนาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

ต้นกล้วยเล็บมือนาง
ต้นกล้วยเล็บมือนาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

กล้วยบัว
กล้วยบัว กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท


ยี่เข่ง

ยี่เข่ง (แดง)
ยี่เข่ง (แดง) กรุงเทพมหานคร

ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท

ยี่เข่ง สีขาว
ยี่เข่ง สีขาว กรุงเทพมหานคร


พลูด่าง


พลูฉลุ

Monstera ด่าง, มอนสเตอร่าด่าง,MonsteraDeliciosaYellow
Monstera ด่าง, มอนสเตอร่าด่าง,MonsteraDeliciosaYellow กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000.00 บาท/1 ต้นในกระถางค่ะ

 Monstera bosigiana yellow., มอนสเตอร่า ด่าง
Monstera bosigiana yellow., มอนสเตอร่า ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000.00 บาท

ต้นพลูฉลุ
ต้นพลูฉลุ กรุงเทพมหานคร

พลูฉลุ
พลูฉลุ กรุงเทพมหานคร


เล็บครุฑใบผักชี


กะพ้อ


ว่านมหาเสน์ห์

รากราคะ ,ว่านดอกทอง
รากราคะ ,ว่านดอกทอง กรุงเทพมหานคร

ต้นรากราคะ, ว่านดอกทอง
ต้นรากราคะ, ว่านดอกทอง กรุงเทพมหานคร

ดอก ว่านรากราคะ
ดอก ว่านรากราคะ กรุงเทพมหานคร

ว่านดอกทองโยณี
ว่านดอกทองโยณี กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท


หม่อน


ดอกอัญชัน

ขายดอกอัญชันแห้ง,ดอกอัญชันสีน้ำเงิน
ขายดอกอัญชันแห้ง,ดอกอัญชันสีน้ำเงิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 199.00 บาท/250 กรัม

ดอกอัญชันแห้ง, ขายดอกอัญชันแห้ง
ดอกอัญชันแห้ง, ขายดอกอัญชันแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 299.00 บาท/500 กรัม

ดอกอัญชันแห้ง,ดอกอัญชัน,อัญชัน
ดอกอัญชันแห้ง,ดอกอัญชัน,อัญชัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท


เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ


เฟิร์น

ว่านลูกไก่ทอง ,เฟริน์
ว่านลูกไก่ทอง ,เฟริน์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท

ว่านลูกไก่ทอง
ว่านลูกไก่ทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท

ว่านลูกไก่ทอง
ว่านลูกไก่ทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท


เสลดพังพอน

เสลดพังพอน(ตัวเมีย)
เสลดพังพอน(ตัวเมีย) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

เสลดพังพอน(ตัวเมีย)
เสลดพังพอน(ตัวเมีย) กรุงเทพมหานคร

เสลดพังพอน
เสลดพังพอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท


ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ กรุงเทพมหานคร

ว่านหางจระเข้ลายทาง
ว่านหางจระเข้ลายทาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ว่านหางจระเข้ด่างลายทาง
ว่านหางจระเข้ด่างลายทาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000.00 บาท


ปาล์ม

ปาล์มแสนสง่า
ปาล์มแสนสง่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000.00 บาท/ต้น ความสูง 1 เมตร

ขายต้นปาล์มชิงหลังขาว. ( เจ้าเมืองถลาง )
ขายต้นปาล์มชิงหลังขาว. ( เจ้าเมืองถลาง ) กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,999.00 บาท

ปาล์มเจ้าเมืองถลาง ( ชิงหลังขาว)
ปาล์มเจ้าเมืองถลาง ( ชิงหลังขาว) กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,999.00 บาท


ฟิโลเดนดรอน

พิโล ไวโอลิน ด่าง,Philodendron_bipennifolium_variegated
พิโล ไวโอลิน ด่าง,Philodendron_bipennifolium_variegated กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000.00 บาท/1 ต้น ตามรูป ค่ะ

พิโล ไวโอลิน ด่าง
พิโล ไวโอลิน ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000.00 บาท/1 ต้น


ใบเงิน

ใบเงิน,ใบเงินใบทอง
ใบเงิน,ใบเงินใบทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ใบเงิน
ใบเงิน กรุงเทพมหานคร


ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศยักษ์
ว่านสี่ทิศยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ว่านสี่ทิศ(สีแดง)
ว่านสี่ทิศ(สีแดง) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นชลูดช้างด่าง
ต้นชลูดช้างด่าง กรุงเทพมหานคร

ชมนาด
ชมนาด กรุงเทพมหานคร

รสสุคนธ์
รสสุคนธ์ กรุงเทพมหานคร

ประกายดาว
ประกายดาว กรุงเทพมหานคร

เข็มพิกุล
เข็มพิกุล กรุงเทพมหานคร

พวงทอง
พวงทอง กรุงเทพมหานคร

ดอกบัว,บัว
ดอกบัว,บัว กรุงเทพมหานคร

ดอกบัว(ฉลองขวัญ)
ดอกบัว(ฉลองขวัญ) กรุงเทพมหานคร

บัวดิน สีชมพู
บัวดิน สีชมพู กรุงเทพมหานคร

บัวดิน(สีชมพู)
บัวดิน(สีชมพู) กรุงเทพมหานคร

กุหลาบหิน
กุหลาบหิน กรุงเทพมหานคร

กุหลาบหิน,แคนตัส
กุหลาบหิน,แคนตัส กรุงเทพมหานคร

เดซี่
เดซี่ กรุงเทพมหานคร

ขิงแดง,ขิงชมพู
ขิงแดง,ขิงชมพู กรุงเทพมหานคร

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้ กรุงเทพมหานคร

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย กรุงเทพมหานคร

ม่วงมงคล
ม่วงมงคล กรุงเทพมหานคร

ยี่เข่ง
ยี่เข่ง กรุงเทพมหานคร

ขายต้นปลงทะเล
ขายต้นปลงทะเล กรุงเทพมหานคร

ต้นโกสน (แส่ม้า)
ต้นโกสน (แส่ม้า) กรุงเทพมหานคร

เข็มแดง
เข็มแดง กรุงเทพมหานคร

ปริกหางกระรอก,ปริก
ปริกหางกระรอก,ปริก กรุงเทพมหานคร

กล้วยร้อยปลี
กล้วยร้อยปลี กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท

ใบทอง,ใบเงิน,ใบทอง,ใบนาค
ใบทอง,ใบเงิน,ใบทอง,ใบนาค กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท

ใบนาค
ใบนาค กรุงเทพมหานคร

ต้นสามกษัตริย์(ใบเงิน +ใบทอง+ใบนาค)
ต้นสามกษัตริย์(ใบเงิน +ใบทอง+ใบนาค) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นเจ้าเมืองพัทลุง
ต้นเจ้าเมืองพัทลุง กรุงเทพมหานคร

ต้นเสือดาว
ต้นเสือดาว กรุงเทพมหานคร

ต้นหงสาวดี
ต้นหงสาวดี กรุงเทพมหานคร

Calathea White Fusion . (คล้า)
Calathea White Fusion . (คล้า) กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท/1 กอ ในกระถางตามรูป

Calathea White Fusion .
Calathea White Fusion . กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท/ต้น

ต้นไข่มุกฟิลิปปินส์
ต้นไข่มุกฟิลิปปินส์ กรุงเทพมหานคร

เศรษฐีก้านทอง
เศรษฐีก้านทอง กรุงเทพมหานคร

เศรษฐีวินสันด่าง,เศรษฐีวิลสันด่าง
เศรษฐีวินสันด่าง,เศรษฐีวิลสันด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท

กระแตใบด่าง,กระแตด่าง
กระแตใบด่าง,กระแตด่าง กรุงเทพมหานคร

กล้วยหอมแคระ
กล้วยหอมแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท

กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท

ต้นมะยม
ต้นมะยม กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นมะตูม ,มะตูม
ต้นมะตูม ,มะตูม กรุงเทพมหานคร

พริกไทยพวง
พริกไทยพวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ต้นตะลิงปิง
ต้นตะลิงปิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

เชอร์รี่ สเปน
เชอร์รี่ สเปน กรุงเทพมหานคร

ต้นจำปาดะ สีทอง(ขนุน)
ต้นจำปาดะ สีทอง(ขนุน) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท

พญากาหลง
พญากาหลง กรุงเทพมหานคร

ม่วงส่าหรี, ต้นม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี, ต้นม่วงส่าหรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท

ใบมอนสเตอร่า เทียม, Monstera
ใบมอนสเตอร่า เทียม, Monstera กรุงเทพมหานคร

ราคา 199.00 บาท

ต้นธรณีสาร
ต้นธรณีสาร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท

พลูเหลือง กินกับหมาก
พลูเหลือง กินกับหมาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

สิงหโมรา,ว่านสิงหโมรา
สิงหโมรา,ว่านสิงหโมรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท

ผัก ปรังแดง
ผัก ปรังแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นดอกกระทือยักษ์
ต้นดอกกระทือยักษ์ กรุงเทพมหานคร

กระชาย
กระชาย กรุงเทพมหานคร

เมล็ดผักหวานบ้าน
เมล็ดผักหวานบ้าน กรุงเทพมหานคร

ราคา 3.00 บาท

ลวดสี ,ลวดป้ายชื่อ,ลวดอเนกประสงค์
ลวดสี ,ลวดป้ายชื่อ,ลวดอเนกประสงค์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท

ต้นใบเตยหอม
ต้นใบเตยหอม กรุงเทพมหานคร

ผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน กรุงเทพมหานคร

พัด หลากสี
พัด หลากสี กรุงเทพมหานคร

เมนูส่วนล่างของเว็บ